Absolwenci

Prezentacja

Absolwenci Instytutu Filologii Angielskiej to nie tylko nauczyciele i tłumacze. Wielu z nich pracuje w branżach, które niewiele mają z anglistyką wspólnego. Szerokie spektrum karier zawodowych wśród naszych absolwentów ukazane jest w krótkiej prezentacji dalszych losów naszych alumnów, która została przedstawiona podczas Jubileuszu 70-Lecia Anglistyki w Uniwersytecie Wrocławskim.

Do najbardziej znanych absolwentów naszego Instytutu zaliczają się m.in. pisarz Piotr Siemion (autor Niskich Łąk), pisarka Ewa Stachniak, dziennikarz radiowy Rafał Motriuk, tłumaczka Barbara Bogoczek-Howard (autorka przekładu do nagrodzonej Nike książki Tadeusza Rόżewicza Matka odchodzi), wieloletnia dyrektor w bankach BZ WBK i Credit Suisse Izabela Kramarz oraz przedsiębiorca Grzegorz Pinkosz (prezes Toya SA).

Wielu z absolwentów Instytutu zostało pracownikami naukowymi. Niektórzy z nich wybrali kariery naukowe za granicą: Joanna Żylińska (University of London), Nina Witoszek-Fitzpatrick (Uniwersytet w Oslo),  Margaret Niznikiewicz (Harvard Medical School), Dorota Głowacka (University King’s College, Halifax), Eva C. Karpiński (Uniwersytet w Yorku), Piotr Blumczyński (Queen’s University w Belfaście), Ewa Tak-Ignaczak (University College Roosevelt w Middelburgu), Jolanta Wawrzycka (Radford University), Andrzej Duszeńko (Northern State University) oraz Marek Oziewicz (University of Minnesota). Naszymi absolwentami jest także większość kadry naukowej Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego, jak również większość obecnej kadry IFA UWr, łącznie z jego dyrektorem Markiem Kuźniakiem.