Dostęp do e-zasobów

Pracownicy, doktoranci i studenci Uniwersytetu Wrocławskiego mogą bezpłatnie korzystać z zasobów elektronicznych udostępnionych online na uczelni i poza nią.

Aby uzyskać dostęp do e-zasobów, należy skorzystać z wyszukiwarki dostępnej na stronie Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego:

https://www.bu.uni.wroc.pl/

Poniżej znajdą Państwo instrukcję obsługi wyszukiwarki:

https://www.bu.uni.wroc.pl/sites/default/files/eds/EDS_przewodnik_UWr_2020.pdf

Wszystkie bazy, do których dostęp zapewnia uczelnia, znajdą Państwo pod poniższym linkiem:

https://www.bu.uni.wroc.pl/e-zasoby-uwr

Aby móc przeczytać lub ściągnąć konkretną publikację naukową poza terenem uczelni, należy wystąpić o dostęp zamiejscowy. Szczegóły opisane są poniżej:

https://www.bu.uni.wroc.pl/uslugi-online-proxy