News

Warunki zakończenia roku akademickiego

22.05.2020

Informujemy, że 20 maja ukazało się Zarządzenie nr 62/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie warunków zakończenia roku akademickiego 2019/2020 na studiach, studiach podyplomowych oraz w kształceniu doktorantów. Zgodnie z Zarządzeniem zajęcia na uczelni będą kontynuowane do końca semestru w formie zdalnej.

ZALICZENIA I EGZAMINY W SEMESTRZE LETNIM

Wszystkie zaliczenia w semestrze letnim oraz egzaminy w sesji letniej zostaną przeprowadzone w trybie zdalnym. Poszczególni egzaminatorzy przekażą Państwu informację dotyczącą sposobu przeprowadzenia danego egzaminu.

Egzaminy dyplomowe zostaną przeprowadzone zgodnie z zasadami obowiązującymi na Wydziale Filologicznym. Szczegółowe informacje zostaną wkrótce przekazane po opublikowaniu komunikatu Dziekana w tej sprawie.

All in-person assessments and examinations will be replaced with alternative forms of assessment, for the remainder of the current semester. Individual examiners will outline the new arrangements you are expected to engage with.  

Diploma exams will be conducted in accordance with the rules in force at the Faculty of Letters. Detailed information will be provided shortly after the Dean's announcement in this matter is published.

Ann. no.5-2020 of the Dean.pdf Ann. no.6-2020 of the Dean.pdf Komunikat nr 5-2020 Dziekana.pdf Komunikat nr 6-2020 Dziekana.pdf

Zobacz więcej >

Możliwość wyjazdu na wymianę studencką do Albanii

21.05.2020

Istnieje możliwość wyjazdu do Albanii, University of Vlora na wymianę studencką w semestrze zimowym lub letnim 2020/2021. Jest jedno miejsce ze stypendium dla studenta/studentki anglistyki. Zainteresowani proszeni są o kontakt mailowy z dr Laurą Suchostawską.

Więcej informacji o uczelni:

https://univlora.edu.al/wp-content/uploads/2019/12/2019-2020-Erasmus-Incoming-Student-Guide-University-of-Vlora-compressed.pdf

Zobacz więcej >

2 DSM

19.05.2020

Szanowni Państwo,

bardzo proszę wszystkich z Państwa, którzy zrealizowali moduł nauczycielski o dostarczenie mi swoich kart przebiegu studiów za semestry 1-3 do 31 maja 2020. Kartę przebiegu studiów znajdziecie Państwo na swoich kontach w USOS. Proszę ją przesłać mailem jako załącznik pdf.

W Państwa kartach przebiegu studiów muszę sprawdzić czy zrealizowaliście wszystkie zajęcia z modułu nauczycielskiego. Po tym potwierdzeniu sporządzę listę dla Dziekanatu i osoby, które na tej liście się znajdą będą miały w suplemencie do dyplomu odpowiednią adnotację o posiadanych kwalifikacjach do wykonywania zawodu nauczyciela j. angielskiego w szkołach ponadpodstawowych. Proszę pamiętać, że ta adnotacja nie znajdzie się automatycznie w Państwa suplementach – Dziekanat wpisze ją do suplementów tylko tych studentów, którzy będą na liście przesłanej z Instytutu, a lista też musi do Dziekanatu dotrzeć zanim suplementy będą drukowane. Dlatego bardzo proszę o dotrzymanie podanego terminu.

Z góry dziękuję za sprawną współpracę.

Maja Lubańska
Z-ca Dyrektora IFA ds. dydaktycznych

Zobacz więcej >

3 DSL

19.05.2020

Szanowni Państwo,

bardzo proszę wszystkich z Państwa, którzy realizują moduł nauczycielski o przesłanie mi swoich kart przebiegu studiów za semestry 1-5 do 31 maja 2020. Kartę przebiegu studiów znajdziecie Państwo na swoich kontach w USOS. Proszę ją przesłać mailem jako załącznik pdf.

W Państwa kartach przebiegu studiów muszę sprawdzić czy zrealizowaliście wszystkie zajęcia z modułu nauczycielskiego (na dotychczasowym etapie). Po tym potwierdzeniu sporządzę listę dla Dziekanatu i osoby, które na tej liście się znajdą będą miały w suplemencie do dyplomu odpowiednią adnotację o posiadanych kwalifikacjach do wykonywania zawodu nauczyciela j. angielskiego w szkole podstawowej. Proszę pamiętać, że ta adnotacja nie znajdzie się automatycznie w Państwa suplementach – Dziekanat wpisze ją do suplementów tylko tych studentów, którzy będą na liście przesłanej z Instytutu.

Z góry dziękuję za sprawną współpracę.

Maja Lubańska
Z-ca Dyrektora IFA ds. dydaktycznych

Zobacz więcej >

25 marca

18.05.2020

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Rektora w dniu 22 maja (piątek) w godz. 11.00-15.00 obowiązywać będą godziny rektorskie wolne od zajęć dydaktycznych, natomiast dzień 25 maja (poniedziałek) będzie dniem rektorskim wolnym od zajęć dydaktycznych.

Zobacz więcej >