DOKTORANCKIE KOŁO NAUKOWE „TRANSLATIO”

DOKTORANCKIE KOŁO NAUKOWE „TRANSLATIO”

Doktoranckie Koło Naukowe "Translatio", działające przy Zakładzie Translatoryki IFA, jest organizacją zrzeszającą doktorantów Wydziału Filologicznego, których pasją jest język i przekład. W swojej działalności Koło pozostaje wierne współczesnemu obrazowi humanistyki jako dziedziny interdyscyplinarnej, dążąc do stworzenia dla studentów i doktorantów Wydziału Filologicznego platformy do nieskrępowanej wymiany intelektualnej. Wśród członków koła znajdują się językoznawcy, praktycy oraz badacze przekładu i literaturoznawcy związani z translatoryką. Od roku 2014 Koło zrealizowało kilka projektów badawczych, popularyzatorskich oraz dydaktycznych, m.in. przeprowadziło serię otwartych wykładów i   ponadprogramowych kursów z przedmiotów praktycznych dla studentów IFA, zorganizowało Forum Młodych Badaczy w ramach konferencji PASE 2015 oraz zorganizowało międzynarodową konferencję naukową „Culture in Transfer: Translation and Transcommunication 2016”. Koło jest także wydawcą naukowego czasopisma translatorycznego „TranslatoLogica”.

Do współpracy zapraszamy wszystkich doktorantów Wydziału Filologicznego. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem:

 

Zarząd Koła:

 • Dawid Czech (przewodniczący)
 • Jędrzej Olejniczak (zastępca przewodniczące)
 • Małgorzata Serafin (sekretarz)
 • Gabriel Skitaniak (skarbnik)

 

Członkowie Koła:

 • Anna Sobota
 • Anna Juszko-Urbaniak
 • Katarzyna Jopkiewicz
 • Katarzyna Filipowska
 • Jędrzej Olejniczak
 • Liliya Bannikova
 • Joanna Woźniczak
 • Gabriel Skitaniak
 • Małgorzata Serafin
 • Katarzyna Załóg-Kociuga
 • Paulina Pająk
 • Patrycja Karpińska
 • Celina Jeray
 • Krzysztof Hwaszcz
 • Kwiryna Proczkowska
 • Małgorzata Zelba