dr Małgorzata Baran-Łucarz

dr Małgorzata Baran-Łucarz
Position assistant professor
Department Department of Second Language Learning and Teaching
email
Office hours http://www.ifa.uni.wroc.pl/dla-studenta/office-hours/?lang=pl
Bio

Degrees
B.A. - University of Wrocław, Poland, 1996.
M.A.- University of Wrocław, 1998.
Ph.D. - ‘Field independence as a predictor of success in FL pronunciation acquisition and learning’, University of Wrocław, 2004.

Research interests
• Pronunciation learning/acquisition and teaching
• Phonetics learning and teaching
• Second Language Acquisition, particularly:
- individual learner differences, such as cognitive style (FD/FI, tolerance of ambiguity), aptitude, anxiety (phonetics learning anxiety, pronunciation anxiety), motivation, WTC, personality (e.g. perfectionism, ego boundaries) in relation to phonetics and pronunciation learning/acquisition
- Critical Period Hypothesis
• Language awareness
• Teacher training
• Teaching young learners

Teaching experience (courses taught at tertiary level)
• Second Language Acquisition
• Pronunciation/phonetics
• FL pronunciation teaching
• Speaking skills
• FL teaching (practical methodology)
• BA/MA seminars (supervisor of over 40 MA theses)

Professional experience
• Teacher of English (YLs and adolescents), Wrocław, Młodzieżowy Dom Kultury – Wrocław Fabryczna, 1994 – 1999
• Lecturer and teacher trainer, Teacher Training College in Wrocław (NKJO-Wrocław), 1998 – 2013
• Assistant lecturer, Institute of English Studies, University of Wrocław, 2004 – 2005
• Assistant professor, Institute of English studies, University of Wrocław, 2005 – 

(Maternity leave - 09.2007 – 02.2008 and 02.2010 – 06.2013)

Other professional functions and experience
• Co-organizer (sekretarz naukowy) of PTN conference, 10-12.09.2007, Wrocław ‘Nowe Spojrzenie na Motywację w Dydaktyce Językow Obcych’ (New look at motivation in FL teaching)
• Co-organizer (sekretarz naukowy) of PTN conference, 09-11.09.2013, Wrocław ‘Refleksja w Nauczaniu i Uczeniu się Języków Obcych’ (Reflection in teaching and learning FLs)
• Co-organizer of ‘Summer School of English’ for in–service FL teachers and academics, organized by the Embassy of USA in Warsaw and University of Wrocław, 18–22.09.2005 
• Co-ordinator of the teacher training practice, University of Wrocław, 02.2004–09.2007; 10.2009-02.2010; 10.2013 -  09.2016
• Co-ordinator/manager of post-graduate course for in-service teachers organzied by EU and Polish Mininstry of Education, 2005-2006
• Running workshops on ‘FL pronunciation teaching’, ‘Summer School of English’ for in –service FL teachers and academics, organized by the Embassy of USA in Warsaw and University of Wrocław, 18 – 22.09.2005
• Running a cycle of lectures/workshops on ‘Methodology of FL teaching’; post-graduate course for in-service teachers organzied by EU and Polish Mininstry of Education, 2005-2006
• Running workshops for pre-service and in-service FL teachers, e.g.: ‘Improve your own pronunciation’, ‘How to teach FL pronunciation’, ‘Phonetics for Poles in a nutshell’ organized by PDNJO (Center of teacher development) at the NKJO (TTC) in Wroclaw; 2002-2006 
• Learning English Through The Arts (LETTA) – Lifelong Learning Programme; Universitat Oldenburg, Germany; March 2014 (co-organizor and instructor). 

Affiliations and organizations
Pracownia Fonetyki i Fonologii (Center for Phonetics and Phonology) at University of Wrocław
PTN (Polish Associataion of Modern Languages)
PASE (Polish Association for the Study of English)
International Phonetic Association
Dolnośląskie Koło Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego (zarząd – skarbnik)

Papers read at international conferences and symposia

 • “Cognitive style as a predictor of success in FL pronunciation learning.” PASE Conference, 1999, Wrocla. 

 • "Foreign language pronunciation from the perspective of Polish learners - results of a pilot study.”  PASE Conference, 2000, Gdańsk. 

 • "The advantage of auditory perceivers and sharpeners in learning foreign language pronunciation." Accents and Speech in Teaching English Phonetics and Phonology. EFL Perspectives, 2001, Łódź.

 •  "Field independence as a predictor of success in FL pronunciation acquisition and learning." Dydaktyka Fonetyki Języka Obcego w Polsce (Didactics of FL pronunciation teaching in Poland), 2004, Mikorzyn. 

 • "Field dependence/independence and FL pronunciation acquisition and learning." 7th Congress of the International Society of Applied Psycholinguistics. Challenging tasks for psycholinguistics in the new century,  6-9.09. 2004, Cieszyn.

 • "Wiedza fonetyczna a postęp w wymowie języka obcego. Zależność/niezależność od pola danych jako zmienna modyfikująca” (Phonetic competence and progress in FL pronunciation. FD/FI as a moderator variable), Dydaktyka Fonetyki Języka Obcego w Polsce (Didactics of FL pronunciation teaching in Poland), 2005, Soczewka.  

 • "Phonetics learning preferences of Polish students. Field dependence/field independence as a moderator variable". Dydaktyka Fonetyki Języka Obcego w Polsce (Didactics of FL pronunciation teaching in Poland), 2005, Soczewka. 

 • “Reconsidering the concept of foreign language aptitude”. International Conference on Foreign/Second Language Acquisition, 2006, Szczyrk.   

 • „Prosto w oczy – fonetyka jako ‘Michałek’ na studiach filologicznych?”. Dydaktyka Fonetyki Języka Obcego w Polsce (Didactics of FL pronunciation teaching in Poland),  8-10.05.2006, Mikorzyn.

 • “Field independence as a component of talent for FL pronunciation acquisition/learning. EUROSLA, 09.2006, Turkey, Antalya. 

 • “How to become friends with FL pronunciation; Integrating pronunciation into a regular FL course” Interdycyplinarność w glottodydaktyce. Język, literatura, kultura. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Instytutu Neofilologii PWSZ w Płocku, 14-15.05.2007, Płock/Soczewka. 

 • “Teoria atrybucji w odniesieniu do uczenia się wymowy języka obcego”. (Attribution theory and FL pronunciation learning). Nowe spojrzenie na motywację w dydaktyce języków obcych, (New perspectives on motivation in FL teaching), 09.2007, Wrocław.

 • “Concern for FL pronunciation of Polish educated adult learners”. PASE Conference, 04.2008, Wrocław.  

 • “Ambiguity tolerance as a determinant of accuracy in non-instructed FL pronunciation”. 18th PASE Conference, “Space”; 19-22.04.2009, Kamień Śląski.

 • “Individual learner differences and accuracy in foreign language pronunciation”. 21st International Conference on Second Language Acquisition and Foreign Language Learning, “Individual learner differences in FL acquisition/learning”; May 2009; Szczyrk.

 • „Pronunciation as a source of speaking anxiety”. Mówienie w języku obcym II – skuteczne uczenie się, nauczanie i ocenianie (Speaking in FLs – effective learning, teaching and assessing), 16-18.05.2011, Konin.

 • “Ego boundaries and attainments in FL pronunciation”. Classroom-oriented research: Achievements and challenges; (Institute of English Studies, Faculty of Philology University of Łódź, Institute of Modern Languages State School of Higher Professional Education in Konin and  IATEFL Research SIG).14-16.10.2011, Konin. 

 • “The level of pronunciation as a determinant of listening anxiety”. Topics in Applied Linguistics: Cognitive and affective language processes in intercultural contexts, 14-16.11.2011, Opole.

 • “Phonetics Learning Anxiety – results of  a preliminary research”. VIth International Conference on Native and Non-native Accents of English. Accents 2012. 6-8.12.2012, Łódź. 

 • "Pronunciation anxiety as a determinant of willingness to communicate in the FL classroom”. New Sounds 2013, International Symposium on the Acquisition of Second Language Speech, 17-19.05.2013. Montreal.

 • “Phonetics Learning anxiety – a qualitative approach”. 25th  International Conference on Foreign/Second Language Acquisition, Qualitative approach in researching second/foreign language acquisition, 23-25.05.2013, Szczyrk.

 • “Anxiety in a FL pronunciation course”. Phonetics teaching and Learning Conference. 8-10.08.2013. UCL London

 • “‘Musimy je pisać?’, ‘Ale po co?’  – podejście studentów filologii angielskiej do pisania refleksji związanych z uczeniem się wymowy”. PTN Conference”. Refleksja w uczeniu się i nauczaniu języków obcych” (Reflection in learning and teaching FLs), 9-11.09.2013, Wrocław.

 • “Pronunciation anxiety and willingness to communicate in the FL classroom – results of further data analyses”. Topics in Applied Linguistics: Social, Cultural and Affective Influences on Language Processes, 7-9 October, 2013, Opole.

 • “Concepualizing and measuring FL pronunciation anxiety.” 3rd International Conference on Classroom-oriented Research: Reconciling Theory and Practice, 14-16.10.2013, Konin.

 • “Pronunciation anxiety and WTC outside the FL classroom. Matters of the Mind: Psychology and Language Learning, 29 – 31.05.2014, Graz, Austria.

 • With Czajka E. and Cardoso, W. “Clickers in the L2 phonetics classroom: The students’ perceptions.” 8th International Conference on Native and Non-Native Accents of English, 11.12. – 13.12.2014; Organizer: University of Łódź, Łódź, Poland.

 • “Emotions of high and low pronunciation anxiety students: A mixed-method approach”. PASE (Polish Association for the Studies of English) conference; April 2015; Wrocław, Poland.

 • “A mixed-method approach to investigating the use of clickers in an English phonetics class.” EPIP 2015, 21-23.05. 2015; Prague.

 • “Pronunciation self-assessment and willingness to communicate in and outside the FL classroom.” EPIP 2015, 21-23.05. 2015; Prague.

 • “FL self-assessment and willingness to communicate: A comparative study across different countries. Results of a pilot study.” XIV Annual Worldwide Forum on Education and Culture. "Converging Cultures: Collaborations in Learning, Research and Study." Regent University (Washington University Rome Center, Rome), 3-4.12.2015.

 •  “L2 learners’ personality and their perceptions of the use of clickers in a phonetics course” (with Ewa Czajka from Wrocław University and Walcir Cardoso from Concordia University in Montreal), Conference of the American Association for Applied Linguistics, 9-12.04.2016, Orlando.

 • “Diagnoza motywacji do uczenia się języka angielskiego wśród polskich uczniów klas drugich szkoły podstawowej” (”Diagnosing the motivation to learn English of Polish primary school second class learners”), Konferencja PTN (Conference of the Polish Foreign Language Association) – Rola różnic indywidualnych w uczeniu się i nauczaniu języka obcego (The role of ILDs in FL learning and teaching), 5–7.09.2016, Słupsk (Poland).

 • “Cognitive, motivational and personality profiles of high and low PA students: case studies”, Focus on the Learner: contributions of individual learner differences to second language learning and teaching. Konin, 17-19.10.2016.

 • “The link between pronunciation anxiety and motivation: a mixed-methodstudy in the Polish EFL context,” Accents 2016. Łódź. Department of Department of English Language and Applied Linguistics, University of Łódź, Poland, 1-3.12.2016.


Articles/chapters in books
• Baran, M. 2000. Cognitive style as a predictor of success in FL pronunciation learning. PASE Papers in Language Studies: The Proceedings of the 8th Annual Conference of the Polish Association for the Study of English, B. Rozwadowska (ed.), Wrocław: Aksel s.c. 1-12.

• Baran, M. 2001. Foreign language pronunciation from the perspective of Polish teachers and learners – introduction to the survey. In: Michońska-Stadnik (ed). Anglica Wratislaviensia XXXVI: 132-150.

• Baran, M. 2002. Foreign language pronunciation from the perspective of Polish learners - results of a pilot study. PASE Papers in Language Studies: The Proceedings of the Ninth Annual Conference of the Polish Association for the Study of English.  373-381. 

• Baran, M. 2002. The advantage of auditory perceivers and sharpeners in learning foreign language pronunciation. Accents and Speech in Teaching English Phonetics and Phonology. EFL Perspectives, Waniek-Klimczak and Melia (ed.), Frankfurt: Peter Lang.: 315-327.

• Baran, M. 2004. Field independence as a predictor of success in FL pronunciation acquisition and learning. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 1/2004 (4): 11-19.

• Baran, M. 2005. Reconsidering the concept of foreign language aptitude. In: Michońska-Stadnik (ed). Anglica Wratislaviensia XLIII, 179-194   

• Baran, M. 2006. Wiedza fonetyczna a postęp w wymowie języka obcego. Zależność/niezależność od pola danych jako zmienna modyfikująca. Zeszyty Naukowe  PWSZ. NEOFILOLOGIA VIII, 23-37.

• Baran, M. 2006. Phonetics learning preferences of Polish students. Field dependence/field independence as a moderator variable. Zeszyty Naukowe  PWSZ. NEOFILOLOGIA VIII, 9-21.

• Baran-Łucarz, M. 2006. Prosto w oczy – fonetyka jako ‘Michałek’ na studiach filologicznych?, Dydaktyka Fonetyki Języka Obcego w Polsce, Referaty z Szóstej Konferencji Naukowej, Mikorzyn 8-10 Maja, 7-17

• Baran-Łucarz, M. 2007. Profiles of excellent, very good, and very poor foreign language pronunciation learners. In: Wrembel (ed). IATEFL Pronunciation Special Interest Group Speak Out! A Special Issue ‘From Poland with Phon’ (38), December 2007. 5-10.  

• Baran-Łucarz, M. 2007. How to become friends with FL pronunciation; Integrating pronunciation into a regular FL course. In: Malinowska U. (ed). Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku ‘Neofilologia’ tom XI. Interdycyplinarność w glottodydaktyce. Język, literatura, kultura. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Instytutu Neofilologii PWSZ w Płocku. Płock/Soczewka14-15 maja 2007. Płock: Wydawnictwo PWSZ w Płocku.

• Baran-Łucarz, M. 2008. Teoria atrybucji w odniesieniu do uczenia się wymowy języka obcego. In: Michońska-Stadnik, A. and Z. Wąsik (eds.) Nowe spojrzenie na motywację w dydaktyce języków obcych. Tom 1. Wrocław: Wydawnictwo WSF we Wrocławiu. 13-25.

• Baran-Łucarz, M. 2009. The level of ambiguity tolerance as a determinant of accuracy in non-instructed FL pronunciation. Report on a pilot study. In: Michońska-Stadnik (ed). Anglica Wratislaviensia XLVI. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. 91-103.

• Baran-Łucarz, M. 2009. Concern for FL pronunciation of Polish educated adult learners. PASE Papers 2008.Vol (1): Studies in Language and Methodology of Teaching Foreign languages. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT. 269-278.

• Baran-Łucarz, M. 2009. Individual learner differences and accuracy in FL pronunciation. In: Pawlak, M. (ed.). New Perspectives on Individual Differences in Language Learning and Teaching. (Special issue of Studies in Pedagogy and Fine Arts Vol. 8). Poznań – Kalisz: Adam Mickiewicz University Press. 291-304.

• Baran-Łucarz, M. 2010. The concept of space in FL pronunciation learning. In: Ciuk and Molek-Kozłowska (eds.). Exploring Space: Spatial Notions in Cultural, Literary and Language Studies; Volume 2: Space in Language Studies. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 202-212.

• Baran-Łucarz, M. 2010. The level of ambiguity tolerance and FL pronunciation learning. Report on a pilot study – part two. In: Michońska-Stadnik (ed). Anglica Wratislaviensia XLVIII. Wrocław:  Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. 149-162.

• M. Baran-Łucarz. 2011. Analysing results of the practical examination in English – a voice on modularity in FL acquisition. In: Michońska-Stadnik (ed). Anglica Wratislaviensia XLIX. Wrocław:  Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. 117-130.

• Baran-Łucarz, M. 2011. The relationship between language anxiety and the actual and perceived levels of FL pronunciation. Studies in Second Language Learning and Teaching 1(4): 491-514. 

• Baran-Łucarz, M. 2012. Individual learner differences and accuracy in foreign language pronunciation. In: Pawlak, M.  (ed.). New Perspectives on Individual Learner Differences in Language Learning and Teaching. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 289–303.

• Baran-Łucarz, M. 2012. Ego boundaries and attainments in FL pronunciation. Studies in Second Language Learning and Teaching 2(1), 45–66.

• Baran-Łucarz, M. 2013. Foreign language pronunciation and listening anxiety: A preliminary study. In Piechurska-Kuciel, E. and E. Szymanska-Czaplak (eds.), Language in Cognition and Affect, Second Language Learning and Teaching, DOI: 10.1007/978-3-642-35305-5_15,   Springer-Verlag Berlin Heidelberg: 1-20.

• Baran-Łucarz, M. 2013. Perfectionism and language anxiety. In: Kębłowska-Ławniczak (ed). Anglica Wratislaviensia. No 3501. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. 107-120.

• Baran-Łucarz, M. 2013. Phonetics learning anxiety - results of a preliminary study. Research in Language, 11.1, 57-79. DOI: 10.2478/v10015-012-0005-9.

• Baran-Łucarz, M. 2013. Anxiety in a FL pronunciation course. In Przedlacka, Maidment, Ashby (eds.). Proceedings of PTLC2013, Papers from the Phonetics Teaching and Learning Conference, London, 8-10 2013. London: PTLC; 19-22. ISBN 978-0-9926394-0-2.

• Baran-Łucarz, M. 2014. Pronunciation anxiety and willingness to communicate in the FL classroom. Proceedings of the International Symposium on the Acquisition of Second Language Speech. Concordia Working Papers in Applied Linguistics, 5: 36–49.  Montreal: Concordia University. 

• Baran-Łucarz, M. 2014. The link between pronunciation anxiety and willingness to communicate in the foreign language classroom: The Polish EFL context. Canadian Modern Language Review/La Revue canadienne des langues vivantes 70 (4):  445-473. DOI 10.3138/cmlr.2666.

• Baran-Łucarz, M. 2014. Researching Phonetics Learning Anxiety: A qualitative approach. In Gabryś-Barker, D. and A. Wojtaszek (eds.), Studying Second Language Acquisition from a Qualitative Perspective, DOI 10.1007/978-3-319-08353-7_11, Springer International Publishing Switzerland: 160-174. 

• Baran-Łucarz, M., Czajka, E. and Cardoso, W. 2014. Teaching English phonetics with a learner response system. In Waniek-Klimczak, E. and M. Pawlak (eds.), Teaching and Researching Pronunciation of English. Second Language Learning and Teaching, DOI 10.1007/978-3-319-11092-9_3, Springer International Publishing Switzerland: 35-61.  

• Baran-Łucarz, M. 2014. Podejście studentów filologii angielskiej do refleksji w nauce wymowy. Neofilolog. Refleksja w uczeniu się języków obcych.  42/1: 9-24.

Baran-Łucarz, M. 2015. Foreign language self-assessment and willingness to communicate in and outside the classroom. In Piechurska-Kuciel, E. and Szyszka, M. (eds.), The ecosystem of the foreign language learner. Selected issues. Springer International Publishing Switzerland, Cham, Heidelberg, New York, Dordrecht, London.

Baran-Łucarz, M. 2016. Conceptualizing and measuring the construct of pronunciation anxiety. Results of a pilot study. In Pawlak, M. (ed.), Classroom-oriented research: Reconciling theory and practice. Heidelberg & New York: Springer.


Baran-Łucarz, M. 2016. Foreign language pronunciation anxiety and motivation: Results of a preliminary mixed-method study. In Szymańska-Czaplak, Szyszka, Kuciel-Piechurska (eds.), Heidelberg & New York: Springer (in press).

Books edited
Małgorzata Baran-Łucarz, 2015. Refleksja w nauczaniu i uczeniu się języka obcego (Reflection in L2 learning and teaching). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Guest lectures abroad

 • Utrecht University, Faculty of Humanities, Departament of Modern Languages; Erasmus Programme for Visiting Academics (8–12. 01.2013)
 • Universita degli studi di Modena a Reggio Emilia; Dipartamento di Scienze Sociali, Cognitive e Quantitative. Włochy. Erasmus Programme for Visiting Academics (10. – 16.11.2014)
 • Utrecht University, Faculty of Humanities, Department of Modern Languages; invited lectures (01.2015)
 • Utrecht University, Faculty of Humanities, Department of Modern Languages; invited lectures (05.2016)
 • University of Cyprus, Nicosia, Department of English Studies; Erasmus Programme for Visiting Academics (12-16.09.2016)
Honours
 • Prize of the Rector of University of Wrocław for organisational achievements (2005)
 • Prize of the Head of the Institute of English Studies for didactic achievements (2016)

Interests

Sports: bodybuilding, fitness (fitness instructor), kitesurfing, swimming, diving
Foreign language learning
Psychology
Travelling
Music (singing, piano)
Taize


Personal data

Married
Two children – Zosia (2007) and Marysia (2010)
Living in Wrocław, Lower Silesia, Poland
At the age of 5–8 living in Wales (Borth, Aberystwyth)