dr hab. Teresa Bruś, prof. UWr

dr hab. Teresa Bruś, prof. UWr
Zakład Zakład Literatury Angielskiej i Studiów Porównawczych
email
Konsultacje http://www.ifa.uni.wroc.pl/dla-studenta/office-hours/?lang=pl
Biogram

Biografia:

Auburn University, USA, B.Gs

Uniwersytet Wrocławski, stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie

literaturoznawstwa, 1999

Międzynarodowe Forum Fotografii Kwadrat, Wrocław, 2004-2006

Uniwersytet Wrocławski, stopień doktora  habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie literaturoznawstwa 2013

Stypendia i granty:

Aarhus Univeritetet, Institut for Litteraturhistorie (Tempus, 1993); Oxford

University Summer Programme in English Literature (The British Council, 1994);

Cambridge University Literature Seminars (The British Council, 1996);

University of Brighton, Intensive Teacher Training, New Technologies and

Teaching (1999); University of Ulster Literature and Culture

Reading Scholarship Programme ( 2001)

Wyróżnienia:

-  nagroda rektorska za osiągnięcia naukowe uzyskane  w 2013 r.

Prowadzone kursy:

zajęcia fakultatywne: diarystyka współczesna; fotografia i autobiografia; fotoliteratura, ekfraza, wykłady monograficzne: między portretami a ikonami; o twórczości W.H.Audena; wykłady monograficzne na studiach doktoranckich, seminaria magisterskie: odpowiadając na miejsce: współczesne autobiografie i wspomnienia;  tożsamość w angielskich i irlandzkich narracjach autobiograficznych; zajęcia  kursowe z historii literatury angielskiej; ćwiczenia w pisaniu prac akademickich

Zajęcia dydaktyczne za granicą: Wileński Uniwersytet Pedagogiczny, Wilno, (kwiecień 2001); Universita Degli Studi Di Modena E Reggio Emilia (wrzesień 2007); University of Cyprus, Nicosia, (wrzesień 2015),

Zainteresowania naukowe:

kultura wizualna, fotografia, relacje słowo-obraz, autobiografizm, genre theory, eseistyka angielska, literatura modernizmu, lata 30-te XX w., twórczość W.H. Audena i V. Woolf

Prezentacje konferencyjne (wybrane):

- “Photographer’s Lives: Annie Leibovitz among American Icons and Portraits,”

The Aesthetics and Politics of Contemporary Women’s Life Writing in Canada

and the US: Multicultural Perspectives, Uniwersytet A. Mickiewicza, Poznań,

2015

-”Selfies and the Self”, Images of Identity,Universität Zürich, Images of Identity,

2015

-“Getting Inside and Outside Zoos: Animals in Life Narratives”, Banff,

Canada, Auto/biography in Transit, 2014

- “Alternative Modernist Collections”, Alternative Modernisms: An International   Interdisciplinary Conference,Cardiff Univesity, 2013,

- “The Everyday in Humphrey Spender’s Worktown Photographs”, Mass Observation Conference, University of  Sussex, 2013

- “Serialization and Multiplication in Portraiture: Stanisław Ignacy Witkiewicz and Photographic Translation”, Intersemiotic Translation, Uniwersyet Łódzki, 2013

Publikacje w:

Biography: An Interdisciplinary Quarterly; European Journal of Life Writing; Connotations: A Journal of Critical Debate, Prose Studies, Anglica Wratislaviensia 

Monografia: Life Writing as Self-Collecting in the 1930s: Cecil Day Lewis andLouis  MacNeice, 2012