dr Anna Klimas

dr Anna Klimas
Position assistant professor
Department Department of Second Language Learning and Teaching
email
Office hours http://www.ifa.uni.wroc.pl/dla-studenta/office-hours/?lang=pl
Biogram
Research interests:

- learner and teacher motivation
- learner and teacher autonomy
- L2 teacher education and development
- new technologies in foreign language teaching
- teaching young language learners

Publications:

 • (2017). Goal-setting as an instrument fostering learner autonomy. In: Pawlak, Mirosław, Mystkowska-Wiertelak, Anna & Jakub Bielak (eds.) Autonomy in Second Language Learning: Managing the Resources. Berlin: Springer. 21-33. DOI: 10.1007/978-3-319-07764-2_2.
 • (2016). Using e-interviews in research on second language teacher education. Anglica Wratislaviensia LIV: 99-109. DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0301-7966.54.7.
 • (2016). Teachers’ perceptions of the use of motivational strategies in the Polish EFL context. In: Kuźniak, Marek, Rozwadowska, Bożena & Szawerna Michał (eds.) From Motion to Emotion: Aspects of Physical and Cultural Embodiment in Language [Łódź Studies in Language, vol. 45]. Frankfurt am Main: Peter Lang. 105-117. DOI: http://dx.doi.org/10.3726/978-3-653-05360-9.
 •  (2014). Autonomia w uczeniu się i nauczaniu języka obcego: Refleksja początkujących nauczycieli nad własnymi przekonaniami. In: Baran-Łucarz, Małgorzata (ed.) Refleksja w Uczeniu się i Nauczaniu Języków Obcych. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. 41-53.
 • (2013). Goal pursuit in a foreign language classroom: A student perspective. In: Gabryś-Barker, Danuta & Joanna Bielska (eds.) The Affective Dimension in Second Language Acquisition. Bristol: Multilingual Matters. 112-123.
 • (2013). Motivation to learn English as a foreign language: A social perspective. In: Denek, Kazimierz, Kamińska, Aleksandra & Piotr Oleśniewicz (eds.) Education and Upbringing in the Educational School System. Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza "Humanistas". 182-194.
 • (2011). The goal construct in second language education. Gospodarka, Rynek, Edukacja 12/4: 27-33.
 • (2011). Enhancing EFL learners’ motivation by a goal-setting procedure. Anglica Wratislaviensia XLIX: 171-184.
 • (2009). Motivation to learn a foreign language: Developing an assessment tool. In: Kuźniak, Marek & Bożena Rozwadowska (eds.) PASE Papers 2008. Vol. 1, Studies in Language and Methodology of Teaching Foreign Languages. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT. 325-332.
 • (2009). The challenges of teaching English as a foreign language: Teachers’ motivation, attitudes and work satisfaction. In: Arabski, Janusz & Adam Wojtaszek (eds.) Language Learning Studies. Katowice: Oficyna Wydawnicza WW. 90-99.
 • (2008). Nauczyciel zmotywowany – nowe wyzwanie w nauczaniu języków obcych. In: Michońska-Stadnik, Anna &  Zdzisław Wąsik (eds.)  Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych. Volume 2. Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu. 217-226.
 • (2008). Setting goals in a foreign language classroom. In: Charzyńska-Wójcik, Magdalena, Malicka-Kleparska, Anna & Jerzy Wójcik (eds.) Language Encounters. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. 43-52.
 • (2005). The relationship between ambiguity tolerance and students’ degree of autonomy. Anglica Wratislaviensia XLIII: 207-219.

Conference presentations:


 • EFL university students’ perceptions of autonomy in a blended learning environment The Third International Conference on ICT Management, Wrocław, 22-23.10.2015.
 • Teachers’ perceptions of the use of motivational strategies in the Polish EFL context  PASE (Polish Association for the Studies of English) Conference, Wrocław, 17-19.04.2015.
 • Using e-interviews in research on foreign language teacher education The Thirteenth International Conference on English and American Literature and Language, Kraków, 24-26.04.2014.
 • Autonomia w uczeniu się i nauczaniu języka obcego: Refleksja początkujących nauczycieli nad własnymi przekonaniami Conference of the Polish Foreign Language Association Refleksja w uczeniu się i nauczaniu języków obcych, Wrocław, 9-11.09.2013.
 • A goal-setting logbook as an instrument fostering learner autonomy International Conference: Autonomy in Language Learning and Teaching: Techniques, Strategies,  Resources, Konin, 8-10.05.2012.
 • Goal pursuit in a foreign language classroom: A student perspective  23rd International Conference on Foreign/Second Language Acquisition, Szczyrk,    26-28.05.2011.
 • Motivation to learn a foreign language – developing an assessment tool PASE (Polish Association for the Studies of English) Conference, Wrocław, 7-9.04.2008.
 • Nauczyciel zmotywowany? Nowe wyzwanie w nauczaniu języków obcych Conference of the Polish Foreign Language Association Wrocław, 10-12.09.2007.
 • The challenges of teaching English as a foreign language: Teachers’ motivation, attitudes, and work satisfaction 19th International Conference on Foreign / Second Language Acquisition, Szczyrk, 17-19.05.2007.
 • Setting goals in a foreign language classroom PASE (Polish Association for the Studies of English) Conference, Puławy, 24-26.04.2006.