dr hab. Anna Budziak, prof. UWr

dr hab. Anna Budziak, prof. UWr
Zakład Zakład Literatury Angielskiej i Studiów Porównawczych
email
Konsultacje http://www.ifa.uni.wroc.pl/dla-studenta/office-hours/?lang=pl
Biogram

Biografia
1998: doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Wrocławski  
2009: doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, Uniwersytet Wrocławski

Funkcje
1999: adiunkt, IFA, UWr
2009: kierownik Pracowni Literatury Angielskiej XIX i XX wieku, Instytut Filologii Angielskiej, UWr
2012-2014: opiekun Doktoranckiego Koła Naukowego „Literary Intersections”
2012:  profesor Uniwersytetu Wrocławskiego
2015:  członek KNF PAN, Oddział we Wrocławiu

Stypendia i granty
1988: stypendium szkoleniowe, The Penn-Leuven Institute for Literary and Cultural Studiem, Uniwersytet Leuven, Belgia
1989: stypendium naukowe, Uniwersytet Warwick, Wielka Brytania
2001: grant KBN dofinansowujący wydanie książki Czas i historia w poezji T. S. Eliota. Konteksty filozoficzne
2002: stypendium naukowe, British Council, Uniwersytet Ulsterski, Wielka Brytania
2004-5: roczne stypendium badawcze, Uniwersytet Ulsterski, Wielka Brytania

Wyróżnienia
2003: Nagroda Rektorska za Osiągniecia Naukowe
2005: członek rzeczywisty English Association, UK (na zaproszenie Komisji wewnętrznej EA)
2010: Text, Body and Indeterminacy: Doppelgänger Selves in Pater and Wilde – książka zakwalifikowana przez European Society for the Study of English do ścisłej grupy (3. finalistów) do ESSE Book Award 2008-2009 (w kategorii A, samodzielnych pracowników nauki)
2014: Srebrny Medal za Długoletnią Służbę

Prowadzone zajęcia (wybrane)
Studia doktoranckie: Dydaktyka literaturoznawstwa

Studia magisterskie: Seminaria i zajęcia fakultatywne: “Modernist Aesthetic and Ethical Selves”, “British Decadent Aestheticism”, “Friendship in 19th-Century British Literature”, “Short Narrative Fiction – Genres, Themes and Techniques”, “T.S. Eliot. An Elitist and the popular culture”;   Kursy: Writing the Research Paper;  Wykłady: “Themes in Victorian Literature”; “The British fin-de-siècle - its literary genres, cultural and aesthetic movements”

Studia licencjackie - Theory of literature

Zainteresowania naukowe
Literatura późnowiktoriańska
Brytyjski dekadentyzm
Brytyjski modernizm
Walter Pater, Oscar Wilde, T. S. Eliot
Pogranicza literatury i filozofii
Teoria jaźni (self)
Literatura i kultura popularna


Konferencje

ORGANIZOWANE / WSPÓŁORGANIZOWANE 

2014: Współorganizacja: War and Words Conference, University of Wroclaw, 26-27. 09.

2015: Organizacja i prowadzenie:  the Round Table discussion “The Place of the Humanities; the Role of Teaching English Literature” at the 24th PASE Conference Emotions, at the University of Wroclaw, 19. 04.

 

PREZENTACJE KONFERENCYJNE

1997: The Twelfth Oxford Conference on Literature Teaching Overseas, Oxford (UK): “Reading T. S. Eliot as a Seminar Theme”

1999: The Eighth PASE (Polish Association for the Study of English) Conference, Wrocław, UWr: “The Rhetoric of Paradox, the Rhetoric of Silence”

2000: The Ninth PASE Conference, Gdansk, UG: “Rose in Four Quartets. Emblem and Allegory of History”

2000: The Fifth Annual ESSE (European Society for the Study of English). Helsinki (Finland): “Zbigniew Herbert’s Response to the Modernist Aesthetics of Abstraction”

2001: The Tenth PASE Conference, Kraków, UJ: “Turning Aesthetics into Political Ethics”

2001: The IMISE Conference (International Movement for Interdisciplinary Study of Estrangement), Napoli (Italy): “Sublimity and Estrangement in E. M. Forster’s The Story of the Siren” data poiwnna byc na biuletynie

2003: The Twelfth PASE Conference, Miedzeszyn, UW: “Oscar Wilde’s Refutation of ‘depth’. The Picture of Dorian Gray: A Reading”

2004: The Thirteenth PASE Conference, Tarnowo Podgórne, UAM: “T. S. Eliot’s Theory of Impersonality Between Metaphysics and Physiology”

2005: The Fourteenth PASE Conference, Łódź, UŁ: “Pater and Eliot. The Case of Aestheticizing Ethics”

2008: International Conference Between Politics and Aesthetics: Richard Shusterman’s Pragmatism. Co-organized by University of Lower Silesia and University of Wroclaw, Wrocław, 8.03.2008: “Emotion—a Problem of Philosophy and Poetry: T. S. Eliot and Richard Shusterman”

2009:  Conference: The Familiar Becomes Frightening: The Notion of the Uncanny in Language and Culture. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, Łódź, 26-27.11.: “The Uncanny in Sigmund Freud and Ernst Jentsch: From Within and Without”

2010: The Nineteenth PASE Conference—Crossing frontiers, staking out new territories, Kalisz, UAM, 19-21.04.: “Genius and Madness Mirrored: Rossetti’s and Yeats’ Reception of William Blake.”

2010: The International Conference on Philosophical and Cultural Aspects of Corporality,The University School of Physical Education in Wroclaw, 31.05. - 1.06.: “O somatycznym uwarunkowaniu stylu i o biologicznej naturze języka. Na przykładach dziewiętnastowiecznej literatury angielskiej”

2010:  Alternative Construals in Language, Literature and Culture Conference Wyższa Szkoła Filologiczna, Wrocław, 17-18.09: “The Flâneur on the Street and in the Mind”

2013: The 22nd BAS (British and American Studies) Conference, Timisoara, Romania, 16-18.05: “Literature in W. Pater’s Architectural Analogy”

2014: The 23rd PASE Conference Visions and Revisions. Lublin, UMCS, 7-9.04.: “La Figlia Che Piange”: T. S. Eliot’s Aestheticist Valediction”

2014: International conference Fin de siècle odnaleziony. Mozaika końca wieku: artyści, zjawiska, stowarzyszenia, działania. [Fin de siècle  rediscovered. The end of-the-century mosaic: artists, associations, tendencies and activities], Warszawa, Muzeum Współczesne [Warsaw, the Museum of Contemporary Art], 24-25.02.: “British Decadence as Post-classicism”

2016: The Thirteenth Conference of the European Society for the Study of English, Galway, Ireland, 22-26 .08.: “A Deferred Polish Echo of T. S. Eliot’s Classicist Modernism”

2016: International Workshop on Portrait and Portraying, Wrocław, 29.11: “Walter Pater’s Illusory Portraits”

 

 

 

Publikacje

MONOGRAFIE 

Czas i historia u T. S. Eliota. Konteksty filozoficzne. [Time and history in T. S. Eliot’s early poetry: philosophical contexts].Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego [Wroclaw University Publishers] 2002.

Text, Body and Indeterminacy: Doppelgänger Selves in Pater and Wilde. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2008.     // Recenzje monografii:  Bruce Bashford, “Pater, Wilde & the Doppelgänger”, English Literature in Transition 55.2 (2012): 269-274. http://muse.jhu.edu/journals/elt/summary/v055/55.2.bashford.html  ; Sara Lyons, Rev. of Body, Text and Indeterminacy. Doppelganger Selves in Pater and Wilde. The Pater Newsletter 59.60 (2011):77-81. http://paternewsletter.org/issues/W_Pater_59-60_2011.pdf  //  Notes at http://www.questia.com/library/journal/1G1-310517286/the-poets-of-the-nineties ; http://paternewsletter.org/annotatedbibliography/part1/

 KSIĄŻKI REDAGOWANE 

Literature, Performance, and Somaesthetics: Studies in Agency and Embodiment. Eds., Budziak, Anna, Katarzyna Lisowska, and Jarosław Woźniak. Newcastle: Cambridge Scholars, 2017. Forthcoming

ARTYKUŁY NAUKOWE I ROZDZIAŁY W KSIĄŻKACH 

“Magical Attitudes in T. S. Eliot’s Early Poetry.” Anglica Wratislaviensia 21 (1991): 71-85.

“Manifestations of the Cyclical Time Concept in T. S. Eliot’s Early Poetry.” Anglica Wratislaviensia 21 (1991): 87-97.

“Ideological Vulnerability of Imagery: T. S. Eliot’s Jewish Representations. Anglica Wratislaviensia 27 (1999): 27-40.

“Self-Erasure in the Language of Paradox: T. S. Eliot’s Venture Beyond the Confines of Speech.” Anglica Wratislaviensia 36 (2001): 7-20.

“Ezra Pound and T. S. Eliot: Turning Aesthetics into Political Ethics.” Anglica Wratislaviensia 37 (2001): 7-16.

“Sublimity and Estrangement in E. M. Forster’s ‘The Story of the Siren’.” Lo Straniero: Journal of IMISE (2001): 20-23.

“Eliot’s Dreamer and Herbert’s Skeptic: Ethical Implications of the Modernist Personae.” Acta Neophilologica 3 (2001): 143-153.

“Vagaries of the Rose: Allegory of History in Four Quartets.” Anglica Wratislaviensia 39 (2002): 7-20.

“Oscar Wilde’s Refutation of ‘Depth’ in The Picture of Dorian Gray: A Reading. Brno Studies in English 30, Brno (2004): 135-146.

“W stronę cielesności. Estetyka Richarda Shustermana.” A Review of Richard Shusterman. Praktyka filozofii, filozofia praktyki. Pragmatyzm a życie filozoficzne. Trans., A. Mitek, Kraków 2005  [Towards corporeality: Richard Shusterman’s aesthetics] Teksty Drugie 3 (2006): 71-75.

“Anty-esencjalizm nietekstowy. O filozofii Richarda Shusterman.” [Non-textual anti-essentialism: On Richard Shusterman’s Philosophy] Er(r)go. Teoria-Literatura-Kultura 12 (2007): 9-24.

“Between Metaphysics and Physics: Aristotelian and Postmodernist Perspectives in T. S. Eliot’s Theory of Poetic Expression, the Mind, and the Soul.” Anglica Wratislaviensia 45 (2008): 9-22.

“Walter Pater and T. S. Eliot: The Case of Aestheticizing Ethics.” PASE Studies in Literature and Culture. Eds. Magdalena Cieślak and Agnieszka Rasmus.Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008. 77–85.

“Theorizing the Self: From the Narrative to the Bodily.” Subject Matters: Journal of Communications and the Self 4.2/ 5.1 (2008): 1-15.

“Of Mirrors and Multiversity, Doppelgängers and Doppelgängerins.” The European English Messenger 20.2 (2011): 47-53.

“T. S. Eliot’s Debt to Oscar Wilde: The Paradox of (Im)personality.” Anglica Wratislaviensia 49 (2011): 19-28.

“The Contradictory Flâneur: Lost in the City and Found in the Text.” Alternate Life-Worlds in Literary Fiction. Ewa Kębłowska -Ławniczak, Zdzisław Wąsik, Teresa Bruś, eds. Wrocław: Philological School of Higher Education in Wrocław Publishing, 2011. 33-43.

“O somatycznym uwarunkowaniu stylu i o biologicznej naturze języka. Na przykładach dziewiętnastowiecznej literatury angielskiej.” [Of the somatic determination of style and of the biological nature of language: Selected excerpts from English nineteenth-century literature.] K. Salamon-Krakowska and L. Koczanowicz, eds. Rozprawy Naukowe 36 (2012): 5-10.

“The Idea of Emotion in T. S. Eliot and in Richard Shusterman.” Shusterman’s Pragmatism: Between Literature and Somaesthetics. Dorota Koczanowicz and Wojciech Małecki, eds. Amsterdam: Rodopi, 2012. 33-49.

“The Setting Sun of British Decadence: Material and Formal Aspects of the Term.” Anglica Wratislaviensia 50 (2012): 23-35.

“Genius and Madness Mirrored: Rossetti’s and Yeats’ Reception of William Blake.” Crossroads in Literature and Culture. J. Fabiszak, E. Urbaniak-Rybicka, B. Wolski, eds. Springer-Verlag Berlin, Heidelberg, 2013. 281-192.

“Literature in Walter Pater’s Architectural Analogy.” Brno Studies in English, 39.1 (2013): 183-198. DOI:10.5817/bse2013-1-10

“Przyjaźń zaprzeczona, przyjaźń niespełniona. Portret Doriana Graya Oscara Wilde’a i Droga do Indii Edwarda M. Forstera” [Friendship negated, friendship unfulfilled: Oscar Wilde’s The Picture of Dorian Gray and E.M. Forster’s A Passage to India]. Ethos 3, „Przyjaźń” [Friendship] (2013): 121-137.

“T. S. Eliot’s ‘La Figlia Che Piange’ and the Tradition of Decadent Aestheticism.” Brno Studies In English 40.1 (2014): 27-45. DOI: 10.5817/BSE2014-2-2

“Parodic and Post-classic: British Decadent Aestheticism Re-approached.” Anglica. An International Journal of English Studies 23.1 (2014): 83-95.

“Oscar Wilde’s Renaissance References: Neo-Platonism, Hermeticism, and Mannerism.” Anglica Wratislaviensia 53 (2015): 25-34.

“Wyobcowanie rozumu. Postać „szalonego naukowca” na tle dziewiętnastowiecznych teorii choroby umysłowej.” [Reason alone: The ‘mad scientist’ and the nineteenth-century discourse of mental illness] Ethos (KUL) 110 (2015): 185-206. DOI 10.12887/28-2015-2-110-12

“From T. S. Eliot to Oscar Wilde: Aesthetic Borrowings, Ethical Theft, and Redemption. English: Journal of the English Association 65.249 (2016): 140-157. DOI: 10.1093/english/efw013

Introduction. Literature, Performance, and Somaesthetics: Studies in Agency and Embodiment. Eds., Budziak, Anna, Katarzyna Lisowska, and Jarosław Woźniak. Newcastle: Cambridge Scholars, 2017. Forthcoming.