dr Małgorzata Baran-Łucarz

dr Małgorzata Baran-Łucarz
Stanowisko adiunkt
Zakład Zakład Glottodydaktyki
email
Konsultacje http://www.ifa.uni.wroc.pl/dla-studenta/office-hours/?lang=pl
Biogram

Zainteresowania naukowe
Uczenie się/przyswajanie wymowy języka obcego
Dydaktyka nauczania wymowy i fonetyki j. obcego
Glottodydaktyka/językoznawstwo stosowane szczególnie w zakresie różnic indywidualnych (czynniki afektywne, kognitywne, motywacja, gotowość komunikacyjna, itd.)
Świadomość językowa
Przygotowanie nauczycieli do zawodu
Nauczanie j. obcego przedszkolne i wczesnoszkolne

Tytuły zawodowe/stopnie naukowe
licencjat - Uniwerytet Wrocławski, 1996.
magister - Uniwerytet Wrocławski, 1998.
doktor nauk humanistycznych - Uniwerytet Wrocławski, 2004.

Przynależność do towarzystw naukowych
Pracownia Fonetyki i Fonologii (Center for Phonetics and Phonology),IFA,UWr
PTN (Polish Associataion of Modern Languages)
PASE (Polish Association for the Study of English)
International Phonetic Association
Dolnośląskie Koło Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego (zarząd – skarbnik)


Ostatnie prezentacje na konferencjach i sympozjach 

  • “Pronunciation anxiety and WTC outside the FL classroom. Matters of the Mind: Psychology and Language Learning, 29 – 31.05.2014, Graz, Austria.

  • With Czajka E. and Cardoso, W. “Clickers in the L2 phonetics classroom: The students’ perceptions.” 8th International Conference on Native and Non-Native Accents of English, 11.12. – 13.12.2014; Organizer: University of Łódź, Łódź, Poland.

  • “Emotions of high and low pronunciation anxiety students: A mixed-method approach”. PASE (Polish Association for the Studies of English) conference; April 2015; Wrocław, Poland.

  • “A mixed-method approach to investigating the use of clickers in an English phonetics class.” EPIP 2015, 21-23.05. 2015; Prague.

  • “Pronunciation self-assessment and willingness to communicate in and outside the FL classroom.” EPIP 2015, 21-23.05. 2015; Prague.

  • “FL self-assessment and willingness to communicate: A comparative study across different countries. Results of a pilot study.” XIV Annual Worldwide Forum on Education and Culture. "Converging Cultures: Collaborations in Learning, Research and Study." Regent University (Washington University Rome Center, Rome), 3-4.12.2015.

  • “L2 learners’ personality and their perceptions of the use of clickers in a phonetics course” (with Ewa Czajka from Wrocław University and Walcir Cardoso from Concordia University in Montreal), Conference of the American Association for Applied Linguistics, 9-12.04.2016, Orlando.
  • “Diagnoza motywacji do uczenia się języka angielskiego wśród polskich uczniów klas drugich szkoły podstawowej” (”Diagnosing the motivation to learn English of Polish primary school second class learners”), Konferencja PTN (Conference of the Polish Foreign Language Association) – Rola różnic indywidualnych w uczeniu się i nauczaniu języka obcego (The role of ILDs in FL learning and teaching), 5–7.09.2016, Słupsk (Poland).
  • “Cognitive, motivational and personality profiles of high and low PA students: case studies”, Focus on the Learner: contributions of individual learner differences to second language learning and teaching. Konin, 17-19.10.2016.
  • “The link between pronunciation anxiety and motivation: a mixed-methodstudy in the Polish EFL context,” Accents 2016. Łódź. Department of Department of English Language and Applied Linguistics, University of Łódź, Poland, 1-3.12.2016.

Wybrane publikacje/rozdziały w książkach

Baran-Łucarz, M. 2009. Individual learner differences and accuracy in FL pronunciation. In: Pawlak, M. (ed.). New Perspectives on Individual Differences in Language Learning and Teaching. (Special issue of Studies in Pedagogy and Fine Arts Vol. 8). Poznań – Kalisz: Adam Mickiewicz University Press. 291-304.

Baran-Łucarz, M. 2010. The concept of space in FL pronunciation learning. In: Ciuk and Molek-Kozłowska (eds.). Exploring Space: Spatial Notions in Cultural, Literary and Language Studies; Volume 2: Space in Language Studies. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 202-212.

Baran-Łucarz, M. 2010. The level of ambiguity tolerance and FL pronunciation learning. Report on a pilot study – part two. In: Michońska-Stadnik (ed). Anglica Wratislaviensia XLVIII. Wrocław:  Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. 149-162.

M. Baran-Łucarz. 2011. Analysing results of the practical examination in English – a voice on modularity in FL acquisition. In: Michońska-Stadnik (ed). Anglica Wratislaviensia XLIX. Wrocław:  Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. 117-130.

Baran-Łucarz, M. 2011. The relationship between language anxiety and the actual and perceived levels of FL pronunciation. Studies in Second Language Learning and Teaching 1(4): 491-514. 

Baran-Łucarz, M. 2012. Individual learner differences and accuracy in foreign language pronunciation. In: Pawlak, M.  (ed.). New Perspectives on Individual Learner Differences in Language Learning and Teaching. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 289–303.

Baran-Łucarz, M. 2012. Ego boundaries and attainments in FL pronunciation. Studies in Second Language Learning and Teaching 2(1), 45–66.

Baran-Łucarz, M. 2013. Foreign language pronunciation and listening anxiety: A preliminary study. In Piechurska-Kuciel, E. and E. Szymanska-Czaplak (eds.), Language in Cognition and Affect, Second Language Learning and Teaching, DOI: 10.1007/978-3-642-35305-5_15,   Springer-Verlag Berlin Heidelberg: 1-20.

Baran-Łucarz, M. 2013. Perfectionism and language anxiety. In: Kębłowska-Ławniczak (ed). Anglica Wratislaviensia. No 3501. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. 107-120.

Baran-Łucarz, M. 2013. Phonetics learning anxiety - results of a preliminary study. Research in Language, 11.1, 57-79. DOI: 10.2478/v10015-012-0005-9.

Baran-Łucarz, M. 2013. Anxiety in a FL pronunciation course. In Przedlacka, Maidment, Ashby (eds.). Proceedings of PTLC2013, Papers from the Phonetics Teaching and Learning Conference, London, 8-10 2013. London: PTLC; 19-22. ISBN 978-0-9926394-0-2.

Baran-Łucarz, M. 2014. Pronunciation anxiety and willingness to communicate in the FL classroom. Proceedings of the International Symposium on the Acquisition of Second Language Speech. Concordia Working Papers in Applied Linguistics, 5: 36–49.  Montreal: Concordia University. 

Baran-Łucarz, M. 2014. The link between pronunciation anxiety and willingness to communicate in the foreign language classroom: The Polish EFL context. Canadian Modern Language Review/La Revue canadienne des langues vivantes 70 (4):  445-473. DOI 10.3138/cmlr.2666.

Baran-Łucarz, M. 2014. Researching Phonetics Learning Anxiety: A qualitative approach. In Gabryś-Barker, D. and A. Wojtaszek (eds.), Studying Second Language Acquisition from a Qualitative Perspective, DOI 10.1007/978-3-319-08353-7_11, Springer International Publishing Switzerland: 160-174. 


Baran-Łucarz, M., Czajka, E. and Cardoso, W. 2014. Teaching English phonetics with a learner response system. In Waniek-Klimczak, E. and M. Pawlak (eds.), Teaching and Researching Pronunciation of English. Second Language Learning and Teaching, DOI 10.1007/978-3-319-11092-9_3, Springer International Publishing Switzerland: 35-61.  

Baran-Łucarz, M. 2014. Podejście studentów filologii angielskiej do refleksji w nauce wymowy. Neofilolog. Refleksja w uczeniu się języków obcych.  42/1: 9-24.

Baran-Łucarz, M. 2015. Foreign language self-assessment and willingness to communicate in and outside the classroom. In Piechurska-Kuciel, E. and Szyszka, M. (eds.), The ecosystem of the foreign language learner. Selected issues. Springer International Publishing Switzerland, Cham, Heidelberg, New York, Dordrecht, London.

Baran-Łucarz, M. 2016. Conceptualizing and measuring the construct of pronunciation anxiety. Results of a pilot study. In Pawlak, M. (ed.), Classroom-oriented research: Reconciling theory and practice. Heidelberg & New York: Springer.

Baran-Łucarz, M. 2016. Foreign language pronunciation anxiety and motivation: Results of a preliminary mixed-method study. In Szymańska-Czaplak, Szyszka, Kuciel-Piechurska (eds.), Heidelberg & New York: Springer (in press).


Redakcja ksiażki 
Małgorzata Baran-Łucarz, 2015. Refleksja w nauczaniu i uczeniu się języka obcego. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zainteresowania
sport - siłownia, fitness (instruktor fitnessu), pływanie
języki obce
podróżowanie
muzyka (pianino, śpiew)