dr Laura Suchostawska

dr Laura Suchostawska
Stanowisko adiunkt
Zakład Zakład Językoznawstwa Angielskiego i Porównawczego
email
Konsultacje http://www.ifa.uni.wroc.pl/dla-studenta/office-hours/?lang=pl
O mnie
Koordynator Instytutowy Programu Erasmus+

Zainteresowania badawcze:
ekolingwistyka
ekokrytyka
poetyka kognitywna
semantyka kognitywna

Członkostwo:
The Association for the Study of Literature and Environment (ASLE)
The International Ecolinguistics Association