< Wróć

Nominacja profesorska dla Bożeny Rozwadowskiej

26.11.2019

Na mocy postanowienia z dnia 25 października 2019 r. Prezydent RP przyznał Bożenie Rozwadowskiej tytuł profesora nauk humanistycznych.

Gratulujemy!

Prof. Rozwadowska pracuje w Instytucie Filologii Angielskiej od 1982 r. Pełni funkcję kierownika Zakładu Językoznawstwa Angielskiego i Porównawczego oraz kierownika studiów niestacjonarnych II stopnia. W listopadzie objęła stanowisko przewodniczącej Rady Dyscypliny Językoznawstwo na Uniwersytecie Wrocławskim. Pełen biogram pani profesor znajduje się tutaj:

http://www.ifa.uni.wroc.pl/instytut/pracownicy/18/?lang=pl

< Wróć