News

MODUŁ NAUCZYCIELSKI – STUDENCI 2 DSM

18.05.2019

Szanowni Państwo,

bardzo proszę wszystkich z Państwa, którzy zrealizowali moduł nauczycielski o dostarczenie mi swoich kart przebiegu studiów za semestry 1-3 do 31 maja 2019. Kartę przebiegu studiów znajdziecie Państwo na swoich kontach w USOS. Proszę albo ją wydrukować i zostawić dla mnie w sekretariacie lub w mojej przegródce na portierni, albo przesłać mailem jako załącznik .pdf.

W Państwa kartach przebiegu studiów muszę sprawdzić czy zrealizowaliście wszystkie zajęcia z modułu nauczycielskiego. Po tym potwierdzeniu sporządzę listę dla Dziekanatu i osoby, które na tej liście się znajdą będą miały w suplemencie do dyplomu odpowiednią adnotację o posiadanych kwalifikacjach do wykonywania zawodu nauczyciela j. angielskiego w szkołach ponadpodstawowych (III etap edukacyjny). Proszę pamiętać, że ta adnotacja nie znajdzie się automatycznie w Państwa suplementach – Dziekanat wpisze ją do suplementów tylko tych studentów, którzy będą na liście przesłanej z Instytutu, a lista też musi do Dziekanatu dotrzeć zanim suplementy będą drukowane. Dlatego bardzo proszę o dotrzymanie podanego terminu.

Z góry dziękuję za sprawną współpracę.

Maja Lubańska
Z-ca Dyrektora IFA ds. dydaktycznych

Zobacz więcej >

MODUŁ NAUCZYCIELSKI – STUDENCI 3 DSL

18.05.2019

Szanowni Państwo,

bardzo proszę wszystkich z Państwa, którzy realizują moduł nauczycielski o dostarczenie mi swoich kart przebiegu studiów za semestry 1-5 do 31 maja 2019. Kartę przebiegu studiów znajdziecie Państwo na swoich kontach w USOS. Proszę albo ją wydrukować i zostawić dla mnie w sekretariacie lub w mojej przegródce na portierni, albo przesłać mailem jako załącznik .pdf.

W Państwa kartach przebiegu studiów muszę sprawdzić czy zrealizowaliście wszystkie zajęcia z modułu nauczycielskiego (na dotychczasowym etapie). Po tym potwierdzeniu sporządzę listę dla Dziekanatu i osoby, które na tej liście się znajdą będą miały w suplemencie do dyplomu odpowiednią adnotację o posiadanych kwalifikacjach do wykonywania zawodu nauczyciela j. angielskiego w szkole podstawowej (I i II etap edukacyjny). Proszę pamiętać, że ta adnotacja nie znajdzie się automatycznie w Państwa suplementach – Dziekanat wpisze ją do suplementów tylko tych studentów, którzy będą na liście przesłanej z Instytutu.

Z góry dziękuję za sprawną współpracę.

Maja Lubańska
Z-ca Dyrektora IFA ds. dydaktycznych

Zobacz więcej >

A MEETING FOR FIRST YEAR (1 DSL) STUDENTS / ZEBRANIE ORGANIZACYJNE DLA STUDENTÓW 1 ROKU (1 DSL)

14.05.2019

A meeting for first year students to advise them on the organisation of next academic year will be held on Tuesday 28th May, 2019 in room 208.

Zobacz więcej >

Praktyki pedagogiczne DSL2, DSM1, ZSM1

13.05.2019

Szanowni Państwo,

uprzejmie proszę o jak najszybsze dostarczenie wypełnionego druku zgody na odbycie praktyki pedagogicznej (dotyczy osób, które chcą odbyć praktykę w szkole spoza listy CEN). Dokument proszę wysłać skanem na mój adres: anna.klimas@uwr.edu.pl

Z poważaniem,

Anna Klimas
opiekun praktyk pedagogicznych

Zobacz więcej >