News

Praktyki pedagogiczne - studenci specjalizacji nauczycielskiej (3DSL, 2DSM, 2ZSM)

08.10.2019

Szanowni Państwo,

proszę o dostarczenie dokumentacji (portfolio) z wrześniowych praktyk w godzinach moich konsultacji lub ich ewentualne pozostawienie w mojej przegródce przy portierni (w tym przypadku koniecznie proszę zostawić swój adres email). Termin oddania dokumentów: do końca października.

Anna Klimas

opiekun praktyk pedagogicznych

Zobacz więcej >

Informacja dla studentów DSL 2 realizujących moduł nauczycielski

08.10.2019

Piątkowe zajęcia z przedmiotu Pedagogika - uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych, z godz. 9.45-11.45 rozpoczną się w drugiej połowie semestru zimowego. Dokładna data rozpoczęcia zajęć zostanie umieszczona w planie zajęć w przyszłym tygodniu.

Wojciech Witkowski

Zobacz więcej >

STUDENCI PIERWSZEGO ROKU NIESTACJONARNYCH STUDIÓW LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH

04.10.2019

STUDENCI PIERWSZEGO ROKU NIESTACJONARNYCH STUDIÓW LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH

INSTYTUT FILOLOGII ANGIELSKIEJ SERDECZNIE ZAPRASZA STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU NA UROCZYSTĄ INAUGURACJĘ ROKU AKADEMICKIEGO 2019/20, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W SOBOTĘ (5.10) O GODZINIE 9:00 W ORATORIUM MARIANUM (GMACH GŁÓWNY, WEJŚCIE CESARSKIE).

ZAJĘCIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ O GODZINIE 8:00 POTRWAJĄ DO GODZINY 8:45. PO ZAKOŃCZENIU INAUGURACJI STUDENCI WRACAJĄ NA ZAJĘCIA ZGODNIE Z PLANEM.

Zobacz więcej >

UWAGA STUDENCI 1 ROKU

01.10.2019

UWAGA STUDENCI 1 ROKU

(studia licencjackie i magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne):

W związku z obowiązkowym szkoleniem wstępnym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, uprzejmie proszę o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi szkolenia.

Materiał szkoleniowy i test, którego zaliczenie jest warunkiem ukończenia szkolenia znajduje się na uniwersyteckiej platformie kształcenia na odległość E-EDU, prowadzonej przez Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Wrocławskim. Szkolenie jest dostępne pod adresem https://e-edu.cko.uni.wroc.pl

Po wypełnieniu karty zgłoszeniowej student otrzymuje dostęp do materiałów szkoleniowych i testów zaliczeniowych w CKO UWr. Wyniki testu w Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Wrocławskim przenoszone są do bazy USOS w postaci zaliczony lub niezaliczony. Protokół z odbytego szkolenia stanowi podstawę zaliczenia szkolenia.

Termin szkolenia - od 1 października do 30 listopada 2019 r.

Termin poprawkowy (płatny 150 zł) - od 15 marca do 30 marca 2020 r. - dla  powtarzających, którzy nie przystąpili do szkolenia w pierwszym terminie lub go nie zdali albo nie ukończyli.

Jednostką w pełni odpowiedzialną za wprowadzenie przedmiotu do systemu USOS oraz jego obsługę jest Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej. Wszelkie pytania dotyczące szkolenia należy kierować do Działu BHP.

dr Maja Lubańska

Z-ca Dyrektora IFA ds. dydaktycznych

Zobacz więcej >

2 DSL – RYNEK PRACY

01.10.2019

Studenci filologii angielskiej na obowiązkowe zajęcia z Rynku pracy uczestniczą w grupie II:

18.10.2019, godz. 14:00-19:15

25.10.2019, godz. 14:00-19:15

08.11.2019, godz. 11:00 – zaliczenie kursu

Zajęcia odbywają się w budynku D, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, sala 3D, ul. Uniwersytecka 7-10.

Więcej informacji na stronie:

http://wfil.uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2019/09/RYNEK_PRACY_ST.STACJONARNE_LIC_II_ROK-2.pdf

Zobacz więcej >