News

LEKTORAT – WAŻNA INFORMACJA

13.06.2017

Zgodnie z Uchwałą nr 91/2017 Rady Wydziału Filologicznego od 01 października 2017 studentów wszystkich lat (na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych) obowiązują obniżone w stosunku do obecnych poziomy zaliczenia lektoratu z języka obcego. Nowe wymogi przedstawiają się następująco:
 
Studia I stopnia (licencjackie) – lektorat rozpoczyna się od poziomu min. A2.1 i kończy egzaminem na poziomie minimalnym B1 lub maksymalnym B2
Studia II stopnia (magisterskie) – studenci kontynuują lektorat, który kończy się egzaminem na poziomie minimalnym B2.1 lub wyższym: B2.2 lub maksymalnie B2+
 
Szczegółowy opis warunków dotyczących zajęć z lektoratu znajduje się w Uchwale nr 91/2017 Rady Wydziału Filologicznego.

Zobacz więcej >

Studia Podyplomowe Angielskiego Języka Specjalistycznego

10.05.2017

Od przyszłego roku akademickiego w IFA uruchomione zostaną Studia Podyplomowe Angielskiego Języka Specjalistycznego pod kierownictwem prof. Marka Kuźniaka. Kandydaci mają do wyboru jeden z pięciu kierunków:
  • język w przekładzie poświadczonym
  • język w biznesie
  • język w stosunkach międzynarodowych
  • język techniczny
  • jezyk medyczny
Zapraszamy na prezentację oferty studiów, która odbędzie się dwukrotnie: w sobotę 20 maja o godz. 17 w sali 207 oraz w czwartek 25 maja o godz. 15 w sali 208.
 
Więcej informacji znajduje się na załączonym plakacie oraz na stronie internetowej: www.ifa.uni.wroc.pl/spajs.

Zobacz więcej >

Exhibition

20.12.2016

Until the end of February 2017 the Institute will host an exhibition devoted to the history of the Society for Space Travel, which in the 1920s used to meet regularly in a restaurant at the site of the Institute building. The exhibition was curated by the Library of the University of Wrocław and co-organized by Prof. Piotr P. Chruszczewski.

More information (in Polish) on the IFA building can be found here:
http://www.tuwroclaw.com/wiadomosci,odkrywamy-wroclaw-siedziba-instytutu-filologii-angielskiej-uwr,wia5-3266-14256.html

 

Zobacz więcej >

Informacje dotyczące płatności i naliczanych odsetek

30.11.2016

STUDIA STACJONARNE
 
Uprzejmie przypominam wszystkim studentom, którzy powtarzają przedmioty o konieczności podpisania umowy o powtarzanie w Dziekanacie oraz o konieczności wniesienia opłaty za powtarzanie: w semestrze zimowym do 15 października, w semestrze letnim do 10 marca. W przypadku przekroczenia tych terminów automatycznie naliczane są ustawowe odsetki. Z kolei studenci, którzy nie podpiszą umowy mogą zostać skreśleni z listy studentów.
 
ETHEL
Uprzejmie przypominam o konieczności terminowych wpłat czesnego za studia: w semestrze zimowym do 15 października, w semestrze letnim do 10 marca. W przypadku przekroczenia tych terminów automatycznie naliczane są ustawowe odsetki. Terminy dotyczą zarówno wpłat czesnego za studia oraz opłat za powtarzanie przedmiotów. W razie powtarzania przedmiotów należy podpisać w Dziekanacie osobną umowę dotyczącą powtarzania przedmiotów.
 
STUDIA NIESTACJONARNE
 
Uprzejmie przypominam wszystkim studentom, którzy powtarzają przedmioty o konieczności podpisania umowy o powtarzanie w Dziekanacie oraz o konieczności wniesienia opłaty za powtarzanie: w semestrze zimowym do 15 października, w semestrze letnim do 10 marca. W przypadku przekroczenia tych terminów automatycznie naliczane są ustawowe odsetki. Z kolei studenci, którzy nie podpiszą umowy mogą zostać skreśleni z listy studentów.
 
Te same terminy i zasady dotyczą płatności czesnego za studia. W przypadku rozłożenia czesnego na raty, obowiązują terminy ratalne. Jednakże w przypadku przekroczenia terminów wpłaty rat, także automatycznie naliczane są odsetki.

Zobacz więcej >