News

Ankiety ewaluacyjne po sem. zimowym r. akad. 2017/2018

18.01.2018

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że już wkrótce będą Państwo mogli wypełnić ankiety ewaluacyjne dotyczące zajęć, w których uczestniczyli Państwo w tym semestrze. Ankiety zostaną udostępnione w systemie USOS na Państwa indywidualnych kontach.

Ankietę dla każdych zajęć można wypełnić, jeśli byli Państwo  na dany przedmiot wpisani i podpięci do grupy zajęć (różnych typów). Dla każdego przedmiotu generowana jest w systemie USOSweb osobna ankieta, wskazująca nazwę przedmiotu oraz imię i nazwisko prowadzącego. Ankieta jest anonimowa i dobrowolna, nie wiąże się w żaden sposób z zaliczeniem przedmiotu.

Wypełnienie ankiety dla każdego przedmiotu zajmuje kilka (trzy do pięciu)  minut. By uruchomić ankietę, należy po zalogowaniu na konto USOSweb wybrać opcję „Mój USOS“ lub z bocznego menu: „Ankiety“, otworzyć ankietę, klikając w nazwę przedmiotu. Ankietę wypełnia się, wybierając z prawego menu odpowiadającą w Państwa ocenie opcję spośród możliwych odpowiedzi. Bardzo proszę, by użyć także dolnego okna, w którym można wpisać komentarz, jeśli chcieliby Państwo wskazać zalety lub wady konkretnych zajęć lub podzielić się innymi uwagami, które dotyczą prowadzenia przedmiotu. Wpisane komentarze będą widoczne (bez danych wskazujących autora) dla prowadzącego (po zakończeniu procesu ewaluacji zajęć i zamknięciu dostępu do panelu ankiet). Zakończenie wypełniania ankiety następuje w momencie kliknięcia opcji ‘zakończ ankietę’ na dole okna.

Ankiety będą dostępne w dniach 24 stycznia – 16 lutego 2018 r., czyli w ostatnim tygodniu zajęć dydaktycznych, podczas sesji egzaminacyjnej i kilka dni po jej zakończeniu. Po zamknięciu dostępu do ankiet i informatycznej obróbce danych (po 25 lutego) na Państwa koncie USOSweb pojawią się zbiorcze wyniki odnoszące się do ocenionych przez Państwa zajęć. Wyniki ewaluacji będą także widoczne (w formie zbiorczej, anonimowej) na kontach odpowiednich Prowadzących zajęcia. Prowadzący będzie mógł także zapoznać się z wpisanymi komentarzami. Do wyników będzie mieć także dostęp zastępca dyrektora ds. dydaktyki jednostki, w której zatrudniony jest Prowadzący zajęcia, a także (w formie danych zbiorczych) Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia oraz władze dziekańskie.

Bardzo proszę o potraktowanie badania ankietowego jako ważnej aktywności we wspólnych wysiłkach, by mogli Państwo brać udział w zajęciach na wysokim poziomie, studiować dobrze, w pozytywnej atmosferze i z satysfakcjonującymi efektami.

Gdyby mieli Państwo uwagi dotyczące procedury lub formy ankiet – zachęcam do korespondencji (igor.borkowski@uwr.edu.pl).

Wyniki ankiet posłużą do kształtowania obsady zajęć, modyfikowania programów studiów oraz stopniowego rozwiązywania ujawniających się problemów w zakresie prowadzenia zajęć. Od Państwa aktywności i zaangażowania zależy, czy wyniki ankietyzacji będą dla nas wszystkich użyteczne. Jednocześnie przypominam, że Regulamin studiów w Uniwersytecie Wrocławskim udział w badaniach ewaluacyjnych wskazuje jako obowiązek każdego z Państwa.

 

Z wyrazami szacunku

dr hab. Igor Borkowski prof. UWr

prodziekan Wydziału Filologicznego

ds. studiów niestacjonarnych i jakości kształcenia

 

Wrocław, 17 stycznia 2018 r.

Zobacz więcej >

Survey

11.01.2018

Dear Ukranian Students,

If possible, I would like to ask you to fill in the questionnaire, which is intended for Ukrainian students who study English in Poland. This is connected with my research on IDENTITY. The survey is anonymous, it takes approximately 15 minutes to fill in, and the data collected will be used only for research purposes.

I would be grateful if you could forward it to your Ukrainian friends who study English in Poland.

Thank you for your help! 

All the best,

Magdalena Szyszka, PhD (University of Opole)

Here is the link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsJ4wk478PVK9OwbMa2dsK7mIbOmmZGF3g1mfT2YlM5vpEhQ/viewform?c=0&w=1

Zobacz więcej >

Prelekcja na temat struktury i działalności firmy Nestle

10.01.2018

Prelekcja na temat struktury i działalności firmy Nestle - 11.01.2018 r. w sali 111 o godzinie 11:15.
 
Jeśli kiedyś zastanawialiście się nad tym jak wygląda praca w jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek na świecie, to w ten czwartek macie okazję się tego dowiedzieć J
 
· - Dlaczego warto mieć Nestle w CV?
· - Co łączy Nestle i ONZ?
· - Czym jest Akademia Biznesu w Nestle?
 
Na te i wiele inny pytań odpowiedzi uzyskacie na spotkaniu.
Zapraszam!
Klaudia Kobiela, Nestle Wrocław

Zobacz więcej >

LaMiCuS 1/2017

08.01.2018

Właśnie ukazał się pierwszy numer czasopisma naukowego Language Mind Culture and Society przygotowany min. przez pracowników IFA UWr.

LaMiCuS  No. 1 (1) 2017

Zobacz więcej >

Warsztaty z firmą DXC

21.12.2017

DXC Technology to niezależny, światowy lider w zakresie kompleksowych usług IT, wspierający klientów w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań. Stworzona przez połączenie firmy CSC oraz działu Enterprise Services wydzielonego z Hewlett Packard Enterprise, DXC Technology obługuje blisko 6000 klientów z sektora prywatnego i publicznego w 70 krajach świata. DXC Technology jest rozpoznawalną marką wśród najlepszych profesjonalistów na całym świecie.

Teraz chcielbyśmy spotkać się z Wami i porozmawiać o Waszych możliwościach rozwoju! Spotkajmy się podczas COFFEE TALKS, gdzie przy kawie czy herbacie przedstawimy Wam naszą firmę możliwości, odpowiemy na wszystkie Wasze pytania i może doradzimy jaką ścieżkę kariery wybrać. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, możecie napisać do nas bezpośrednio na es.recruitment@dxc.com lub odwiedzić naszą stronę:http://www.dxc.technology

Do zobaczenia!

 

DXC Technology (NYSE: DXC) is the world’s leading independent, end-to-end IT services company, helping clients harness the power of innovation to thrive on change. Created by the merger of CSC and the Enterprise Services business of Hewlett Packard Enterprise, DXC Technology serves nearly 6,000 private and public sector clients across 70 countries. DXC Technology is recognized among the best corporate citizens globally.

Now, we want you to meet us and discuss your career opportunities! Come and meet us during the COFFEE TALKS where over tea or coffee we will present our company and the opportunities it offers, answer all your questions and maybe suggest your future career path. Should you have any questions, please e-mail us directly on es.recruitment@dxc.com or visit our site: http://www.dxc.technology

See you soon!

Zobacz więcej >