dr hab. Marek Kuźniak, prof. UWr

dr hab. Marek Kuźniak, prof. UWr
Position profesor nadzwyczajny
Department Department of Translation Studies
email
tel. 713752439
Office hours http://www.ifa.uni.wroc.pl/dla-studenta/office-hours/?lang=pl
Biogram

Biografia:

Marek Kuźniak – językoznawca, tłumacz przysięgły języka angielskiego. Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, dyrektor Instytutu Filologii Angielskiej oraz członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej na tłumacza przysięgłego z ramienia MNiSW. Marek Kuźniak jest ponadto specjalistą w zakresie leksykologii oraz semantyki kognitywnej. Autor monografii oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych głównie z obszaru lingwistyki kognitywnej, jak również pragmatyki i filozofii języka. Członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego.


Publikacje:

Marek Kuźniak, Egzamin na tłumacza przysięgłego w praktyce. Język angielski. Analiza językowa. Wydawnictwo C.H Beck: Warszawa 2016 (2 wydanie [rozszerzone]).


Marek Kuźniak, Foreign Words and Phrases in English. Metaphoric Astrophysical Concepts in Lexicological Study. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009

Marek Kuźniak, Bożena Rozwadowska, Pase2008 Vol. 1. Wrocław, Oficyna Wydawnicza ATUT, 2009

Marek Kuźniak, Combing 'Unkempt Thoughts' The aphorism. Wrocław, Oficyna Wydawnicza ATUT Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2005