dr Justyna Kociatkiewicz

dr Justyna Kociatkiewicz
Department Department of American Literature and Culture
email
Office hours http://www.ifa.uni.wroc.pl/dla-studenta/office-hours/?lang=pl
Biogram

Justyna Kociatkiewicz doktoryzowała się na Uniwersytecie Wrocławskim w 2001. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki gatunkowej i kwestii anrratologicznych współczesnej powieści amerykańskiej. Szerzej pojęte zainteresowania akademickie obejmują strategie i chwyty narracji konspiracyjnej, jak również problematykę formacji charakteru w literaturze i kulturze amerykańskiej, problemy płci kulturowej w dziewiętnastowiecznej powieści europejskiej, zagadnienia współczesnej powieści historycznej, teorie narracji filmowej i problematykę adaptacji filmowych. Dr Kociatkiewicz prowadzi kursy z zakresu literatury amerykańskiej, teorii literatury i teorii narracji filmowej.

Dr Kociatkiewicz była stypendystką programów Tempus (Sytrathclyde University, Glasgow) i Fundacji Fulbrightas (Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley).

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykanistycznych.

W latach 2005-2013 pełniła w Instytucie Filologii Angielskiej funkcję zastępcy dyrektora ds. dydaktycznych.

 

Książki:

Towards the Antibildungsroman: Saul Bellow and the Problem of the Genre. Frankfurt, Berlin, Bern: Peter Lang, 2008

Traveling Subjects: American Journeys in Space and Time. Kraków: Rabid, 2004. (współredakcja z Dominiką Ferens and Elżbietą Klimek-Dominiak)

 

Artykuły:

“Postcards to America: Landscape, mindscape and narrative devices in Don DeLillo’s Libra.” America Scapes: Americans in/and Their Diverse Sceneries. red. Ewelina Bańka, Mateusz Litwiński, Kamil Rusiłowicz. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2013. 191-202.

“Reality as Fiction/Fiction as Reality: Larry Beinhart’s Recording of the American Experience in Wag the Dog.” American Experience—The Experience of America. red. Andrzej Ceynowa and Marek Wilczyński. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2013. 289-296.

“Jane Campion’s The Portrait of a Lady: Adaptation as Interpretation.” From Page to Screen; Adaptations of British and American Literature. red. Agnieszka Kallaus and Sławomir Kozioł. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012. 51-77.

“Historia zimnej wojny w obrazach (Podziemia)”..Mistrzowie literatury amerykańskiej: Don DeLillo. red. Marek Paryż. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 155-170, 2012.

“Coping with the anti-Semitic universe: The construction of alternate realities in Saul Bellow's The Victim and Philip Roth's The Plot Against America.” Alternate Life-Worlds in Literary Fiction. red. Ewa Kębłowska-Ławniczak, Zdzisław Wąsik i Teresa Bruś. Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, 2011. 111-21.

“History as Loss, History as Waste: American Twentieth Century in the Novels of Bellow and DeLillo.” The American Uses of History: Essays on Public Memory. red. Tomasz Basiuk, Sylwia Kuźma-Markowska, Krystyna Mazur. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2011. 235-244.

“A Reading of a Reading of America: Robert Coover’s The Public Burning.”  (Mis)Reading America: American Dreams, Fictions and Illusions. red. Jerzy Durczak i Paweł Frelik. Kraków: Universitas, 2011. 153-166.

“City Boys and Crocuses: Bellow's Natural, Bellow's Artificial.” America: The Natural and the Artificial. red. Magdalena Zapędowska i Paweł Stachura. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2010. 151-156

“What Do the Americans Do Abroad, or Saul Bellow and Globalization.” Anglica Wratislaviensia XLVIII ( 2010). 37-46.

“Don DeLillo's Rhetoric of Exhaustion and Ideology of Obsolescence: The Case of Cosmopolis.” Ideology and Rhetoric: Constructing America. red. Bożenna Chylińska. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Press, 2009. 29-40

“Trying to Exercise One's Freedoms: Mrs. Oswald's Voice in Don DeLillo's Libra.” American Freedoms, American (Dis)Orders. vol. II. red. Zbigniew Lewicki. Warszawa: ASC, 2006. 23-30