prof. dr hab. Ewa Kębłowska-Ławniczak

prof. dr hab. Ewa Kębłowska-Ławniczak
Stanowisko profesor nadzwyczajny
Zakład Zakład Literatury Angielskiej i Studiów Porównawczych
email
Konsultacje http://www.ifa.uni.wroc.pl/dla-studenta/office-hours/?lang=pl
Biogram

 

Prof. dr hab. Ewa Kębłowska-Ławniczak

Profesor literatury anielskiej

Instytut Filologii Angielskiej/ Wydział Filologiczny

 email ewa.keblowska-lawniczak@uwr.edu.pl

https://orcid.org/0000-0003-2708-1552

 

Instytut Filologii Angielskiej

ul. Kuźnicza 22

50-138 Wrocław

 

1. Dziedzina nauki: nauki humanistyczne

 Dyscyplina naukowa: historyczna

 Specjalności naukowe: literaturoznawstwo,  literaturoznawstwo angielskie

2. Aktualne zainteresowania badawcze

Aktualne zainteresowania badawcze mają charakter dwutorowy i skupiają się na (1) studiach kulturoznawczych, interdyscyplinarnych i porównawczych oraz (2) czysto literaturoznawczych.

W ramach zainteresowań o charakterze interdyscyplinarnym, obejmujących także kulturę wizualną, badania dotyczą literatury miasta, miejskości, ewolucji w reprezentacji miasta (procesy gentryfikacji, globalizacji, urbanizacji planetarnej, nowych nie-terytorialnych form organizacji miasta, poszukiwania nowej epistemologii) w dramacie współczesnym, esejach, formach dokumentu osobistego, współczesnej powieści anglojęzycznej oraz tekstach paraliterackich, w szczególności w tekstach autorstwa pisarza i dziennikarza południowoafrykańskiego, Ivana Vladislavića.

Zainteresowania badawcze o charakterze literaturoznawczym dotyczą paratekstów związanych z wydaniami współczesnego dramatu oraz dramatu publikowanego po roku 1960. Przedmiotem zainteresowania są związki powstające lub świadomie konstruowane między paratekstem (głównie peritekstem) a tekstem głównym, związane z różnorodnością gatunkową peritekstów (w tym formami literatury dokumentu osobistego), strukturami narracyjnymi łączącymi peritekst z tekstem głównym, oraz poglądami na konstrukcję autorstwa.

Słowa klucze: Literatura w języku angielskim; kulturoznawstwo; miasto w literaturze, kulturze i naukach społecznych; geografia kulturowa;  miasto w tekstach literackich, paraliterackich, filmie i dramacie; dramat po 1950 i media; polityka i literatura; wizualność; paratext

 3. Uzyskane tytuły zawodowe oraz stopnie i tytuły naukowe

 

2015:         profesor nauk humanistycznych (tytuł)        

2007:         profesor nadzwyczajny (stanowisko)

                  Uniwersytet Wrocławski

2005          doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa Wydział Filologiczny, Uniwersytet Wrocławski

1991          doktor nauk humanistycznych, adiunkt

                  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                  starszy asystent

                  asystent

                  stażysta

1981          studia magisterskie

                  Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

 

4. Nagrody

 

2004 Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za Działalność Naukową

2013 Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za Działalność Naukową

--------------

1995 Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za Działalność Organizacyjną

1998 Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za Działalność Organizacyjną

1999 Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za Działalność Organizacyjną

2000 Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za Działalność Organizacyjną

 

5. Członkostwo w stowarzyszeniach 

 

Polish Association for the Study of English

European Association for the Study of English

The German Society for Contemporary Theatre and Drama in English

 

 6. Dydaktyka i opieka promotorska oraz naukowa:

 

Dydaktyka:

Wykład: Historia literatury angielskiej do 1700

                Miasto w literaturze pięknej i tekstach paraliterackich: reprezentacja i doświadczenie.

                Kurs: Literatura angielska do 1700

               Seminaria i zajęcia fakultatywne: Miaso – od acropolis  

i udział w kształceniu kadr w ramach studiów doktoranckich 2010-2013

 

Seminarium: Współczesny dramat brytyjski: 1990-2010

Seminarium: Adaptacje filmowe: dramat na scenie i ekranie

Seminarium: Przestrzenie i miejsca literackie

 

Opieka naukowa:

  • Liczba wypromowanych licencjatów> 100
  • Liczba wypromowanych magistrów>120
  • Liczba wypromowanych doktorów: 4
2010 Marcin Tereszewski, The Aesthetics of Failure: Inexpressibility in the  Works of Samuel Beckett, [The Aesthetics of Failure: Inexpressibility in Samuel Beckett’s Fiction. Cambridge Scholars Publishing, 2014] Doktorat ukończony summa cum laude
2011 Ludmiła Makuchowska, Elements of Scientific Discourse In John Donne’s Eschatological Poetry. Doktorat ukończony summa cum laude

2013 Katarzyna Karwowska, Constructing Literary Places in the Selected Works of John Maxwell Coetzee [Literary Spaces in the Selected Works of John Maxwell Coetzee] 

Peter Lang GmbH, 2014] Doktorat ukończony summa cum laude
2013 Wojciech Zawisza Drąg, Narrative, Wound, Spectre: Representations of Memeory In the Novels of Kazuo Ishiguro [Revisiting Loss: Memory, Trauma and Nostalgia in the Novels of Kazuo Ishiguro  Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2014] Doktorat ukończony summa cum laude

Aktualnie sprawowana opieka naukowa nad doktorantami:

Tina Oziewicz, Między dyskursami. Dekonstrukcje wybranych dyskursów kulturowych w            eseistyce Virginii Woolf, Simone Weil i Mileny Jesenskiej.; (przewód otwarty)

Robert Kielawski,Male scrutiny: masculinity in British drama in the 1990s, (przewód otwarty)

Ewa Błasiak, Powrót moralitetu do współczesnego dramatu brytyjskiego, “The        Return of Morality      Play Tradition in the Twentieth-century Anglophone Drama,”  (przewód otwarty 28.02.2017)

Elżbieta Litwin, Film jako tekst kultury zbudowany na emocjach i podtekście: współzależności        semiotyczne akcji psychologicznej w kontekście słowa mówionego i języka filmu w wybranych           adaptacjach filmowych „Romea i Julii” Williama Szekspira.

 

 

Działalność organizacyjna

7. Działalność organizacyjna

7.1 Sprawowane funkcje

 

1993-1996:                       Wice-Dyrektor Instytutu Filologii Angielskiej ds. dydaktyki            

1997-2002:                       Wice-Dyrektor Instytutu Filologii Angielskiej ds. ogólnych i finansów        

1993-2002:                       Kierownik Wieczorowych Studiów Licencjackich i Magisterskich   

2006-2009:                       Kierownik Zakładu Literatury Angielskiej i Amerykańskiej 

1997-2002:                       Kierownik Pracowni Literatury Angielskiej XIX i XX wieku                       

2009–                               Kierownik Zakładu Literatury Angielskiej i Studiów Porównawczych

                                         (urlop naukowy, zastępstwo  23.02.2017-23.02.2018)

 

7.2 Inna działalność organizacyjna

 

2001-2011

Wice-Przewodnicząca Polish Association for the Study of English (Stowarzyszenie Nauczycieli Akademickich Filologii Angielskich)

 

 

2012-2018

Członek Zarządu European Society for the Study of English

 

 

2012-2018:

Przewodnicząca  Polish Association for the Study of English (Stowarzyszenie  Nauczycieli Akademickich Filologii Angielskich)

 

 

2016, 2017

Audytor dla Zarządu  European Societ for the Study of English.

 

 

2013, 2015

Członek komisji rekrutacyjnych UWr:  Komisja Rakrutacyjna na Studia Doktoranckie (Wydział Filologiczny, UWr).

2014 -

Komisja do Spraw Jakości Kształcenia przy IFA (Procedura 8)

 

 

2016-2020

Członek Senackiej Komisji Etyki

2018 -

Wice-Przewodniczący Senackiej Komisji Etyki

 

 

2018

Członek lub przewodniczący komisjach przeprowadzających egzaminy dyplomowe na poziomie magisterskim

 

 

2018

Przewodnicząca komisji rekrutacyjnej na studia magisterskie

 

7.3 Organizacja konferencji:

 

            Współorganizacja kolejnych edycji konferencji Polish Association for the Study of English w latach 2013-2018                                       – z ramienia Zarządu PASE. PASE 2008 oraz 2015 zorganizowane we Wrocławiu.

Działalność naukowa

 

 

 Działalność naukowa i prace rozwojowe

7.1  Opublikowane prace naukowe

7.1.1 Monografie

1.Shakespeare and the Controversy over Baroque, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław, 1994.

2. The Visual Seen and Unseen: Insights into Tom Stoppard’s Art. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004.

3.  From Concept-City to City Experience: A Study in Urban Drama. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut, 2013.

 7.1.2 Artykuły

 

52. (2018) “The Politics of Looking Back: Negotiating the Thatcher Legacy”, In: Between Page and Stage: Scholars and Theatre-makers. vol. 10. Gdańsk: WUG. Edited by Tomasz Wiśniewski and Martin Blaszk, 2018. [publikacja 03.2018]

51. (2018) “From Peritext to Text: Constructing Authorship in David Hare’s Selected Plays” , Academic Journal of Modern Philology [publikacja 10. 2018]

 

50. (2017) “Review article: Neil Brenner (ed.) Implosions/Explosions. Towards a Study of Planetary Urbanization”, Polish Journal of English Studies, 2.1: 89-96 (2016).

ISSN 2543- 5981

49. (2017) “Attempts on the ‘life’ of Johannesburg: Ivan Vladislavić’s Use of the City Portrait Genre.” Anglica Wratislaviensia, 55; 47-68.

48. (2017) E. “Fear of Multilingualism and the Uses of Nostalgia in Ivan Vladislavić’s The Restless Supermarket.” In: Mydla J., Poks M., Drong L. (eds) Multiculturalism, Multilingualism and the Self: Literature and Culture Studies. Second Language Learning and Teaching. Springer, Cham; 3-15.

47. (2017) Caryl Churchill’s Artificial and Orificial Bodies: Between Subjective and Non-Subjective Nobody’s Emotion or Affect. In: Andrzej Wicher and Rachel E. Burke (eds) Text Matters: A Journal of Theory and Culture.vol.7; 330-352.

46."From a Politics of Nation to a Politics of Citizenship", Diversity and Homogeneity. The Politics of Nation, Ethnicity and Gender. Ed. Joanna Kruczkowska and Paulina Mirowska. Newcastle: Cambridge Scholars. 2016.7-23.

45. Gentrification, Revitalisation and Storytelling: Constructions of the East End in Selected Writings by Philip Ridley. Moderne Sprachen. Vienna 2015 (59.2), 149-165.

44. “Forms of Togetherness in Contemporary Urban Drama,” Interactions Journal (Ege University), 2014.

43.“Eroticism in and of the City: The Question of Approach”, Text Matters: A Journal of Theory and Culture, No. 3, Eroticism and Its Discontents, 2013.

42.“Troping the City of Johannesburg in Portrait with Keys by Ivan Vladislavić. Studia Anglica Wratislaviensia 50, 2012.

41.“Urban Drama and De/Reterritorialisation: The Question of Approach,” in: Change and Challenge ed. Murat Erdem, Lois R. Helmbold, Atilla Silkü, Esra S. Öztarhan

Izmir, Bornova: Ege Üniversitesi Basımevi, 2012.

 

40. “Caryl Churchill’s Dream Matrix: Representation/Intervention and Its Discontents.” Opole 2010.

39. “Writing London in Neil Gaiman’s Neverwhere, Wrocław.2010

38. “Towards political theatre: from commodification to communal art: ‘above sex ... above politics’ ” Heidelberg, 2010.

37. “Locating the country/city dichotomy in the plays of Martin Crimp” Studia Anglica Wratislaviensia 48, 2010.27-36.

36. “’Monuments to orderly understanding’ or the Rhetoric of Collecting in Some Modern Plays,” Studies in English. Proceedings of the International Conference of English and American Studies 7-8, 2009. Silesian University of Opava. Czech Republic. (ed.) Michaela Nahlikova and Marie Crhova. Slezka Univerzita w Opave: Opava 2010. 428-447.

35. “The Exhibited in the Order of Exhibition: Adaptations for the Stage.” Exploring Space: Spatial Notions in Cultural, Literary and Language Studies: Volume 1: Space in Cultural and Literary Studies. Ed. Andrzej Ciuk and Katarzyna Molek-Kozakowska. Newcastle: Cambridge Scholars  Publishing, 2010. 290-299.

34. “Pilgrim’s Progress in John Webster’s The Duchess of Malfi”. Studies in English Drama and Poetry. Vol 2. Uniwersytet Łódzki 2010. 57-74.

33.Wstęp do wyd. Hamleta Wroclaw. 2009.

32. “The uses and abuses of language – groping for the boundary” Zeszyty Wydziału Humanistycznego. Vol. 3.Zdzisław Wąsik, Józef Zaprucki (red.) Jelenia Góra: Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze, 2009.

 

31. “Adaptations of Visual Material: Paintings, Drawings and Maps,”   Adaptations. Performing Across Media and Genres. Monika Pietrzak-Franger and Eckart Voigts-Virchow (eds.). Contemporary Drama in English (Trier).Vol. 16. 2009.

 

30. “The Alchemy of the Body: Transformation and Resistance in a Selection of Modern Plays,” The Body. Readings English and American Literature and Culture 2. Ilona Dobosiewicz and Jacek Gutorow(ed.) Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego: Opole, 2009.

 

29.“Imagining the City of Man in Arnold Wesker’s Their Very Own and Golden City” Images of the City. (ed.) A. Rasmus and M.Cieślak. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2009.

 

28.“The Question of Probing Boundaries, Estimating Distances and Establishing Bearings in a Selection of Postmodern Plays,” Pase Papers 2008. Studies in Culture and Literature. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut, 2009.

 

27. “The Paranoid Eye and the Panoptic Eye of Surveillance” Drama Criticism.(eds) Schoenberg Thomas J., Lawrence J. Trudeau Gale (Cengage Learning), 2008.

 

26. “The Theatrical/Dramatic „Geographies”: The Dilemma of Place and Space,” Literature and/in Culture. Towarzystwo Naukowe KUL Jana Pawła II, Lublin, 2008.

 

25.“The question of the  theatrical and the panoptic, with reference to The Treatment and Long Day’s Journey into Night,Pase Papers 2007. Vol 2. Studies in Culture and Literature. Ed. W.Kalaga, M. Kubisz, J.Mydla. Katowice: Agencja Artystyczna PARA, 2008.

 

24. “Approaching Nomad Communities and Concepts, with Reference to Handbag and Mnemonic,Community and Nearness. Readings in English and American Literature and Culture, ed. Ilona Dobosiewicz and Jacek Gutorow, Uniwersytet Opolski, Opole, 2007.

 

 

23.“Tableaux Vivants or Visual Prologues in a Selection of Modern Plays,” Silesian Studies in English 2006 International Conference of English and American Studies. Slezska Univerzita v Opave, 2007.

 

22. “The Theological and the Protestant Model of Pilgrimage: Insights into Shakespeare” PWST Wałbrzych. Roczniki Naukowe: Języki Obce vol. XIII, z. 3, 2007.

 

21.„Wokół projektu Wybrzeża Utopii Toma Stopparda: w poszukiwaniu horyzontów” Myśl wędrująca. Księga pamiątkowa dla Tadeusza Sławka. Red. Ilona Dobosiewicz, Jacek Gutorow i Ryszard W. Wolny. Uniwersytet Opolski. Opole, 2006.

 

20. “Visuality in Early Modern Studies and the Problem of Perspective,” PWST Walbrzych. Roczniki Naukowe: Języki Obce vol. IX, z. 2, 2006.

 

19.“The Rhetoric of Science and Drama: Beyond the Faustian Myth,”  Studia Anglica Wratislaviensia XLIII, 2005.

 

18.“Seeing Things and Being Seen: Distorted Scopic Regimes in Some Modern Plays,” Seeing Things: literature and the visual, Papers from the Fifth International British Council Symposium. Publié avec le concours du conseil scientifique de l’Université de Tours. Graat 28,  2005.

 

17. “Transformations of Spectatorship in the Early and Late Avant-Garde,” Perspectives on Literature and Culture, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2004.

 

16. “Landscape: a Discussion of Certain Scopic Regimes in Theatre,” Deterritorialisation. Revisioning Landscapes and Politics. Black Dog Publishing: London, 2004.

 

 

15. “Legitimation and Its Discontent: The Postmodern Condition in Rosencrantz and Guildenstern,” Studia Anglica Wratislaviensia, vol. XLI, 2003.

 

14. “The use of biography in two modern plays: The Invention of Love and Antoni S., czyli Wieża Babel” PASE Papers in Literature and Culture: Proceedings of the Ninth Annual Conference of the Polish Association for the Study of English. Gdańsk, 26-28 April 2000. Edited by Joanna Burzyńska and Danuta Stanulewicz. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2003.

 

13.“Visual Arts and Drama,” British Drama Through the Ages and Medieval Literature, ed. Jadwiga Uchman, Andrzej Wicher, Łódź: Wydawnictwo Biblioteka, 2003.

 

12. “Decomposing Biography in The Invention of Love by Tom Stoppard. Visual and Textual Procedures,” Anglica Wratislaviens XXXVII, 2001.

 

11.“Skandal w ramach paradygmatu wzrokocentrycznego,” Gender w Humanistyce, red. Magorzata Radkiewicz, Rabid, Krakow, 2001.

                                  

10.“W stronę wolności – feministyczne poszukiwania alternatywnej estetyki,” Dylematy Wolności, red. Maria Reut, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2001.

 

Literature and Culture. Proceedings of the 8th Annual Conference of the Polish Association for the Study of English, Wrocław, 2000.

9.“Visuality and Textuality in Tom Stoppard’s Landscape Play: Arcadia,”  PASE Papers in

   

8.„Widz i aktor w obrazach postmodernistycznych,” Transformacja, Ponowoczesność Wokół nas i w nas. Katedra Etnologii Uniwersytet Wrocławskiego,1999.

 

7. “Memory and Forgetting: A Debate on Theatre in Wertenbaker’s Our Country’s Good,” Festschrift For Professor Jan Cygan on the Occasion of His 70th Birthday. Edited by Michał Post. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław,1999.

 

6. “The Subject in Process: Shelagh Delaney’s A Taste of Honey, Studia Anglica Wratislaviensia XXXIII, Wrocław, 1998.

 

5.”Textualizing Subjectivity. The Use of Fictions and Theatricalities in The Magus” (współautorstwo Anna Cichoń)  Studia Anglica Wratislaviensia XXI. 1996.

 

4. “Some Perspectives on Periodization,” Anglica Wratislaviensia, XXV, 1993.

 

3.”Symbol – Allegory – Metaphor. Some Remarks on Richard Crashaw’s Sacred Poetry,” Anglica WratislaviensiaXXI, 1991.

 

2. “The Rhetoric of Ambivalence in Endimion and The Woman in the Moone,”  Studia Anglica Wratislaviensia XVIII, 1990.

 

1.” On Mannerism and Manneristic Elements in the Early Works of John Lyly,”  Anglica Wratislaviensia XIII, 1984.

 

 

 

10. Wykłady gościnne i wystąpienia plenarne (wybór)

Université de Tours 2005 Seeing Things and Being Seen: Distorted Scopic Regimes in Some Modern Plays,

Attendorn/CDE 2009 "Adaptations of Visual Material in Theatre"

Opava 2009 “’Monuments to orderly understanding’ or the Rhetoric of Collecting in Some Modern Plays”

Paderborn 2010 “Forms of the Communal in Henry Adam’s Pitmen Painters”

Łódź 2011 Eroticism and Its Discontents: Eroticism in and of the City: Insights into Modern Drama”

Izmir 2011 Chnge and Challenge/ “Urban Drama and De/reterritorialisation: The Question of Approach”

Opole 2012 Eroticism in and of the City;

Gdańska 2013 The Politics of Looking Back: Negotiating the Thatcher Legacy

Dresden TU 2015 Bodies on stage: from the artificial to the orificial;

Dresden TU 2015 The dilemma of the borderland in migrant fiction.

Łódź 2017 Returns of the Author in Editions of Contemporary British Drama: Life-performance in Paratext

 

11. Udział w konferencjach po 2000

 

 

2000                      Literary Studies Conference; at Instytut Filologii Angielskiej,

                               Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.

 

                               TITLE: „Visuality in Tom Stoppard’s Landscape Play: Arcadia.”

 

                     

                            Ponowoczesność wokół nas i w nas, Instytut Etnografii i Etnologii,Wrocław

                               TITLE: „Widz i aktor w krajobrazie postmodernistycznym.”

 

 

                               General Annual PASE Conference, Stowarzyszenie Nauczycieli                                                                                                          Akademickich Filologii Angielskiej oraz Instytut Filologi Angielskiej, Gdańsk

                               TITLE: „The Invention of Love and Antoni S. czyli Wieza Babel: A Comparative Study”

 

 

                   2001               Landscape and Politics Conference, University of Edinburgh (Geography,                                                       Architecture, the School of Arts, Culture and Environment, U.of Edinburgh)                                                    TITLE: “Landscape: a Discussion of Certain Scopic Regimes in Theatre”

 

                                         Gender Studies, Uniwersytet Jagielloński  TITLE:“ Skandal w paradygmacie wzrokocentrycznym”

                                         Seeing Things: literature and the visual.  Interdisciplinary

                                     Symposium on Literature and  the Visual.  5thBritish Council Symposium in English Studies in                                                   Europe. University of Tours. English  September,  Tours.

                                               TITLE:“Seeing Things and Being Seen: Distorted Scopic Regimes in    Selected  Modern Plays”

 

                                Drama Through Ages,  Katedra Dramatu i Liteartury przed 1800, Uniwersytet  Łódzki. Łódź.

                               TITLE: “Visual Arts and Drama”

 

                                  2002       General Annual PASE Conference, Instytut Filologii Angielskiej ,                                                                       Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej, Kazimierz

                               TITLE: “Transformations of Spectatorship in the Early and Late Avant-Garde”

 

                                The European Society for the Study of English Biannual Conference in

                               Strasbourg.

                               TITLE:  “Old, New and Belated Avant-Garde: From Inter-Art to a Politics of                                                                 Vision.”

 

                                    2003                      General  Annual PASE Conference, Instytut Filologii Angielskiej,                                                                   Uniwersytet Warszawski Międzeszyn/Warszawa

                                 TITLE: “Reconstructing the Concept of the Modern Visual Field in Selected                                                                                           Contemporary Plays: Vision, Spectator and Object.”

       

                                 2004                     General Annual PASE Conference, Instytut Filologii Angielskiej, Poznań

                                 TITLE: “The Rhetoric of Science and Drama: Beyond the Faustian Myth”

                                 2005                      British Drama Through the Ages / Medieval Studies/ Department of Studies                                                  in Drama and Pre-1800 English Literature, University of Łódź.

                                 TITLE: Pilgrim’s Progress in John Webster’s The Duchess of Malfi

 

                                Wrocław  “Jesień i zima ze sztuką brytyjską” Instytut Historii Sztuki/                                                                                                         Uniwersytet   Wrocławski oraz The British Council  (Warsaw)

                                INVITED SPEAKER:  Tom Stoppard:  Interplay of Art and Drama.

 

                                2006                       General Annual PASE Conference. Instytut Filologii Angielskiej,                                                                       Uniwersytet im.Marii Curie-Skłodowskiej  Lublin

                                TITLE: “The Theatrical/Dramatic “Geographies”: The Dilemma of Place and                                                               Space.”

 

 

                                International Conference of English and American Studies, Faculty of                                                                                               Philosophy and Science, Silesian University in Opava, Opava SILE, Republika  Czeska                                                           

                                TITLE:  “Tableaux vivants or visual prologues in a selection of modern plays.”

 

 

                2007                      General Annual PASE Conference Szczyrk Instytut Filologii Angielskiej, Uniwersytet Śląski

                                      TITLE: “The Question of the Theatrical and the Panoptic, with reference to The Treatment and   Long                                                      Day’s Journey into Night.

 

 

                                               Non-Standard Forms of Contemporary Drama and Theatre. The German Society for the                                                               Study of Contemporary Drama in English, University of  Heidelberg

                                               PANEL ORGANISER& SPEAKER: Graduate Forum

 

 

                                British Drama Through Ages/ Medieval Studies. Department of Studies in                                                                                           Drama and Pre-1800 English Literature, University of Łódź,Łódź

                                TITLE: "Imagining the City of Man in Arnold Wesker’s Their Very Own and

                                 Golden City"

 

 

 

                2008                      General Annual PASE Conference. Instytut Filologii Angielskiej,                                                                    Uniwersytet   Wrocławski, Wrocław. 

                               TITLE: “The question of mapping, probing boundaries, estimating distances and                                                                                             establishing bearings in a selection of postmodern plays.”

 

                             Adaptations: Performing cross Media and Genres. The German Society for                                                    the Study of Contemporary Drama in EnglishConference, Akademie Biggesee Attendorn , Germany.

                               TITLE: “Adaptations of visual material: paintings, drawings and maps.”

 

 

                               Międzynarodowa Konferencja naukowo-szkoleniowa: Słowo jako wyraz                                                                                           duchowości  człowieka. Kolegium Karkonoskie , Jelenia Góra.

                               TITLE: “The uses and abuses of language in Tom Stoppard’s earlier plays”

 

2009                      Exploring Space: Spatial Notions in Cultural, Literary and Language                                                                                                 Studies:

                     Annual PASE Conference. Instytut Filologii Angielskiej: Uniwersytet Opolski
                     TITLE: “The Exhibited in the order of exhibition: Adaptations for the Stage.”

 

 

 

               

                               International Conference of English and American Studies, Faculty of                                                                                             Philosophy and Science, Silesian University in Opava, Opava SILE,                                                                               Republika Czeska.

                               TITLE:  “’Monuments to orderly understanding’” or the rhetoric of collecting                                                                in some modern plays”

 

 

             Staging Interculturality. The German Society for the Study of Contemporary Drama in  EnglishConference ,                   English   Department, Vienna, Austria. PANEL

 

                  Drama Through the Ages and Medieval Literature International Conference. “Against and Beyond:                                Subversion in  Drama, Theatre, Film and Media”

             Department of Studies in Drama and Pre-1800 English Literature, University o f Łódź,Łódź.

             TITLE: “Transgression in Martin Crimp’s The City and The Country.

 

 

2010                      Crossing frontiers, staking out new territories, Annual PASE Conference :                                                                                         English Department, Faculty of Pedagogy and Fine Arts, Adam Mickiewicz University in Kalisz.

                               TITLE: From commodification to communal art: “above sex … above                                                                                                       politics”

 

                               Alternate Construals in Language, Literature and Culture/ Konstrukty                                                                                               alternatywne  w języku, literaturze i kulturze

                                The Philological School of Higher Education in Wrocław/ Wyższa Szkoła    Filologiczna                                                                          we Wrocławiu

                               TITLE: “Writing London in Neil Gaiman’s Neverwhere,”

 

 

2011                      In Comparison: Juxtapositions, Correspondences, and Differentiations in                                                                                      English Studies,Annual PASE Conference, Uniwersytet im. Mikołaja                                                                              Kopernika w Toruniu

                               TITLE:  “Changing urban territories in contemporary English drama”

 

                               Cultural Studies and Literature Conference.:Change and Challenge/ Ege                                                                                          University, Bornova Izmir, Turcja.

                               TITLE:  “Urban Drama and De/Reterritorialisation”

 

                               Eroticism and Its Discontents ConferenceDepartment of Studies in Drama and Pre-1800 English                                      Literature, University of Łódź,Łódź.

                               PLENARY LECTURE: “Eroticism in and of the City: Insights into Modern Drama”

 

2012                      Old Challenges New Horizons: Annual PASE Conference, Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu                                                   Jagiellońskiego, Kraków.

                               TITLE:Shooting Urban Nostalgia”

 

                               Poisoned Cornucopia: Excess, Intemperance and Overabundance over Literatures and                                                   Cultures.Instytut   Filologii Angielskiej, Uniwersytet Opolski PLENARY LECTURE: In Search of Eroticism                                in Contemporary City

 

 2013                     FACE TO FACE, PAGE TO PAGE. 22nd annual interdisciplinary conference organized by the Polish                                              Association for the Study of English. Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

                                TITLE: Forms of togetherness and the return of direct address in contemporary urban drama between.          pomiędzy. 1983. Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Gdańskiego.

                               SPECIAL ADDRESS: The Politics of Looking Back: Negotiating the                                                                                                                                    Thatcher Legacy

 

                       

                               Diversity and Homogeneity:The Politics of Nation, Class, and Gender in Drama, Theatre, Film and                                                    MediaIncluding a Shakespeare Day25-27 October TITLE: Fom a Politics of Nation to a Politics                                         of Citizenship:  Homogeneity      and Diversity on Stage

 

                               Workshop: Identity& Indegeneity. York University, School of Women                                                                                                Studies at York University in Toronto,

                               INVITED SPEAKER:  Indigeneity and Identity: Contemporary Nigerian                                                                                              Playwrights in London.

 

 

2014                      TITLE: THE CHANGING FACETS OF PARATEXTS in Collected Editions of Contemporary Drama                                                    Conference of theEuropean Society for the Study  of English, Kosice, Slovakia.

                              

                               UMCS Lublin . „Visions and Revisions”. Polish Society for the Study of English Conferece.TITLE:                                             Gentrification, Revitalisation and Story-telling: Constructions of the East End in Philip Ridley's Selected                                       Writings

 

 

2015                      Borderlands/Edgelands. International Workshop: 25-26 June 2015. School  of Humanities and Social                                        Sciences,  TU Dresden.

                               CLOSING SPEECH ; TITLE: Experiencing the Past: Epistemological and Emotional Insecurity                                                   in Borderlands

 

                               University of Wrocław Polish Society for the Study of English Conference

                               TITLE: Caryl Churchill's bodies: Between subjective and nobody' emotion /ecstatic possession.

                                

 

2016                      National Interdisciplinary Conference: Metatexts and Paratexts of Theatre  and  Drama (From Antiquity                                    to  Present Days), Łódź, 17-18 March

                               TITLE: The Paratextual Practice in Editions of Contemporary Drama in                                                      English

 

                               International Mini-Conference: Portrait and Portraying, 29 Nov. Wrocław.

                               TITLE: “Ivan Vladislavić’s Portrayals of Johannesburg: Attempts on Her Life”

 

                               University of Silesia Polish Society for the Study of English Conference

                               TITLE: Multilingualism and Nostalgia in Ivan Vladislavić's The Restless Supermarket

2017.                     University of Gdańsk Polish Society for the Study of English Conference

                               TITLE: In search of a new epistemology of the urban in the writing of Ivan                                                                                               Vladislavić

 

                               University of Łódź. Department of Studies in Drama and Pre-1800 English                                                                                            Literature. Experiment in Drama, Theatre, Film, and Media (27-28 Oct)

                               PLENARY LECTURE: Returns of the Author in Editions of Contemporary                                                                                       British Drama: Life-Performance in Paratext.

 

2018.                     National Conference of the Polish Association for the Study of English, University of                                                                    Łódź: Language, Art., Literature: In Search of Identity                    

                              

                               Iternatioal European Society for Study of English Conference, Masaryk Uiversity, Brno

                                  The life of the text: Paratext in/as life writing

 

 

11. Stypendia

Oxford University (Lady Margaret Hall);Oxford Hospitality Scheme for Polish Scholars

Warwick University

British Council

University of Tuebingen

AMB Edward Raczyński Scholarship

 York University, Toronto 2013

TU Dresden 2016

 Erasmus (Ruhr-Universitat Bochum) 2017

 

12. Projekty badawcze 

 

International Cooperation – recent, ongoing and submitted projects

 

York University, Toronto  2013

 

Project 1:              March 2013:     York University, LA&PS International Initiatives Fund for Academic Units to                    develop collaboration between the School of Gender, Sexuality and Women’s Studies and the Center for Gender Studies at the University of Wroclaw, Poland; Cost centre #49308  York University, Toronto  2013


Project 2:              2014-15: York University, LA&PS (Faculty of Liberal Arts and Professional Studies) "Minor                      Research Grant," Generic cost centre number 480287. PI (Principal Investigator: Eva C  Karpinski).

 

 

TU Dresden, Institute of English and American Studies

                               ( contact person: Prof. Stefan Horlacher)

 

Project 1:               Borderland/Edgeland – 2014-2015

                               /TU Dresden Internationalization funding/

Project 2:              (Wrocław University/ University of Trento/TU Dresden Partnership) 2014-2015

                               Geistes und Socialwissenschaften; GenderPartnerSCHAFFT Brücken

                               Dresden - Trento - Wroclaw (English Department&German Department)

                               Internationale und interdisziplinäre Vortragsreihe

                               /TU Internationalization funding/

 

Project 3:              Paratexts. /TU Dresden Internationalization funding/; 2015

               

Project 4:              Portrait and Portraying  – 2016

                               (Wrocław University Workshop with prof.Stefan Horlacher, TU Dresden)

 

Ruhr-Universitat Bochum, Fakultat fur Philologie, Englisches Seminar

 

Project 1: Intermedial translations of London (DFG, German Research Foundation), 2017–

 (Invited as member of the team; contact person: Prof. Roland Weidle)

/project submitted/

 

 

York University, Toronto  2017–2019

Wrocław University

Project 3: The life of the text: Paratext in/as life writing

ESSE Seminar at Masaryk University, Brno, 2018.

(contact person: Prof. Eva C. Karpinski& Ewa Kębłowska-Ławniczak)

 

 

(2017)The new paradigm of subtext in intermedial communcation. Merits supervision and advisor; seminar co-organiser  in Prelude 14 NCN Grant application submitted by the currently supervised doctoral student (Elżbieta Litwin).

Prace redakcyjne i recenzyjne

 

Prace redakcyjne oraz recenzje

Redakcja

Redator Naczelny Anglica Wratislaviensia               2013 (tom 51) –

Redaktor Serii  Wydawniczej Silesian Studies in Anglophone Cultures and Literature, Peter Lang ( współredakcja z Ryszardem Wolnym)             2014 (tom 1) –

Spectrum of Emotions; From Love to Grief. Ed. W. Drąg and Ewa Kębłowska-Ławniczak, Peter Lang, 2016.

Alternate Life-Worlds In Literary Fiction. Ed.  Ewa Kębłowska-Ławniczak with Zdzisław Wąsik and Teresa Bruś).  Philologia Wratislaviensia: Acta et Studia vol.6 Wroclaw: Philological School of Higher Education School Publishing, 2011.

 

PASE Papers. Studies in Cultureand Literature. Ed.Ewa Kębłowska-Ławniczak with Anna Cichoń) Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut. 2009.

PASE Papers in Literature and Culture.Proceedings of the 8th Annual Conference of the Polish Association for the Study of English. Ed. Ewa Kębłowska-Ławniczak.Wrocław: Aksel. 2000.

Komitety redakcyjne i rady naukowe

a. czasopism

Anglica Wratislaviensia

Explorations: A Journal of Language and Literature (Instytut Filologii Angielskiej, Uniwersytet Opolski)

Academic Journal of Modern Philology, Polish Academy of Science, Wrocław

Interactions Journal (Ege University, Bornova, Turkey)

Analyses/Rereadings/Theories: A Journal Devoted to Literature, Film and Theatre, Łódź

 

b. zespoły eksperckie

 

Członek Komisji ESSE Book Award w zakresie Literature and Area Studies 2016

Przewodnicząca Komisji ESSE Book Award, Literature and Area Studies 2018

Przewodnicząca Nagrody YSA, Young Scholar Award (PASE) 2014, 2015.

 

c. członek rady naukowe konferencji

 

2015 Konferencja Polish Association for the Study of English, Uniwersytet Wrocławski,

            (przewodnicząca)

2015 Borderlands/Edgelands, TU Dresden

2016 Konferencja Polish Association for the Study of English,Uniwersytet Śląski, Katowice

2017 Konferencja Polish Association for the Study of English, Uniwersytet Gdański

2018 Konferencja ESSE, Brno. Seminarium: The life of the text: Paratext in/as life writing

            (wraz z Eva C. Karpinski, York University. Toronto, Canada)

 

Recenzent  artykułów dla czasopism

 

Linguistic Investigations;

Interactions (Ege University, Bornova, Turkey)

Text Matters; Explorations: A Journal of Language and Literature (Łódź);

Acta Neophilologica (Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego);

Acta Philologica (Uniwersytet Warszawski)

Explorations: A Journal of Language and Literature (Instytut Filologii Angielskiej, Uniwersytet Opolski)

Anglica Wratislaviensia (do 2011)

AVANT. Trends in Interdisciplinary Studies (Uniwersytet Warszawski; Polska Akademia Nauk)

Orbis Linguarum (Instytut Filologii Germańskiej, Uniwersytet Wrocławski)

 

Recenzje monografii

 

 

2017 Neil Brenner (ed.) Implosions/Explosions. Towards a Study of Planetary Urbanization”, Berlin: Jovis Verlag, 2014.

2015  Anna Gręda,Film Adaptations of Contemporary British Drama: Theatricality and Mythologization, Wyd. Wydziału Filologicznego, 2015.

2015 Urban Amazement, Moniki Kowalczyk-Piasecznej oraz Marty Mamet Michalkiewicz (red.), Uniwersytet Śląski.

2014 Poisoned Cornucopia: Excess, Intemperance and Overabundance across Literatures and Cultures,Ryszard Wolny oraz Stankomir Nicieja (red.)

2012 Ryszard Wolny,  Patrick White: Australia's Poet of the Mystic Landscapes of the Soul (recenzja wydawnicza habilitacji)

2010 Stankomir Nicieja,  In the Shadow of the Iron Lady. Thatcherism as a Cultural Phenomenon and its Representation in the Contemporary British Novel (rec wydawnicza publikacji podoktorskiej)

 2009 Mariusz Marszalski, The Metaphysical Perspective in the Drama of Sam Shepard, David Rabe and David Mamet(recenzja wydawnicza habilitacji)

 2008 Litter, Waste and Rubbish, red. Tadeusz Rachwał, Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej (rec. wydawnicza monografii)

2001 Philip Armstrong. Shakespeare’ Visual Regime. Tragedy, Psychoanalysis and the Gaze. Palgrave.

 

Pełnienie funkcji recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego

 

2008 Małgorzata Nitka, Uniwersytet Śląski, Katowice

Railway Defamiliarisation. The Rise of Passengerhood in the Nineteenth Century

 

2013 Teresa Bruś, Uniwersytet Wrocławski

Life Writing as Self-Collecting in the 1930s: Cecil Day Lewis and Louis MacNeice

 

2015 Edyta Lorek-Jezińska, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Hauntology and Intertextuality in Contemporary British Drama by Women Playwrights


2016 Grzegorz Trębicki, Uniwersytet Jeleiogórski

Worlds So Strange and Diverse

 

2016 Elżbieta Rokosz-Piejko, Uniwersytet Rzeszowski

Televised Classics: The British Classic Serial as a Distinctive Form of Literary Adaptation

 

2016 Izabela Morska, Uniwersytet Gdański

Glorious Outlaws: Debt as a Tool in Contemporary Postcolonial Fiction

 

2017 Justyna Deszcz-Tryhubczak, Uniwersytet Wrocławski

Yes to Solidarity, No to Opression: Radical Fantasy Fiction and Its Young Readers

 

Pełnienie funkcji recenzenta w przewodach doktorskich

1.Paulina Mirowska, The Micropolitical Dimension of Harold Pinter’s Dramatic Writing, Uniwersytet Łódzki, 2011

2.Barbara Leftih, Strategie obserwacji w kulturze i literaturze amerykańskiej końca dziewiętnastego i początku dwudziestego wieku, Uniwersytet Wrocławski, 2008.

3.Katarzyna Wasylak, Monistic Cosmologies In Modern Mythopoeic Fantasy: Rejection of Transcendence in Favor of Immanence in Selected Works of Ursula K. Le Guin, Philip Pullman and Nancy Farmer (Kosmologie monistyczne we wspólczesnej fantasy mitopeicznej: odwrót od transcendencji ku immanencji w wybranych powieściach Ursuli K.Le Guin, Philipa Pullmana i Nancy Farmer , Uniwersytet Wrocławski, 2012

4.Katarzyna Ojrzyńska, Dance in Selected Works of Contemporary Irish Dramatists as a Reflection of Social Changes in Ireland (Taniec w wybranych utworach współczesnych dramatopisarzy irlandzkich jako odzwierciedlenie zmian społecznych w Irlandii) , Uniwersytet Łódzki, 2013

5. Monika Izbaner, The colonised mind of Scotland. multi-faceted national identity in Scottish literature, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2014

6. Aleksandra Lubczyńska, The Intersection between Camp and Postmodernism Illustrated through Classic, Cult,
Queer, and Contemporary American Cinema
(„Kino amerykańskie lat 30., 70. i przełomu
wieków - w perspektywie queer theory i studiów nad campem, Uniwersytet Opolski, 2016.

7. Monika Sarul, The Variety of Points of View on th Wars in Iraque and Afghanistan in Selected Contemporary British Plays, Uniwersytet Łódzki, 2017.