News

RECRUITMENT FOR ERASMUS 2019/2020

05.02.2019

The interviews for students who want to study abroad within the framework of Erasmus+ exchange program in the next academic year 2019/2020 will be held on 22.02.2019 (Friday) from 1:15 pm in room 212. All students who submit the required documents by 12:00 on 22.02.2019 can take part in the interviews. The documents (in a punched pocket) should be left in the pigeon hole of the Erasmus coordinator, dr Laura Suchostawska.

The list of documents:

1) application letter: http://www.ifa.uni.wroc.pl/site_media/uploads/documents/erasmus/ERASMUS%20application%20letter.pdf

2) declaration: http://www.ifa.uni.wroc.pl/site_media/uploads/documents/erasmus/ERASMUS%20declaration.pdf

3) the average of grades from the winter semester (a document issued by the dean’s office)

 

Partner universities:

(please use the filter in the column “kierunek studiów/field of study” and select “anglistyka/English Philology”)

https://international.uni.wroc.pl/new/files/pliki/Erasmus_06_11_2018.xlsx

 

The results will be announced just after the last interview and sent by e-mail to the university addresses of the students, together with instructions concerning the next steps in the recruitment process (recruitment in USOS, application forms for the International Office).

 

More information:

http://www.ifa.uni.wroc.pl/dla-studenta/erasmus/?lang=pl

Zobacz więcej >

Lektorat języka francuskiego , hiszpańskiego lub wloskiego - poziom B2+

28.01.2019

Studenci  I roku studiów stacjonarnych II stopnia, którzy zgodnie z programem studiów zobowiązani są uczęszczać na lektorat języka francuskiego lub hiszpańskiego lub włoskiego na poziomie B2 + w drugim semestrze ( semestr letni 2018/2019) proszeni są o zapisanie się w systemie USOS UL (patrz instrukcja poniżej) na wybrany język w terminie od 14.01.2019 do 27.01.2019 do godz.23.59.

UWAGA! Studenci nie przystępują do testów kwalifikacyjnych.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacją na stronie

http://spnjo.uni.wroc.pl/pl/studia/24-studia%20stacjonarne

Instrukcja dla studenta określająca sposób zapisów na lektoraty na poziomie B2+:

  • Student wchodzi na stronę: https://zapisy.uni.wroc.pl (jest to jedyna możliwość zapisania się na lektorat B2+)
  • Loguje się na stronie – ten sam login i hasło co do USOSWeb [otwiera się okienko z widokiem ‘Twój koszyk’ – jest to tabela z informacją m.in. o wydanych dotąd żetonach, liczbą pozostałych żetonów, itd.]
  • Przechodzi do zakładki ‘Rejestracje’ (60 żetonów przypada dla B2+)
  • Student wybiera kolejno: turę > grupę przedmiotów > przedmiot > grupę, do której chce się zapisać (opis grupy pokaże się po najechaniu na nią kursorem myszki lub jako ‘Dodatkowa informacja” po kliknięciu na nią; będzie tam informacja o kierunku/kierunkach, z których studenci mogą się zapisać do danej grupy)
  • Student zapisuje się do wybranej grupy poprzez dodanie jej do ‘Koszyka’ [dodane do koszyka = zapisanie do grupy]
  • Po migracji danych student będzie widoczny w grupie w USOSie.

Studenci studiów stacjonarnych drugiego stopnia, którzy przedłożą międzynarodowy certyfikat językowy lub inny dokument potwierdzający kompetencje językowe na poziomie C1 lub C2 honorowany przez Studium nie muszą uczęszczać na lektoraty w Studium http://spnjo.uni.wroc.pl/pl/strony/83

Zobacz więcej >

EWALUACJA ZAJĘĆ PO SEMESTRZE ZIMOWYM

15.01.2019

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że już wkrótce będą Państwo mogli wypełnić ankiety ewaluacyjne dotyczące zajęć, w których uczestniczyli Państwo w tym semestrze. Ankiety zostaną udostępnione w systemie USOS na Państwa indywidualnych kontach.

Ankietę dla każdych zajęć można wypełnić, jeśli byli Państwo na dany przedmiot wpisani i podpięci do grupy zajęć (różnych typów). Dla każdego przedmiotu generowana jest w systemie USOSweb osobna ankieta, wskazująca nazwę przedmiotu oraz imię i nazwisko prowadzącego. Ankieta jest anonimowa i dobrowolna, nie wiąże się w żaden sposób z zaliczeniem przedmiotu.

Wypełnienie ankiety dla każdego przedmiotu zajmuje kilka (trzy do pięciu) minut. By uruchomić ankietę, należy po zalogowaniu na konto USOSweb wybrać opcję „Mój USOS“ lub z bocznego menu: „Ankiety“, otworzyć ankietę, klikając w nazwę przedmiotu. Ankietę wypełnia się, wybierając z prawego menu odpowiadającą w Państwa ocenie opcję spośród możliwych odpowiedzi. Bardzo proszę, by użyć także dolnego okna, w którym można wpisać komentarz, jeśli chcieliby Państwo wskazać zalety lub wady konkretnych zajęć lub podzielić się innymi uwagami, które dotyczą prowadzenia przedmiotu. Wpisane komentarze będą widoczne (bez danych wskazujących autora) dla prowadzącego (po zakończeniu procesu ewaluacji zajęć i zamknięciu dostępu do panelu ankiet). Zakończenie wypełniania ankiety następuje w momencie kliknięcia opcji ‘zakończ ankietę’ na dole okna.

Ankiety będą dostępne w dniach 24 stycznia – 13 lutego 2019 r., czyli w ostatnim tygodniu zajęć dydaktycznych, podczas sesji egzaminacyjnej i kilka dni po jej zakończeniu. Po zamknięciu dostępu do ankiet i informatycznej obróbce danych (po 20 lutego) na Państwa koncie USOSweb pojawią się zbiorcze wyniki odnoszące się do ocenionych przez Państwa zajęć. Wyniki ewaluacji będą także widoczne (w formie zbiorczej, anonimowej) na kontach odpowiednich Prowadzących zajęcia. Prowadzący będzie mógł także zapoznać się z wpisanymi komentarzami. Do wyników będzie mieć także dostęp zastępca dyrektora ds. dydaktyki jednostki, w której zatrudniony jest Prowadzący zajęcia, a także (w formie danych zbiorczych) Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia oraz władze dziekańskie.

Bardzo proszę o potraktowanie badania ankietowego jako ważnej aktywności we wspólnych wysiłkach, by mogli Państwo brać udział w zajęciach na wysokim poziomie, studiować dobrze, w pozytywnej atmosferze i z satysfakcjonującymi efektami.

Gdyby mieli Państwo uwagi dotyczące procedury lub formy ankiet – zachęcam do korespondencji (igor.borkowski@uwr.edu.pl).

Wyniki ankiet posłużą do kształtowania obsady zajęć, modyfikowania programów studiów oraz stopniowego rozwiązywania ujawniających się problemów w zakresie prowadzenia zajęć. Od Państwa aktywności i zaangażowania zależy, czy wyniki ankietyzacji będą dla nas wszystkich użyteczne. Jednocześnie przypominam, że Regulamin studiów w Uniwersytecie Wrocławskim udział w badaniach ewaluacyjnych wskazuje jako obowiązek każdego z Państwa.

 

Z wyrazami szacunku

dr hab. Igor Borkowski prof. nadzw. UWr

prodziekan Wydziału Filologicznego

ds. studiów niestacjonarnych i jakości kształcenia

Wrocław, 15 stycznia 2019 r.

Zobacz więcej >

Prof. Cynthia McDermott's office hours

14.11.2018

Prof. Cynthia McDermott (Fulbright Guest Lecturer) invites students to her office hours on 16 November (Friday) at 11.30-13.00 in room 213.

Zobacz więcej >