Information for new students

Studia licencjackie dzienne / BA regular studies
Immatrykulacja odbędzie się 26 września 2018 (środa) o godz. 8.45 w Oratorium Marianum.
Zebranie organizacyjne odbędzie się 26 września 2018 (środa) o godz. 10.30 w sali 208 budynku IFA.
The inauguration will take place on 26 September 2018 (Wednesday) at 8.45 in Oratorium Marianum.
The welcome meeting will take place on 26 September 2018 (Wednesday) at 10.30 in room 208 (at the Institute).
Kontakt / Contact:
 
Studia magisterskie dzienne / MA regular studies
Zebranie organizacyjne odbędzie się 26 września 2018 (środa) o godz. 12.00 w sali 208 budynku IFA.
The welcome meeting will take place on 26 September 2018 (Wednesday) at 12.00 am in room 208 (at the Institute).
Informacje organizacyjne / Introductory information
Kontakt / Contact:

Studia licencjackie zaoczne / BA extramural studies
Immatrykulacja odbędzie się 7 października 2018 (niedziela) o godz. 14.30 w Oratorium Marianum.
Zebranie organizacyjne odbędzie się 29 września 2018 (sobota) o godz. 10.00 w sali 208 budynku IFA.
The inauguration will take place on 7 October 2018 (Sunday) at 14.30 in Oratorium Marianum.
The welcome meeting will take place on 29 September 2018 (Saturday) at 10.00 in room 208 (at the Institute).
Informacje organizacyjne / Introductory information
Kontakt / Contact:
 
Studia magisterskie zaoczne / MA extramural studies
Immatrykulacja odbędzie się 7 października 2018 (niedziela) o godz. 14.30 w Oratorium Marianum.
Zebranie organizacyjne odbędzie się 29 września 2018 (sobota) o godz. 11.00 w sali 207 budynku IFA.
The inauguration will take place 7 October 2018 (Sunday) at 14.30 in Oratorium Marianum.
The welcome meeting will take place on 29 September 2018 (Saturday) at 11.00 in room 207 (at the Institute).
Informacje organizacyjne / Introductory information
Program studiów / Programme of studies
PLAN ZAJĘĆ / SCHEDULES
Kontakt / Contact: // bozena.rozwadowska@uwr.edu') // ]]> .pl"> .pl
 
W poniższych kwestiach prosimy kontaktować się z dziekanatem: legitymacje, umowy za świadczenia edukacyjne, faktury, stypendia i sprawy socjalne.
Please contact the Dean's office if you have queries concerning: student IDs, contracts, invoices, scholarships and social issues.

Dziekanat studiów licencjackich dziennych / Dean's office for regular BA students:
Dorota Kanuś, pokój/room 12, tel. 71 375-24-92
http://www.wfil.uni.wroc.pl/studia-stacjonarne-1

Dziekanat studiów magisterskich dziennych / Dean's office for regular MA students:
Anna Małecka, pokój/room 14, tel. 71 375-28-05
http://www.wfil.uni.wroc.pl/studia-stacjonarne

Dziekanat studiów zaocznych / Dean's office for extramural students:
Magdalena Smolnik, pokój/room 15, tel. 71 375-25-13
http://www.wfil.uni.wroc.pl/studia-niestacjonarne-1