dr Katarzyna Sówka-Pietraszewska

dr Katarzyna Sówka-Pietraszewska
Position starszy wykładowca
Department Department of English and Comparative Linguistics
email
Office hours http://www.ifa.uni.wroc.pl/dla-studenta/office-hours/?lang=pl
Biogram

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE
-       składnia historyczna języka angielskiego

-       semantyka leksykalna angielskich czasowników w ujęciu diachronicznym

-       gramatyka porównawcza języków germańskich

-       mechanizmy zmian językowych

-       typologia czasowników staroangielskich i średnioangielskich

PUBLIKACJE

[w druku] Locative Alternation with Spray/Load verbs in Old English

[w druku] Syntax of load verbs in Old English

[w recenzji] Syntactic manifestations of polysemous meaning of hang. A cross-linguistic comparison.

[2014] Comparative Semantic Analysis of Locative Verbs in English and Polish. [W:] E. Komorowska (red.), Annales Neophilologiarum 8. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. 

[2014] Konstrukcja z dopełnieniem dalszym przyimkowym w języku angielskim w ujęciu diachronicznym. [W:] M. Kresa (red.), Młodzi o języku. Warszawa: Bel Studio, IJP UW.

[2013] Review of Gramley S. (2011). The History of English. An IntroductionLinguist List 24.1639.

[2013] On the inherent semantic meaning of double object Latinate verbs in English in modern and historical perspective. [W:] J. Błaszczak (red.), Question and Answers in Linguistics. vol 1. nr 1. Center for General and Comparative Linguistics.

[2012] On the development of a prepositional object construction with give-verbs, motion verbs and Latinate verbs in English. [W:] J. Tyrkkö, M. Kilpiö, T. Nevalainen, and M. Rissanen (red.), Studies in Variation, Contacts and Change in English, 10Outposts of Historical Corpus Linguistics: From the Helsinki Corpus to a Proliferation of Resources.

[2008] “Syntactic and semantic properties of English ‘give’ verbs from the perspective of language change”. [W:] Bożena Rozwadowska (red.) P.A.S.E. Papers in Linguistics. Wrocław: Aksel.

[2008] “Non-uniform approach towards dativizable verbs”. [W:] Jacek Witkos, Gisbert Fanselow (red.) Elements of Slavic and Germanic Grammars: A Comparative View. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag.

[2008] ‘Wpływ języków słowiańskich na badania alternacji celownika w języku angielskim’. [W:] Ewa Komorowska, Dorota Dziadosz (red.) Świat Słowian w Języku i Kulturze VII. Językoznawstwo: Morfologia. SkładniaSemantyka. Szczecin: Wydawnictwo Print Group.

[2007] “Non-uniform approach to dative verbs”. [W:] Joanna Orzechowska (red.) Acta Neophilologica IX 2007. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

PREZENTACJE KONFERENCYJNE

-     Linguistics Beyond And Within (Ling BaW 2015), KUL, Lublin 2015

-     22nd  International Conference on Historical Linguistics (ICHL 22), Neapol 2015

-       IV Międzynarodowa Konferencja Pragmalingwistyczna "Komunikacja Międzyludzka. Leksyka. Semantyka. Pragmatyka",          Pobierowo, 2014

-       Młodzi o języku. Diachroniczne Koło Naukowe, Warszawa, 2013

-       24th Conference of Spanish Society for Medieval English Language and Literature (SELIM), Salamanca, 2012

-       Helsinki Corpus Festival, Helsinki. 2011

-       The Seventh International Conference on Middle English (ICOME7), Lwów, 2011

-       The International Conference onForeign Influences on Medieval English, Warszawa, 2009

-       Warsztaty Językoznawcze 2009, Wrocław, 2009

-       Konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Akademickich (PASE 2008), Wrocław, 2008

-       Warsztaty Językoznawcze 2007, Wrocław, 2007

-       Poznań Linguistic Meetings 2007 (PLM 2007). Poznań, 2007

-       X Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna „Świat Słowian w językach i kulturach Europy”, Pobierowo, 2007

WYKŁADY GOŚCINNE

Uniwersytet w Utrechcie, Holandia, 25 kwietnia 2013 r. „Dative Alternation in diachronic perspective. The structural rivalry between give and caused motion verbs.“

UDZIAŁ W PROJEKTACH/GRANTACH

-        projekt pt. „Rozwój alternacji lokatywnej w języku angielskim w perspektywie diachronicznej” finansowany z MNiSW, lista nr (nr 1250/M/IFA/13), kierownik projektu, 01.06. 2013 r. - 31.03.2014 r. Wysokość grantu: 11 681 13 zł

-        projekt pt. „Konstrukcja korpusu języka polskiego w XVI-XVIII” finansowany z MNiSW, lista nr  (2401/M/IFA/2014), kierownik projektu, 01.06.2014-31.03.2015r. Wysokość grantu: 15 491 zł

PRACA REDAKCYJNA

-        recenzja dla czasopisma Within Language Beyond Theories (red.) Anna Bondaruk.

Wydawnictwo: Cambridge Scholars Publishing11.2015

WYJAZDY DYDAKTYCZNE ORAZ WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

-        wyjazd dydaktyczny w ramach LLP-Erazmus, Uniwersytet w Utrechcie; 23-26.04.2013 r.

-        międzynarodowy projekt pt. „Kurs Intensywny poświęcony wdrażaniu LETTA” skierowany do studentów spcjalizacji               nauczycielskiej Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu, organizowany jest w ramach programu LPP-Erasmus;                 01.01.2014

SZKOLENIA

[2015] Warsztaty “CLARIN-PL w praktyce badawczej. Cyfrowe narzędzia do analizy języka w naukach humanistycznych i społecznych”, organizator: CLARIN-PL oraz Politechnika Wrocławska, Wrocław, 18-20 maja 2015

 [2013] Skuteczna komunikacja kluczem do rozwoju kariery naukowej 27 listopada 2013r.; organizator: Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

[2013] EGG (Eastern Generative Grammar) Summer School 2013. Kursy z zakresu semantyki oraz składni, również w perspektywie historycznej. Uniwersytet Wrocławski; Instytut Filologii Angielskiej

[2013] Leiden Summer School 2013. Panel przedmiotów dotyczących rozwoju składniowego języków z rodziny północno- oraz zachodniogermańskich

[2012] EGG (Eastern Generative Grammar) Summer School 2012. Kursy z zakresu semantyki oraz składni, również w perspektywie historycznej. Uniwersytet Wrocławski; Instytut Filologii Angielskiej

[2009] EGG (Eastern Generative Grammar) Summer School 2009. Kursy z zakresu semantyki oraz składni. Uniwersytet Adama Mickiewicza. Instytut Filologii Angielskiej