Koła naukowe

Koło Naukowe Studentów Anglistyki Chamelinguon Language and Culture Club

Koło Chamelinguon Language and Culture Club powstało w 2020 roku. Działalność Koła ma na celu integrację studentów licencjackich, magisterskich i doktoranckich z kadrą Instytutu Filologii Angielskiej oraz tworzenie przestrzeni dla tych, którzy mają różnorodne zainteresowania związane z literaturą, kulturami i językami całego świata. 

Koło Naukowe Studentów Anglistyki Chamelinguon Language and Culture Club organizuje spotkania z pracownikami IFA, wykłady otwarte, a także wydarzenia integracyjne. W roku akademickim 2020/21 Koło zorganizowało cykl dwunastu wykładów. Były one prowadzone przez polskich oraz zagranicznych gości zajmujących się różnorodnymi dziedzinami związanymi z filologią. 

Członkowie naszego Koła Studenckiego mieli również okazję współpracy z członkami Koła Naukowego Doktorantów Wydziału Filologicznego Chamelinguon Language and Culture Club przy organizacji ogólnopolskiej konferencji: „Wrocławskie Spotkania Młodych Filologów“. Wydarzenie zostało zorganizowane z myślą o młodych filologach. Konferencja umożliwiła prelegentom z ośrodków uniwersyteckich z całej Polski na przedstawienie swoich badań, doświadczeń i poglądów a także integrację z innymi studentami oraz doktoratami. 

Członkiem Koła Naukowego Studentów Anglistyki może zostać każdy student studiów licencjackich oraz magisterskich Anglistyki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:

Zapraszamy na naszego na Facebooka: https://www.facebook.com/chamelinguonclub

Członkowie Koła:

Anna Borkowska (Przewodnicząca) 

Wojciech Milczarski (Wiceprzewodniczący) 

Julia Dziuba (Pani Sekretarz) 

Alicja Rudnicka (Skarbnik) 

Sandra Kierasińska (Członkini Zarządu ds. organizacji promocji) 

Julia Białecka

Alicja Derych

Paweł Kułaga

Michalina Kupczak

Justyna Mętrak

Emilia Staniek

Martyna Szot

Alan Tułacz

Wiktoria Żupińska

Opiekunowie Koła:

dr hab. Wojciech Drąg

dr Katarzyna Sówka-Pietraszewska


Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Filologicznego Chamelinguon Language and Culture Club

Doktoranckie Koło Naukowe Chamelinguon Language and Culture Club, działające od 2020 roku przy Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, jest organizacją zrzeszającą doktorantów Wydziału Filologicznego, którzy wspólnie chcą rozwijać swoje zainteresowania związane z językiem, literaturą i kulturą. Nasze koło jest inicjatywą, której celem jest integracja studentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich z kadrą Instytutu Anglistyki we Wrocławiu.

Nasza działalność obejmuje szeroko pojmowaną działalność naukową, w obrębie której organizujemy wykłady otwarte, spotkania z pracownikami czy konferencje naukowe, a także wydarzenia integracyjne. Chętnie angażujemy się również w różnego rodzaju projekty popularyzatorskie oraz dydaktyczne.

W roku akademickim 2020/2021 Koło Naukowe Chamelinguon Language and Culture Club zorganizowało cykl wykładów trwający od listopada do maja. W trakcie całego roku akademickiego odbyło się 12 wykładów, podczas których mieliśmy przyjemność gościć polskich i międzynarodowych mówców reprezentujących różne dziedziny naukowe związane z filologią.

W czerwcu 2021 zorganizowaliśmy dwudniową, ogólnopolską konferencję dla młodych badaczy: Wrocławskie Spotkania Młodych Filologów. Spotkanie miało charakter interdyscyplinarny a jego celem była dyskusja na temat współczesnych trendów filologicznych, upowszechnienie wyników badań oraz integracja środowiska studenckiego i doktorantów. Podczas wydarzenia studenci i doktoranci mieli możliwość prezentacji swoich badań i wymiany poglądów oraz doświadczeń w reprezentowanych przez siebie dziedzinach. W wydarzeniu udział wzięło ponad 50 prelegentów, reprezentujących różne dziedziny filologii, z ośrodków uniwersyteckich z całej Polski.

Członkiem Koła Naukowego Chamelinguon Language and Culture Club może zostać każdy doktorant Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Zainteresowanych prosimy o kontakt:

Zapraszamy również na naszego facebooka: https://www.facebook.com/chamelinguonclub

Członkowie Koła:

 1. Magdalena Dziurzyńska (Przewodnicząca)
 2. Eleonora Imbierowicz (Wiceprzewodnicząca)
 3. Katarzyna Zalisz (Pani Sekretarz)
 4. Radosław Siewierski (Skarbnik)
 5. Karolina Turowicz (Członkini Zarządu ds. organizacji promocji)
 6. Daria Mazurkiewicz (Kierowniczka Rady Programowej)
 7. Hanna Kędzierska (Mediatorka)
 8. Kamila Zielińska-Nowak

Współpracownicy:

 1. dr Krzysztof Hwaszcz

Opiekunowie Koła:

 1. dr Dorota Klimek-Jankowska
 2. dr hab. Dorota Kołodziejczyk