Prof. Joanna Błaszczak
naukowcem przyszłości


ZOBACZ WIĘCEJ

Zmarł prof. Jacek Fisiak -
nestor polskiej anglistyki


ZOBACZ WIĘCEJ

Warsztaty tłumaczeniowe
dla studentów III roku


ZOBACZ WIĘCEJ

EGG summer school in linguistics


ZOBACZ WIĘCEJ

Język angielski w
komunikacji profesjonalnej
– nowa specjalność


ZOBACZ WIĘCEJ