Information for new students

W poniższych kwestiach prosimy kontaktować się z dziekanatem: legitymacje, umowy za świadczenia edukacyjne, faktury, stypendia i sprawy socjalne.
Please contact the Dean's office if you have queries concerning: student IDs, contracts, invoices, scholarships and social issues.

Dziekanat studiów licencjackich dziennych / Dean's office for regular BA students:
Dorota Kanuś, pokój/room 12, tel. 71 375-22-25
http://www.wfil.uni.wroc.pl/studia-stacjonarne-1

Dziekanat studiów magisterskich dziennych / Dean's office for regular MA students:
Anna Małecka, pokój/room 14, tel. 71 375-28-05
http://www.wfil.uni.wroc.pl/studia-stacjonarne

Dziekanat studiów zaocznych / Dean's office for extramural students:
Magdalena Smolik, pokój/room 15, tel. 71 375-25-13
http://www.wfil.uni.wroc.pl/studia-niestacjonarne-1

Studia licencjackie dzienne / BA regular studies
Kontakt / Contact:
 
Studia licencjackie zaoczne / BA extramural studies
Immatrykulacja odbędzie się 15 października (sobota) o godzinie 8.00 w sali 208.
The inauguration will take place on 15th October (Saturday) at 8 am in room 208.
Informacje organizacyjne / Introductory information
Kontakt / Contact:
 
Studia magisterskie dzienne / MA regular studies
Kontakt / Contact:
 
Studia magisterskie zaoczne / MA extramural studies
Immatrykulacja odbędzie się 15 pażdziernika (sobota) o godzinie 10.00 w sali 208.
The inauguration will take place on 15th October (Saturday) at 10 am in room 208.
Informacje organizacyjne / Introductory information
Program studiów / Programme of studies
PLAN ZAJĘĆ / SCHEDULES
Kontakt / Contact: