News

Letter for Easter

02.04.2021

Dear Students,

Before us: the Easter holidays. According to the Rector of the University of Wrocław, Prof. Dr. habil. Przemysław Wiszewski, “regardless of our attitude towards Christianity, in European culture this is a moment of reflection”.  

On this occasion, I would like to send to you my warmest Easter wishes: peace, relaxation, rest in these difficult times.

As we all can see, we are indeed still living in difficult times. The illness rate at our University, also at our Faculty, has exceeded that of November 2020. Our University, and our Faculty, take all measures to master this epidemic as soon as possible. Because we all want to return, as soon as possible, to our normal study activities.

And I think, you too want us all to be able to meet again just as before, directly and all together in our lecture rooms. Of course, I am aware that the current conditions of our “distant study” (through cold computer screens) are not, to say it mildly, optimal.

We want to provide you with the best possible study conditions in these difficult times. This means: both the best quality of our education and appropriate care of you. I would like to assure you that you can count on us.

There are signs of (cautious) optimism. Our teachers could already get vaccinated. In some time the possibility of vaccinations will be available to everyone willing it. And also: if we look around us – a breath of spring is everywhere…

I wish you, I wish all of us, a Happy Easter – and also good weeks and months to come.

Arkadiusz Lewicki
Dean of the Faculty of Letters
University of Wrocław

Wrocław, in April 2021

Zobacz więcej >

List od pełnomocniczki Dziekana ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji na Wydziale Filologicznym

22.03.2021

Szanowni Państwo,

chciałabym poinformować, że zostałam powołana na stanowisko Pełnomocniczki dziekana ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Do moich obowiązków należy niesienie pomocy ofiarom dyskryminacji i molestowania oraz rozwiązywanie sytuacji spornych na drodze rozmów i negocjacji z zapewnieniem dyskrecji, a także podejmowanie działań na rzecz równego traktowania oraz wyrównywania szans dla członków i członkiń naszego Wydziału. Uważam, że aby skutecznie pomagać, należy również uświadamiać w zakresie istniejących problemów, dlatego też ważnym elementem mojej pracy będzie inicjowanie projektów mających na celu przeciwdziałanie różnym formom agresji werbalnej i niewerbalnej.

            Jeżeli są Państwo ofiarami lub świadkami molestowania lub dyskryminacji, proszę o złożenie wniosku na piśmie lub e-mailem (można skorzystać z wzoru nr 1 do procedury przeciwdziałania dyskryminacji w UWr, dostępny na stronie: obwieszczenie-z-18122020-w-sprawie-ogloszenia-tekstu-jednolitego-zarzadzenia-nr-106-2020.pdf (uni.wroc.pl) ). Wniosek powinien wskazywać:

a) miejsce i czas zdarzenia,

b) opis, na czym polegało zdarzenie,

c) kto może być osobą, która spowodowała te zdarzenie,

d) kto jest osobą, która może być pokrzywdzona,

e) dowody np.: świadkowie, dokumenty itd., ewentualnie wskazanie, że zgłaszająca/zgłaszający nie ma dowodów.

Ponadto, jeżeli Państwa zainteresowania naukowe koncentrują się wokół kwestii równościowych albo mają Państwo pomysł, jak wyrównywać szanse, proszę o kontakt.

            Pierwszą inicjatywą, którą podejmujemy wraz z dr. Łukaszem Prusem, jest powołanie Uniwersyteckiego Klubu Dyskusyjnego na Wydziale Filologicznym, w którego ramach chcemy rozmawiać z Państwem i ze studentami o istotnych problemach językowych. W tym semestrze skupimy się na tym, co budzi skrajne emocje w społeczeństwie (wulgaryzmy, wyrazy nacechowane emocjonalnie, np.: Murzyn, Żyd, katotalib, pedał itp.) i staje się przyczyną sporów. Serdecznie zapraszam na pierwsze spotkanie, które odbędzie się 25 marca 2021 roku, o godzinie 18.00 (aplikacja TEAMS), i będzie poświęcone kulturze dyskusji i będzie miało charakter warsztatowy. Do udziału w projekcie zaprosiliśmy ekspertów z różnych dziedzin: dr Olgę Nowaczyk (reprezentującą Instytut Socjologii UWr, pełnomocniczkę dziekana ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji na Wydziale Nauk Społecznych UWr), dr. hab. Tomasza Piekota (reprezentującego Instytut Filologii Polskiej UWr, kierownika Pracowni Prostej Polszczyzny UWr), dr. Łukasza Prusa (rzecznika ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji na Uniwersytecie Wrocławskim), dr. Michała Rydlewskiego (reprezentującego Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr). Zgłoszenia do Uniwersyteckiego Klubu Dyskusyjnego proszę przesyłać na mój adres e-mail: malgorzata.kolankowska@uwr.edu.pl

Z wyrazami szacunku i nadzieją na owocną współpracę,

dr Małgorzata Kolankowska

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Uniwersytet Wrocławski

 

 

Zobacz więcej >

STUDENCI 1DSM i 1ZSM – KURS PRZEDIĘBIORCZOŚĆ: PRACA-BIZNES-KARIERA

11.03.2021

Szanowni Państwo, 

Aktualne informacje na temat kursu: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ: PRACA-BIZNES- KARIERA znajdziecie Państwo na stronie Wydziału Filologicznego: http://wfil.uni.wroc.pl/przedsiebiorczosc/ 

Zobacz więcej >

SZKOLENIE BHP - TERMIN POPRAWKOWY

09.03.2021

SZKOLENIE BHP - TERMIN POPRAWKOWY 15-30.03.2021 - dla studentów, którzy w semestrze zimowym (lub w poprzednich latach) nie zrealizowali szkolenia bądź nie podeszli do testu końcowego - instrukcja w załączniku:

Zobacz więcej >

Dni rektorskie

27.02.2021

Zgodnie z Komunikatem nr 27/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w dniach 02 marca (wtorek) oraz 05 marca (piątek) wprowadzone są dni rektorskie w związku ze szczepieniami pracowników i doktorantów.

Pracownicy i doktoranci, którzy w tych dniach nie mają wyznaczonego szczepienia mogą porozumieć się ze swoimi studentami i prowadzić w tych dniach zajęcia.

Zobacz więcej >