Information for new students

Studia licencjackie dzienne / BA regular studies
Kontakt / Contact: .pl
 
Studia magisterskie dzienne / MA regular studies
Kontakt / Contact:

Studia licencjackie zaoczne / BA extramural studies
Informacje organizacyjne / Introductory information
Kontakt / Contact:
 
Studia magisterskie zaoczne / MA extramural studies
Informacje organizacyjne / Introductory information
Program studiów / Programme of studies
PLAN ZAJĘĆ / SCHEDULES
Kontakt / Contact: .pl
 
W poniższych kwestiach prosimy kontaktować się z dziekanatem: legitymacje, umowy za świadczenia edukacyjne, faktury, stypendia i sprawy socjalne.
Please contact the Dean's office if you have queries concerning: student IDs, contracts, invoices, scholarships and social issues.

Dziekanat studiów licencjackich dziennych / Dean's office for regular BA students:
Dorota Kanuś, pokój/room 12, tel. 71 375-24-92
http://wfil.uni.wroc.pl/dziekanat/studia-stacjonarne/

Dziekanat studiów magisterskich dziennych / Dean's office for regular MA students:
Anna Małecka, pokój/room 14, tel. 71 375-28-05
http://wfil.uni.wroc.pl/dziekanat/studia-stacjonarne-2/

Dziekanat studiów zaocznych / Dean's office for extramural students:
Magdalena Smolnik, pokój/room 15, tel. 71 375-25-13
http://wfil.uni.wroc.pl/dziekanat/studia-niestacjonarne-2/