dr hab. Justyna Deszcz-Tryhubczak

dr hab. Justyna Deszcz-Tryhubczak
Zakład Zakład Literatury Angielskiej i Studiów Porównawczych
email
Konsultacje http://www.ifa.uni.wroc.pl/dla-studenta/office-hours/?lang=pl
Biogram

 

Pracuję jako adiunkt w Zakładzie Literatury Angielskiej oraz Studiów Porównawczych Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie prowadzę zajęcia dotyczące literatury angielskiej oraz literatury i kultury dziecięcej i młodzieżowej. Jestem autorką książki Yes to Solidarity, No to Oppression: Radical Fantasy Fiction and Its Young Readers (2016), w której postuluję, iż badania literatury dziecięcej prowadzone dla i z dziećmi, a nie jedynie odzieciach, przeciwdziałają wykluczaniu konkretnych doświadczeń kulturowych i społecznych młodego pokolenia z dyskursu politycznego i publicznego. Jestem stypendystką Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2003 i 2004), Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (2005) oraz Internationale Jugendbibliothek w Monachium (2005). W 2012 r. zdobyłam stypendium Fundacji Kościuszkowskiej, a w 2013 r.--Fulbright Senior Advanced Research Award na badania w Department of Childhood Studies, Rutgers University.

Od 2013 roku jestem również kierownikiem Pracowni Literatury oraz Kultury Dziecięcej i Młodzieżowej, działającej w Instytucie od 2003 roku (https://cyplc.wordpress.com/). Pracownia propaguje ideę partycypacyjnych badań literaturoznawczych prowadzonych przez dzieci na skalę ogólnopolską i międzynarodową. Tego typu przedsięwzięcia Pracowni z jednej strony przybliżają szerszej publiczności pracę akademicką, sprawiając, że rośnie dla niej uznanie społeczne. Z drugiej strony stanowią one formę komunikacji między środowiskiem akademickim zajmującym się literaturą i kulturą dziecięcą a ogółem społeczeństwa, dzięki której badacze mogą lepiej poznać zainteresowania i potrzeby młodszego pokolenia. 

Od 2015 roku jestem redaktorem działu recenzji w czasopismie International Research in Children's Literature oraz działu recenzji na stronie  International Research Society for Children's Literature. W 2016 roku brałam udział w projekcie Learning to Include (http://dswmg.pl/), który otrzymał Alumni Engagement Innovation Grant 2016 Departamentu Stanu USA. W 2017 roku uzyskałam Maria Skłodowska-Curie Individual Fellowship , który obecnie realizuję na Uniwersytecie Anglia Ruskin w Cambridge, w Wielkiej Brytanii, we wspólpracy z prof. Eugenem Giddensem (Department of English and Media). W 2017 roku uczestniczylam również w Top Minds, pilotażowym programie mentoringowo-szkoleniowym organizowanym przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta i Stowarzyszenie Top 500 Innovators, w ramach którego studenci i doktoranci polskich uczelni korzystają ze wsparcia przedstawicieli nauki, biznesu i administracji publicznej. Program został objęty patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.Więcej informacji: http://topminds.pl/. Od sierpnia 2017 roku jestem członkiem rady wykonawczej International Research Society for Children's Literature. W maju 2017 roku otrzymałam tytuł doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo. Obecnie uczestniczę także w programie unijnym COST E-READ (ereadcost.eu). Od 2018 roku jestem również członkiemredakcji  Literatury Ludowej (http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/LL/about/index) oraz członkiem komitetu redakcyjnego czasopisma Book 2.0 (https://www.intellectbooks.co.uk/journals/view-Journal,id=198/)

Z chęcią podejmę się promocji doktoratów w dziedzinie kultury dla dzieci i młodzieży. 

Najnowsze publikacje:

Deszcz-Tryhubczak, Justyna. „Feeling the Potential of Elsewhere: Terry Pratchett’s Nation in Theatre.” From Giant Turtles to Small Gods: Literary, Philosophical and Media Theory Approaches to Terry Pratchett. Ed. By Marion Rana. Palgrave Macmillan. 2018. 211-226.

Deszcz-Tryhubczak Justyna i Marecki, Mateusz. „Whose Canon? The Absence of Children’s Voices in the Polish Canon Battle.” Journal of the History of Childhood and Youth 11.1 (2018): 81-87.  

Deszcz-Tryhubczak, Justyna. „Utopia as Method in Children’s Literature Research." Book 2.0, 7.2 (2017): 137-144.

Deszcz-Tryhubczak, Justyna. Yes to Solidarity, No to Oppression: Radicahttp://awr.wuwr.pl/manufacturers/-3486l Fantasy Fiction and Its Young Readers. 2016. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. (recenzja książki: http://awr.wuwr.pl/manufacturers/-3486)

Deszcz-Tryhubczak, Justyna i Oziewicz, Marek. „Polish Fairy-Tale Film: 130 Years Of Innovation And Counting”. 2016. Fairy-tale Films beyond Disney: International Perspectives, red. Pauline Greenhill, Kendra Magnus-Johnston i Jack Zipes. Londyn i Nowy Jork. Routledge. 152-165.

Deszcz-Tryhubczak, Justyna. „Using Literary Criticism for Children’s Rights: Toward a Participatory Research Model of Children’s Literature Studies.” 2016. The Lion and the Unicorn 40. 215–231.

Deszcz-Tryhubczak, Justyna i Marecki, Mateusz. „Understanding Motherhood as Maturation: Maternity Scripts in Lois Lowry’s Son”. 2015. Children’s Literature in Education 46.2. 190-205.

Deszcz-Tryhubczak, Justyna i Marecki, Mateusz. „Reading as Synthesis of Immersion and Interactivity: Multimodal Metaphors in the Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore Combo”. 2015. Anglica Vratislaviensia 53. 45-54.

Deszcz-Tryhubczak i Małek-Bohusz, Agnieszka. “‘We are the nation of dreams’ (M.T. Anderson, Feed): Exploring and Creating Visions of the H+ Future with Young Adults”.  2014/2015. Filoteknos: Children’s Literature-Cultural Mediation-Anthropology of Childhood 5. 17-28.

Deszcz-Tryhubczak, Justyna. „Ursula Le Guin’s Powers as Radical Fantasy.” 2014. Materialist Readings of Children’s Literature and Culture: Classic and Contemporary Essays, red. Angela Hubler. Jackson: University of Mississippi Press. 245-263.

Deszcz-Tryhubczak, Justyna. „‘Minister,’ said the girl, ‘we need to talk’”: China Miéville’s Un Lun Dun as Radical Fantasy for Children and Young Adults.” 2013. The Contemporary Speculative Fiction, red. Keith M. Booker. Ipswich, Mass.: Salem Press. 137-145.

Deszcz-Tryhubczak, Justyna. „Utopianism in Radical Fantasy for Children and Young Adults.” 2012. Spectres of Utopia : Theory, Practice, Conventions. Red. Artur Blaim and Ludmiła Gruszewska-Blaim. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien: Peter Lang. 204-214.

Deszcz-Tryhubczak, Justyna. „ “You will meet the naked truth in there (...) and you will be naked before the truth”: The Consequential Other World in Dave Duncan’s Rose-Red City”. 2013/2104. Filoteknos: Children’s Literature-Cultural Mediation-Anthropology of Childhood 4. 128- 139.

Deszcz-Tryhubczak, Justyna. „Thinking with the Wolf: The Deconstructive Ecopedagogy of Suzie Templeton’s Animated Adaptation of Peter and the Wolf.” 2013. Filoteknos: Children’s Literature-Cultural Mediation-Anthropology of Childhood 3. 179-194.

Deszcz-Tryhubczak, Justyna i Marecki, Mateusz. „The world turned upside down”: Exploring the Alternate History with Young Readers.” 2013. Children’s Literature in English Language Education 1. 1-18.

Deszcz-Tryhubczak, Justyna. „Kids and Fish Have No Voice? Recent Children’s Literature about the People’s Republic of Poland as a Platform for Participatory Historical Culture”. 2013. Children’s Literature On the Move: Nations, Translations, Migrations, red. Nora Maguire and Beth Rodgers. Dublin: Four Courts Press. 134-150.

Deszcz-Tryhubczak, Justyna. „From Multiculturalism to Pop Cosmopolitanism: Transcultural Exchanges in Salman Rushdie’s Children’s Books.” 2013. Critical Insights: Salman Rushdie, red. Bernard F. Rodgers, Jr. Ipswich, MA: Salem Press. 182-197.