News

IMMATRYKULACJA DLA STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW STACJONARNYCH LICENCJACKICH

23.09.2020

IMMATRYKULACJA DLA STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW STACJONARNYCH LICENCJACKICH 

TERMINY I MIEJSCA ZŁOŻENIA ŚLUBOWANIA ORAZ ODEBRANIA LEGITYMACJI

 

Studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia (licencjackich) składają podpis na akcie ślubowania oraz odbierają legitymacje studenckie – w związku z sytuacją epidemiologiczną – według harmonogramu pozwalającego na bezpieczne przeprowadzenie tych czynności.

Zapraszamy Państwa do gmachu Wydziału Filologicznego przy pl. Nankiera 15b. Prosimy o dokładne stosowanie się do wyznaczonych w harmonogramie dni, godzin oraz sal. Przypominamy też o konieczności noszenia maseczek zakrywających nos i usta oraz dezynfekcji rąk po wejściu do budynku. Prosimy zabrać ze sobą dowód osobisty oraz własny długopis.

 

NAZWA KIERUNKU

 

TERMIN

MIEJSCE

GODZINY

Anglistyka

30 września (środa)

Wejście główne,

pl. Nankiera 15b

Sala 25

Nazwiska A-J – 9.30-10.30

Nazwiska K-Ł – 10.30-11.30

Nazwiska M-R – 11.30-12.30

Nazwiska S-Ż – 12.30-14.00

 

Zobacz więcej >

DSM1

21.09.2020

Pierwsze seminarium prof. Chruszewskiego odbędzie się stacjonarnie w sali 207 o godz. 15.00, 5.10.2020.

Zobacz więcej >

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SEMESTRZE ZIMOWYM 2020/21

08.09.2020

Zgodnie z Zarządzeniem nr 116/2020 Rektora oraz w porozumieniu z Dziekanem Wydziału Filologicznego w semestrze zimowym 2020/21 zajęcia na anglistyce będą realizowane w formie mieszanej. Ze względu na obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego pracownikom i studentom liczba zajęć prowadzonych w budynku IFA dla każdego rocznika na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych zostanie ograniczona do jednego dnia w tygodniu. Większość zajęć będzie prowadzona w trybie zdalnym z wykorzystaniem narzędzi zawartych w pakiecie MS Office 365 dla Uniwersytetu Wrocławskiego lub na platformie e-learningowej. Plan zajęć na semestr zimowy zostanie udostępniony na stronie 15 września.

Zobacz więcej >

Studia stacjonarne II stopnia - lektorat

28.08.2020

FILOLOGIA ANGIELSKA, studia stacjonarne II stopnia

Lektorat języka obcego, innego niż język stanowiący główny przedmiot studiów.

Studenci Filologii Angielskiej zgodnie z  programem studiów będą uczęszczali na  lektorat na poziomie B2 I , B2 II lub B2+ w semestrze 2 .

Studenci realizują lektorat języka niemieckiego w Instytucie Filologii Angielskiej.

Jeżeli studenci wybiorą jeden z języków romańskich lub język rosyjski, będą oni realizowali lektorat w Studium Praktycznej Nauki języków Obcych.

Na studiach stacjonarnych II stopnia lektorat języka obcego nowożytnego, innego niż stanowiący główny przedmiot studiów, prowadzi do uzyskania umiejętności językowych na poziomie B2 I (poziom minimalny), B2II lub B2+ (poziom maksymalny) .

Studenci, którzy w trakcie studiów I stopnia na UWr , zdali egzamin na poziomie B2II i chcą kontynuować naukę tego samego języka, powinni zapisać się na lektorat na poziomie B2+. Studenci zostaną poinformowani o terminie  zapisów w styczniu 2021.

Studenci, którzy ukończyli studia I stopnia na UWr i zdali egzamin na poziomie B2II , ale chcieliby wybrać lektorat innego języka ( francuski, hiszpański, włoski lub rosyjski) oraz absolwenci innej uczelni zobowiązani są przystąpić do testu kwalifikacyjnego. Studenci zostaną poinformowani o terminie testów w listopadzie 2020.

Zobacz więcej >

Biblioteka IFA - zasady korzystania w okresie zajęć zdalnych

14.04.2020

1. Zamówienia można składać drogą mailową na adres: biblang@uni.wroc.pl lub bezpośrednio ze swojego elektronicznego konta bibliotecznego.
2. Realizacja zamówienia będzie potwierdzona mailem na adres osoby zamawiającej.
3. Zamówione książki wraz z wypełnionym rewersem będą przekazane do portierni IFA 1-2 razy w tygodniu.
4. Czytelnik po okazaniu dokumentu tożsamości i po podpisaniu rewersu może odebrać zamówioną książkę, rewers zostaje na portierni w przegródce Biblioteka.
5. Aby dostać się do budynku IFA, czytelnik proszony jest o skorzystanie z dzwonka na lewo od drzwi wejściowych.
6. Ponadto czytelnicy mogą samodzielnie prolongować wypożyczone materiały, a w przypadku zwrotu książek po terminie Biblioteka nie będzie wyciągała żadnych konsekwencji.
Katalog Biblioteki IFA: https://katalog.bu.uni.wroc.pl/search/query?theme=system

Zobacz więcej >