dr Maja Lubańska

dr Maja Lubańska
Stanowisko starszy wykładowca
Zakład Zakład Językoznawstwa Angielskiego i Porównawczego
email
Konsultacje http://www.ifa.uni.wroc.pl/dla-studenta/office-hours/?lang=pl
Biogram
Jestem absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego, na którym ukończyłam studia licencjackie, magisterskie oraz doktoranckie. Moje zainteresowania naukowe w trakcie studiów dotyczyły językoznawstwa. Pracę magisterską poświęciłam zagadnieniom szyku zdania (a konkretnie zagadnieniu określanym jako scrambling), zaś rozprawę dokorską pytaniom szczegółowym (wh-questions). Od 2004 roku jestem pracownikiem Instytutu Filologii Angielskiej. Od 01 września 2013 pełnię funkcję zastępcy Dyrektora ds. dydaktycznych.

Publikacje:

(2000). Contrastive scrambling in Polish. In B. Rozwadowska (Ed.), Proceedings of the 8th Annual Conference of the Polish Association for the Study of English (pp. 171-184).Wrocław: Aksel s.c.
(2001). Polish wh-questions within the OT framework. In Anna Michońska-Stadnik (Ed.), Anglica Wratislaviensia XXXVI (pp. 111-125). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
(2003). Superiority, focus and optimality: A new approach to multiple wh-fronting in Polish. In L. Cirko (Ed.), Studia Linguistica XXII (pp. 25-37). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
(2004). Wh-scope marking in Polish. In K. Dziubalska-Kołaczyk (Ed.), Poznań Studies in Contemporary Linguistics 39 (pp. 73-88). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
(2005). Focus on wh-questions. Frankfurt am Main: Peter Lang.
(2007). On cross-linguistic influences: long-distance wh-extraction in Polish. In A. Michońska-Stadnik (Ed.), Anglica Wratislaviensia XLV (pp. 119-128). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
(2009). On the emergence of the indefinite article in Polish. In M. Kuźniak & B. Rozwadowska (Eds.), Pase papers 2008. Studies in language and methodology of teaching foreign languages (pp. 63-78). Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT.
(2010). ‘O rozwoju rodzajnika określonego w języku polskim’. W: Joanna Dybiec & Grzegorz Szpila (red.) Język Polski: Nowe Wyzwania Językoznawcze. Kraków: Tertium., 39-49.
(2010). ‘On the development of epistemic meaning in English and Polish: a shift in the semantic space of threaten and promise’. W: Ciuk, A. i Molek-Kozakowska, K. (red.). Exploring space: spatial notions in cultural, literary and language studies, Vol.2: Space in language studies. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Pubishing, 75-92.
(2010). ‘Grammaticalisation and generative theory: the case of epistemic promise’. W: Jelisaveta Milojević (red.) Belgrade English Language and Literature Studies, Vol.2. Belgrade: Čigoja štampa, 93-111.
(2012). ‘Shall in present-day English’. Journal of Modern Philology 1(2012). 65-74.
(2014). ‘Semantic change in the domain of modality: English must and Polish musieć.’ W: Ewa Kębłowska-Ławniczak (red.) Anglica Wratislaviensia LII. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 87-99.