mgr Lucyna Potoczna

mgr Lucyna Potoczna
Stanowisko starszy wykładowca
Zakład Zakład Glottodydaktyki
email
Konsultacje http://www.ifa.uni.wroc.pl/dla-studenta/office-hours/?lang=pl 

KONSULTACJE  SEMESTR LETNI  2017/18

środa / wednesday                                          13.45 - 14.45            s.213
czwartek / thursday                                         13.45 - 14.45            s.213
sobota / saturday  (dni spotkań ZSM)                                              s.213
Biogram
Urodzona i wykształcona we Wrocławiu: matura w IX LO, zaś tytuł  magistra filologii romańskiej został jej nadany przez  Uniwersytet Wrocławski. Pracę zawodową rozpoczęła jako sekretarka-tłumacz Stałej Delegatury Renault Véhicules Industriels w Jelczu, w trakcie wdrażania produkcji autobusów i autokarów na licencji tej firmy. Jako stypendystka rządu francuskiego odbyła studia podyplomowe w Centre Européen  Universitaire  na Uniwersytecie w Nancy, w departamencie Civilisation. W późniejszych latach uczestniczyła w kilku stażach lingwistyczno-pedagogicznych we Francji (Lyon , Angers, Vichy, Besançon) oraz w Polsce (UMCS w Lublinie, Alliance Française). Pracowała jako lektorka języka francuskiego w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Aktualnie  zatrudniona jest w Instytucie Filologii Angielskiej UWr, w Zakładzie Glottodydaktyki gdzie z  satysfakcją uczy języka francuskiego studentów anglistyki.