News

DSL1

17.02.2018

Poniedziałkowy wykład z psychologii (godz. 15.00-16.30) rozpocznie się dopiero od drugiej połowy semestru.

Zobacz więcej >

"Czy zwierzęta mogą nauczyć się języka obcego?"

17.02.2018

W dniu 08.02.2018 r. w IFA odbył się wykład interaktywny dla dzieci "Czy zwierzęta mogą nauczyć się języka obcego?"
przeprowadzony przez dr Małgorzatę Jedynak. Wykład odbył się w ramach Dolnośląskiego Koła PTN działającego w IFA.
Dziękujemy dzieciom z SP1 we Wrocławiu za aktywne uczestnictwo w wykładzie.
Zobacz więcej >

ZMIANA W ZASADACH STUDIOWANIA WG INDYWIDUALNEJ ORGANIZACJI STUDIÓW (CZYLI W TRYBIE EKSTERNISTYCZNYM)

15.02.2018

Od semestru letniego wprowadzone zostają zmiany w zasadach studiowania wedługindywidualnej organizacji studiów (IOS, inaczej zaliczanie wybranych przedmiotów eksternistycznie): student może zaliczać eksternistycznie maksymalnie 3 przedmioty w semestrze, musi przygotować wypełnione w całości podanie i złożyć je w Dziekanacie w ciągu dwóch pierwszych tygodni semestru.  Podania złożone po upływie dwóch tygodni semestru nie będą rozpatrywane, podobnie jak podania niekompletnie wypełnione oraz podania wg starego wzoru. Obowiązujący wzór podania dostępny jest na stronie Wydziału Filologicznego oraz na stronie IFA w zakładce ‘dla studenta’ à ‘wzory podań’. Podanie należy zaadresować do Prodziekan ds. dydaktyki dr hab. Bogumiły Staniów, prof. UWr.

Bardzo proszę o zwrócenie uwagi na to czy tabela z harmonogramem zaliczeń jest w całości wypełniona – oprócz dat zaliczeń muszą być także podane efekty kształcenia oraz sposoby ich weryfikacji.

Zobacz więcej >

REKRUTACJA ERASMUS NA ROK 2018/2019

13.02.2018

23 lutego 2018 (piątek) od godz. 15:15 w sali 212 odbędą się rozmowy kwalifikacyjne dla studentów, którzy chcą wyjechać na studia w ramach programu Erasmus w przyszłym roku akademickim 2018/2019. Do rozmów mogą przystąpić wszyscy kandydaci, którzy do 22 lutego 2018 (czwartek) do godz. 12:00 złożą wymagane dokumenty (w plastikowej koszulce do segregatora) u koordynatora instytutowego dr Laury Suchostawskiej (w przegródce lub osobiście). Lista wymaganych dokumentów i wszelkie inne informacje dostępne są w regulaminach dostępnym na stronie IFA w zakładce Dla studenta > Erasmus, gdzie znajdują się też wzory niektórych dokumentów.

Lista uczelni zagranicznych, do których mogą wyjechać studenci anglistyki:

Kod uczelni - ilość miejsc
CY NICOSIA01 - 2
CZ OLOMOUC01 - 2
D BERLIN01 - 2 (tylko American Studies)
D BOCHUM01 - 1
D DRESDEN02 - 1
D ERLANGE01 - 2
D HEIDELB01 - 3 (wyjazd tylko w trakcie studiów licencjackich)
D MAGDEBU01 - 4
E ALMERIA01 - 5
E BARCELO01 - 2
E LA-CORU01 - 2
E MADRID01 - 2
E SEVILLA01 - 2 (wyjazd tylko w trakcie studiów licencjackich)
E ZARAGOZ01 - 3
F LEMANS01 - 3
HU PECS01 - 2
I ROMA02 - 3
I MODENA01 - 5
LV RIGA01 - 2
N TROMSO01 - 2
P AVEIRO01 - 2
RO BACAU01 - 2
RO BUCURES09 - 2 (wyjazd tylko w trakcie studiów licencjackich)
SK RUZOMBE01 - 2
UK PONTYPR01 - 3
TR ISTANBU21 - 2

Zobacz więcej >

Transatlantic Future Leaders Forum - rekrutacja na staże

24.01.2018

Transatlantic Future Leaders Forum (TFLF) prowadzi aktualnie rekrutację na staże w biurach przedstawicieli władzy ustawodawczej w Waszyngtonie. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15 marca 2018 r.

Szczegółowe informacje znajdują się pod poniższym linkiem:
https://pl.usembassy.gov/pl/tflf_pl/

Kandydaci powinni być urodzeni 1.01.1992 lub później. Mile widziane osoby zaangażowane w działalność studencką oraz wolontariat.

Zobacz więcej >