< Wróć

Język angielski w komunikacji profesjonalnej – nowa specjalność na kierunku anglistyka

14.05.2019

Od roku akademickiego 2019/20 IFA otwiera nową specjalność na studiach I stopnia: Język angielski w komunikacji profesjonalnej. Na studiach stacjonarnych uzupełni ona już istniejącą ofertę, w ramach której studenci wybierają specjalność tłumaczeniową lub blok przedmiotów językoznawczych lub literaturoznawczych. Natomiast na studiach niestacjonarnych dołączy ona do już istniejących propozycji, jakimi są specjalność tłumaczenia pisemne oraz specjalność tłumaczenia ustne.

Jakich kompetencji i jakiego rodzaju wiedzy nabędzie absolwent specjalności Język angielski w komunikacji profesjonalnejAbsolwent nowo powołanej specjalności posiadać będzie kompetencje komunikacyjne w zakresie języka ogólnego oraz języka specjalistycznego niezbędne do efektywnej komunikacji biznesowej. Będzie sprawnie pośredniczył w międzynarodowych kontaktach prawnych, gospodarczych i handlowych. Uczestnik studiów zdobędzie wiedzę dotyczącą mechanizmów życia gospodarczego, aspektów prawnych wymiany handlowej oraz tworzenia własnych elektronicznych baz leksykalnych. Absolwent będzie umiał zastosować nowoczesne technologie informatyczne w tłumaczeniu i pozyska podstawową wiedzę z zakresu przekładoznawstwa. Będzie sprawnie prowadził korespondencję handlową oraz negocjacje w języku angielskim zgodnie z obowiązującą etykietą biznesową, zarówno w Polsce, jak i w krajach anglojęzycznych. Co więcej, specjalność Język angielski w komunikacji profesjonalnej ma na celu poszerzenie świadomości istniejących różnic międzykulturowych w sferze kontaktów prawnych, gospodarczych i handlowych. 

Jaka jest opinia pracodawców o nowej specjalności? Program nowej specjalności spotkał się z dużym zainteresowaniem potencjalnych pracodawców. Pozytywną opinię o tej inicjatywie wydały przedsiębiorstwa z bardzo dużym doświadczeniem i od lat działające na światowym i lokalnym rynku, m.in. DOZAMEL Wrocławski Park Przemysłowy, Qiagen, Objectivity Bespoke Software Specialists, DXC Technology i MCM Car Travels.   

Szczegółowy program specjalności jest dostępny pod tym linkiem.

< Wróć