dr Laura Suchostawska

dr Laura Suchostawska
Stanowisko adiunkt
Zakład Zakład Językoznawstwa Angielskiego i Porównawczego
email
Konsultacje http://www.ifa.uni.wroc.pl/dla-studenta/office-hours/?lang=pl
Informacje
Koordynator instytutowy programu Erasmus+

doktor nauk humanistycznych
magister filologii angielskiej
magister filologii hiszpańskiej


Najnowsze publikacje:

Suchostawska, Laura. 2020. Approaching Nature through Metaphors in Thoreau's Writings. Wrocław: Atut.

Suchostawska, Laura. 2020. Relaciones entre el cristianismo y las creencias indígenas en las obras de José María Arguedas. Wrocław: Atut.

Suchostawska, Laura. 2020. "Blending Christianity and Ecology in Margaret Atwood's The Year of the Flood." Explorations: A Journal of Language and Literature 8. 97-109.

Suchostawska, Laura. 2018. “Thoreau’s Approach to Nature: Between Transcendentalism and Science.” In: Dariusz Badura (ed.) Nauka i wiara – wyzwania przyszłości. Warszawa: Chrześcijańskie Forum Pracowników Nauki. 63-73.

Suchostawska, Laura. 2017. “Metaphorical Construals of Nature in Thoreau’s Writings.” Anglica Wratislaviensia 55. 113-121.

Suchostawska, Laura. 2016. “Wildlife, Not So Wild Metaphors: Personification of Animals and Plants in Aldo Leopold’s A Sand County Almanac.” In: Jerzy Kamionowski and Jacek Partyka (eds). American Wild Zones: Space, Experience, Consciousness. Frankfurt am Main: Peter Lang. 323-333.

Suchostawska, Laura. 2015. “Image Metaphors in Thoreau’s Descriptions of Nature.” Anglica Wratislaviensia 53. 79-87.

Suchostawska, Laura. 2015. “Thoreau and the Indians, or a Crisis of the American Ideals of the Wild and Wilderness.” In: Justyna Kociatkiewicz, Laura Suchostawska, and Dominika Ferens (eds). Eating America: Crisis, Sustenance, Sustainability. Frankfurt am Main: Peter Lang. 255-266.

Kociatkiewicz, Justyna, Laura Suchostawska and Dominika Ferens (eds). 2015. Eating America: Crisis, Sustenance, Sustainability. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Suchostawska, Laura. 2014. “Etyka środowiskowa i ochrona przyrody w pismach H. D. Thoreau.” [Environmental ethics and nature conservation in the writings of H. D. Thoreau]. In: Andrzej Zabołotny (ed.). Nauka – możliwości i ograniczenia. Warszawa: Chrześcijańskie Forum Pracowników Nauki. 291-305.