dr Adam Biały

dr Adam Biały
Zakład Zakład Językoznawstwa Angielskiego i Porównawczego
email
Konsultacje http://www.ifa.uni.wroc.pl/dla-studenta/office-hours/?lang=pl
Biogram
Biografia:
Dr Adam Biały uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa angielskiego w 2004 r. na Wydziale Filologicznym, UWr. Obecnie zatrudniony jest na stanowisku adiunkta w zakładzie językoznawstwa angielskiego, IFA, UWr.

Zainteresowania naukowe:
Językoznawstwo ogólne i teoretyczne, historia i ewolucja języka, język a psychologia poznawcza.

Publikacje:
„Unaccusativity in Polish.” Geert-Jan Kruijff, Ivana Kruijff-Korbayova (ed.), Proceedings of the Third ESSLLI Student Session. Saarbrücken, Germamy, 1998.
„Polish Reflexives, Inchoatives and Lexical Operations.” B. Rozwadowska (ed.), PASE Papers in Language Studies: Proceedings of the 8th Annual Conference of the Polish Association for the Study of English. Wrocław, Aksel s.c., 2000.
„Some Remarks on Linking of Psychological Predicates in Polish.” Anglica Wratislaviensia XXXVI. Acta Universitatis Wratislaviensis No 2268. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław, 2001.
„Stativity of Polish Object Experiencer Predicates.” Generative Linguistics in Poland: Syntax and Morphosyntax. Proceedings of the GLiP-2 Conference, Warsaw, Poland, 9-10 December 2000. Instytut Podstaw Informatyki PAN, Warszawa, 2001.
„Causativity of Polish psychological predicates.” Danuta Stanulewicz (ed.), PASE Papers in Language Studies: Proceedings of the Ninth Annual Conference of the Polish Association for the Study of English. Gdańsk, 26-28 April 2000. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk, 2002.
Polish Psychological Verbs at the Lexicon-Syntax Interface in Cross-linguistic Perspective. Series XXI: Linguistics. Peter Lang: Frankfurt am Main, 2005. (ISBN: 3-631-53898-7)
„The Event Structure Perspective on Polish Psych Verbs.“ B. Lewandowska-Tomaszczyk, P. Stalmaszczyk (ed.), Research in Language, vol. 4. Łódź University Press: Łódź, 2006.
“The Constructionist Perspective on Derivation and Inflection.” J. Szczęk (ed.), Roczniki Naukowe XII: Języki obce, z. 3. PWSZ im. AS: Wałbrzych, 2007.
“Results and feature specification of Polish prefixes.” J. Witkoś, G. Fanselow (ed.), Elements of Slavic and Germanic Grammars: A Comparative View. Peter Lang: Frankfurt am Main, 2008. (ISBN: 978-3-631-57857-5)
„Reflections of Verbal Syntax in Nominalization and Adjectivization.” Poznań Studies in Contemporary Linguistics 44: 3. Versita: Warszawa, 2008. (ISSN: 0137-2459)
„On the Category Status of Participial Adjectives.” M. Kuźniak, B. Rozwadowska (ed.), PASE Papers 2008: Studies in Language and Methodology of Teaching Foreign Languages. ATUT: Wrocław, 2009.

Udział w konferencjach:
1999. Uniwersity of Wrocław. PASE Annual Conference.
„Polish Reflexives, Inchoatives and Lexical Operations”.
2000. University of Gdańsk. PASE Annual Conference.
„Causativity of Polish psychological predicates”.
2000. University of Warsaw. GLiP-2.
„Stativity of Polish Object Experiencer Predicates”.
2004. University of Wrocław. Workshop in Linguistics.
“The intransitivity of Polish ObjExp Verbs”.
2004. UAM. 35th Poznań Linguistic Meeting.
„On the intransitivity of Polish Object Experiencer verbs”.
2005. University of Wrocław. Workshop in Linguistics.
“Two types of applicatives in Polish”.
2005. UAM. 36th Poznań Linguistic Meeting.
„On the dual nature of applicatives”.
2006. UAM. 37th Poznań Linguistic Meeting.
"Results and Feature Specification of Polish Prefixes".
2007. UAM:Gniezno. 38th Poznań Linguistic Meeting.
"Reflections of verbal syntax in nominalization and adjectivization".
2007. University of Wrocław. Workshop in Linguistics.
"Participial adjectives: on the borderline of categories".
2008. University of Wrocław. PASE Annual Conference.
"On the category status of participial adjectives".
2010. WSF in Wrocław. Alternate Construals in Language, Literature and Culture.
"The Construal of Prepositional Phrases: A Comparative Study".