dr Izabela Bartosz

dr Izabela Bartosz
Stanowisko starszy wykładowca
Zakład Zakład Glottodydaktyki
email
Konsultacje http://www.ifa.uni.wroc.pl/dla-studenta/office-hours/?lang=pl
Biogram

Biogram naukowy:

1984 – 1990 – studia magisterskie w Instytucie Filologii Germańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego.

1989 – studia jako wolny słuchacz w semestrze letnim w Deutsches Institut na Johannes-Gutenberg-Universität w Moguncji.

2001 – obrona pracy doktorskiej pt. Die Macht der Blicke. Brigitte Kronauers Romantrilogie (Rita Münster, Berittener Bogenschütze, Die Frau in den Kissen) als ein literarisches Plädoyer für die Anschauung”(promotor prof dr hab. Norbert Honsza).

Praca zawodowa:

10.1990 – 09.2001 – pracownik naukowo-dydaktyczny, od 1991 na stanowisku asystenta, w Zakładzie Literatury XIX i XX w. Niemiec, Austrii i Szwajcarii kierowanym przez prof. dra hab. Mariana Szyrockiego, od 1994 w Zakładzie Literatury i Kultury Współczesnej Niemiec, Austrii i Szwajcarii kierowanym przez prof. dra hab. Norberta Honszę.

 Od 10.2001 – pracownik dydaktyczny na stanowisku starszego wykładowcy w Zakładzie Glottodydaktyki Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

 Dodatkowa działalność zawodowa:

09.2000 – 06.2007 – praca jako lektor języka niemieckiego w Deutsches Zentrum (Oświata, Wrocław) na kursach przygotowujących do egzaminów ZD, ZMP Goethe-Institut.

10.2003 –  06.2006 –  lektor i egzaminator na poziomie ZD i ZMP w Centrum Egzaminacyjnym Instytutu Goethego w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

 Od 2008 – redaktor tekstów naukowych w j. polskim i niemieckim w Oficynie Wydawniczej ATUT (redaktor m.in.: Historia  et philosophia. Ante et post Hegelium, Wrocław, Dresden 2009;  Joseph von Eichendorff. Poeta niemieckiego romantyzmu z perspektywy Niemców i Polaków, red.: Grażyna Barbara Szewczyk, Renata Dampc-Jarosz, Wrocław 2010, seria: Śląska Republika Uczonych – Schlesische Gelehrtenrepublik – Slezská vědecká obec, red.: Marek Hałub, Anna Mańko-Matysiak, t. 2-6, Wrocław.

Od 2012 – tłumacz w wydawnictwie Burda Media Polska Sp. z o.o.

Stypendia:

10.1995 - 02.1996 – stypendium naukowe DAAD na Ruhr-Universität w Bochum,

 10.1997 - 11.1997 – stypendium naukowe na Freie Universität w Berlinie.

 Wyróżnienia:

 2005 – Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia dydaktyczne.

 Publikacje:

Artykuły naukowe:

O Brigitte Kronauer szkic pierwszy, w: Orbis Linguarum. Legnickie Rozprawy Filologiczne, Vol. 3, Legnica 1995, s. 81-86,

Recepcja Ericha Frieda w Polsce, w: Acta Universitatis Wratislaviensis No 1713. Germanica Wratislaviensia CXII, Wrocław 1996, s. 19-25.

O Brigitte Kronauer szkic drugi, w: Orbis Linguarum. Legnickie Rozprawy Filologiczne, Vol. 6, Legnica 1997, s. 61-66.

 Recenzje:

Trudne sąsiedztwo, w: Zbliżenia Polska – Niemcy. Pismo Uniwersytetu Wrocławskiego, z. 2 (11), Wrocław 1995, s. 112-114.

Werner Jung: „Kleine Geschchte der Poetik”, w: Orbis Linguarum. Legnickie Rozprawy Filologiczne, Vol. 11, Legnica 1990, s. 259-261.

Brigitte Kronauer: „Die Einöde und ihr Prophet. Über Menschen und Bilder”, w: Schöpferische Begegnungen, red. N. Honsza, Germanica Wratislaviensia 118, Wrocław 2000, s. 248-250.