News

Ankieta

15.06.2020

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że już od 15 czerwca mogą Państwo wypełnić ankiety ewaluacyjne dotyczące zajęć, w których uczestniczyli Państwo w tym semestrze. Ankiety zostają udostępnione w systemie USOS na Państwa indywidualnych kontach.

Ankietę dla każdych zajęć można wypełnić, jeśli byli Państwo na dany przedmiot wpisani i podpięci do grupy zajęć (różnych typów). Dla każdego przedmiotu generowana jest w systemie USOSweb osobna ankieta, wskazująca nazwę przedmiotu oraz imię i nazwisko prowadzącego. Ankieta jest anonimowa i dobrowolna, nie wiąże się w żaden sposób z zaliczeniem przedmiotu.

Wypełnienie ankiety dla każdego przedmiotu zajmuje kilka (trzy do pięciu)  minut. By uruchomić ankietę, należy po zalogowaniu na konto USOSweb wybrać opcję „Mój USOS“ lub z bocznego menu: „Ankiety“, otworzyć ankietę, klikając w nazwę przedmiotu. Ankietę wypełnia się, wybierając z prawego menu odpowiadającą w Państwa ocenie opcję spośród możliwych odpowiedzi. Bardzo proszę, by użyć także dolnego okna, w którym można wpisać komentarz, jeśli chcieliby Państwo wskazać zalety lub wady konkretnych zajęć lub podzielić się innymi uwagami, które dotyczą prowadzenia przedmiotu. Wpisane komentarze będą widoczne (bez danych wskazujących autora) dla prowadzącego (po zakończeniu procesu ewaluacji zajęć i zamknięciu dostępu do panelu ankiet). Zakończenie wypełniania ankiety następuje w momencie kliknięcia opcji ‘zakończ ankietę’ na dole okna.

W badaniu ankietowym dotyczącym ewaluacji zajęć po semestrze letnim r. akad. 2019/20 prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania oraz o podzielenie się oceną sformułowaną w postaci komentarzy. Czas pandemii był dla społeczności Wydziału Filologicznego, podobnie jak dla całej współczesnej cywilizacji, czasem z niczym w doświadczeniu większości z nas nieporównywalnym, trudnym, przynoszącym nowe wyzwania i trudnym w udzielaniu odpowiedzi. Dlatego w ocenie zajęć zależy nam przede wszystkim na uchwyceniu istotnych w tym czasie wartości. Wnioski – mamy nadzieję – będzie można wykorzystać w przyszłości.

 

  1. Czy zajęcia (wykład) były realizowane w formie zdalnej?
  1. Czy warunki techniczne sprawiały ograniczenia w uczestniczeniu w zajęciach?
  1. Czy warunki techniczne sprawiały ograniczenia w kontakcie z prowadzącym?
  1. Czy prowadzący stosował narzędzia nauczania na odległość dostosowane do typu zajęć i warunków ich prowadzenia?
  1. Jeśli zajęcia nie były realizowane zdalnie w czasie rzeczywistym, to czy – Pana/Pani zdaniem – formy i metody pracy oraz sposoby komunikacji z prowadzącym były odpowiednie?
  1. Czy poleciłaby Pani/poleciłby Pan te zajęcia innym studentom?

 Ankiety będą dostępne w dniach 15 czerwca – 3 lipca 2020 r. Po zamknięciu dostępu do ankiet i informatycznej obróbce danych (po 10 lipca) na Państwa koncie USOSweb pojawią się zbiorcze wyniki odnoszące się do ocenionych przez Państwa zajęć. Wyniki ewaluacji będą także widoczne (w formie zbiorczej, anonimowej) na kontach odpowiednich Prowadzących zajęcia. Prowadzący będzie mógł także zapoznać się z wpisanymi komentarzami. Do wyników będzie mieć także dostęp zastępca dyrektora ds. dydaktyki jednostki, w której zatrudniony jest Prowadzący zajęcia, a także (w formie danych zbiorczych) Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia oraz władze dziekańskie.

Bardzo proszę o potraktowanie badania ankietowego jako ważnej aktywności we wspólnych wysiłkach, by mogli Państwo brać udział w zajęciach na wysokim poziomie, studiować dobrze, w pozytywnej atmosferze i z satysfakcjonującymi efektami.

Gdyby mieli Państwo uwagi dotyczące procedury lub formy ankiet – zachęcam do korespondencji (igor.borkowski@uwr.edu.pl).

Wyniki ankiet posłużą do kształtowania obsady zajęć, modyfikowania programów studiów oraz stopniowego rozwiązywania ujawniających się problemów w zakresie prowadzenia zajęć. Od Państwa aktywności i zaangażowania zależy, czy wyniki ankietyzacji będą dla nas wszystkich użyteczne. Jednocześnie przypominam, że Regulamin studiów w Uniwersytecie Wrocławskim udział w badaniach ewaluacyjnych wskazuje jako obowiązek każdego z Państwa.

 

Z wyrazami szacunku

 

dr hab. Igor Borkowski prof. UWr

prodziekan Wydziału Filologicznego

ds. studiów niestacjonarnych i jakości kształcenia

 

Wrocław, 11 czerwca 2020 r.

 

Zobacz więcej >

Komunikat w sprawie godzin dziekańskich

04.06.2020

W związku z zaplanowaną debatą wstępnych kandydatów na dziekana Wydziału Filologicznego na kadencję 2020 – 2024 ogłaszam godziny dziekańskie w piątek 5 czerwca 2020r. w godzinach 12:00 – 15:00.

W związku z wyborami kandydata na dziekana Wydziału Filologicznego na kadencję 2020 – 2024 ogłaszam godziny dziekańskie we wtorek 9 czerwca 2020r. w godzinach 12:00 – 14:00

Zobacz więcej >

Warunki zakończenia roku akademickiego

22.05.2020

Informujemy, że 20 maja ukazało się Zarządzenie nr 62/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie warunków zakończenia roku akademickiego 2019/2020 na studiach, studiach podyplomowych oraz w kształceniu doktorantów. Zgodnie z Zarządzeniem zajęcia na uczelni będą kontynuowane do końca semestru w formie zdalnej.

ZALICZENIA I EGZAMINY W SEMESTRZE LETNIM

Wszystkie zaliczenia w semestrze letnim oraz egzaminy w sesji letniej zostaną przeprowadzone w trybie zdalnym. Poszczególni egzaminatorzy przekażą Państwu informację dotyczącą sposobu przeprowadzenia danego egzaminu.

Egzaminy dyplomowe zostaną przeprowadzone zgodnie z zasadami obowiązującymi na Wydziale Filologicznym. Szczegółowe informacje zostaną wkrótce przekazane po opublikowaniu komunikatu Dziekana w tej sprawie.

All in-person assessments and examinations will be replaced with alternative forms of assessment, for the remainder of the current semester. Individual examiners will outline the new arrangements you are expected to engage with.  

Diploma exams will be conducted in accordance with the rules in force at the Faculty of Letters. Detailed information will be provided shortly after the Dean's announcement in this matter is published.

Ann. no.5-2020 of the Dean.pdf Ann. no.6-2020 of the Dean.pdf Komunikat nr 5-2020 Dziekana.pdf Komunikat nr 6-2020 Dziekana.pdf

Zobacz więcej >

Możliwość wyjazdu na wymianę studencką do Albanii

21.05.2020

Istnieje możliwość wyjazdu do Albanii, University of Vlora na wymianę studencką w semestrze zimowym lub letnim 2020/2021. Jest jedno miejsce ze stypendium dla studenta/studentki anglistyki. Zainteresowani proszeni są o kontakt mailowy z dr Laurą Suchostawską.

Więcej informacji o uczelni:

https://univlora.edu.al/wp-content/uploads/2019/12/2019-2020-Erasmus-Incoming-Student-Guide-University-of-Vlora-compressed.pdf

Zobacz więcej >