dr Wojciech Drąg

dr Wojciech Drąg
Stanowisko adiunkt
Zakład Zakład Literatury Angielskiej i Studiów Porównawczych
email
Konsultacje

http://www.ifa.uni.wroc.pl/dla-studenta/office-hours/?lang=pl

Biogram
Wojciech Drąg jest adiunktem w Zakładzie Literatury Angielskiej i Studiów Porównawczych. W 2006 roku otrzymał tytuł licencjata filologii angielskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. W roku akademickim 2006-2007 odbył kurs magisterski na walijskim Uniwersytecie Glamorgan (obecnie University of South Wales), gdzie pod kierunkiem dr. Jeffa Wallace’a pracował nad dysertacją zatytułowaną ‘The Search is All?’: The Pursuit of Meaning in Julian Barnes’s Flaubert’s Parrot, Staring at the Sun and A History of the World in 10 ½ Chapters. W 2007 r. uzyskał tytuł Master of Arts in Literature, Culture and Society, który został następnie nostryfikowany przez Uniwersytet Wrocławski. W latach 2009-2013 doktorant na Wydziale Filologicznym UWr. W 2013 r. obronił pracę doktorską o relacjach między stratą i pamięcią w powieściach Kazuo Ishiguro, która powstała pod kierunkiem prof. Ewy Kębłowskiej-Ławniczak. Wojciech Drąg jest współzałożycielem i opiekunem naukowym doktoranckiego koła naukowego Literary Intersections, które działa przy IFA od 2012 r. Jego zainteresowania akademickie koncentrują się na współczesnej powieści brytyjskiej oraz brytyjskiej i amerykańskiej literaturze eksperymentalnej. Wojciech Drąg jest autorem monografii Revisiting Loss: Memory, Trauma and Nostalgia in the Novels of Kazuo Ishiguro (Cambridge Scholars Publishing, 2014) i The Pursuit of  Meaning in the Novels of Julian Barnes (Scholars' Press, 2015) oraz współredaktorem tomów War and Words: Representations of Military Conflict in Literature and the Media (Cambridge Scholars Publishing, 2015) i Spectrum of Emotions: From Love to Grief (Peter Lang, 2016). W latach 2014-2016 dr Drąg pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu ds. nauki i rozwoju, a od 1 września 2016 r. sprawuje funkcję zastępcy dyrektora ds. finansowych i rozwoju infrastruktury.

Więcej informacji: Academia.edu

Publikacje

Książki

Drąg, W., Kębłowska-Ławniczak, E., Spectrum of Emotions: From Love to Grief. Frankfurt am Mein: Peter Lang, 2016.

Drąg, W., Krogulec, J., Marecki M., War and Words: Representations of Military Conflict in Literature and the Media.  Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2016.

Drąg, W., The Pursuit of Meaning in the Early Novels of Julian BarnesSaarbrücken: Scholars’ Press, 2015.

Drąg W., Revisiting Loss: Memory, Trauma and Nostalgia in the Novels of Kazuo Ishiguro. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2014.

Publikacje w czasopismach

Drąg, W., 2017, Jenny Offill’s Dept. of Speculation and the Revival of Fragmentary Writing. Miscelánea: A Journal of English and American Studies 56: 57-72.

Drąg, W., 2016, Heteroglossia and Fragmentariness in The Absent Therapist by Will Eaves. Studia Anglica Posnaniensia 51/4: 53-66.

Drąg, W., 2016, “A Novel Against the Novel”: David Markson’s Antinovelistic Tetralogy. Polish Journal of English Studies 1.1: 11-26.

Drąg, W., 2016, “I’m a I’m a Scholar at the Moment”: The Voice of the Literary Critic in the Works of American Scholar-Metafictionists. American, British and Canadian Studies 26: 36-51.

Drąg, W., 2016, Trauma with a Pinch of Salt (review of The Edges of Trauma by Tamas Benyei and Alexandra Stara). Hungarian Journal of English and American Studies  22.1: 285-90.

Drąg, 2015, W. Compulsion to Re-enact: Trauma and Nostalgia in Tom McCarthy’s Remainder. Hungarian Journal of English and American Studies  21.2: 377-92.

Drąg W., 2015, Wilfred Owen and the Great War Centenary, Anglica Wratislaviensia 53: 55-64.

Drąg W., 2014, The Man Booker Prize and the emerging canon of contemporary British fiction, Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 9: 17-28.

Drąg W., 2013, Modernism – an abandoned legacy?: Gabriel Josipovici’s critique of the contemporary British novel, Interactions: Ege Journal of British and American Studies 1: 87-94.

Drąg W., 2011, The construction of an alternative reality in Kazuo Ishiguro’s The Unconsoled and its metaphorical capacity, Philologica Wratislaviensia: Acta et Studia 6: 65-76.

Drąg W., 2011, The shadow of the Nagasaki bombing in Kazuo Ishiguro’s A Pale View of HillsBiuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej 1: 12-16.

Drąg W., 2010, Elements of the dreamlike and the uncanny in Kazuo Ishiguro’s The UnconsoledStyles of Communication 1: 31-40.

Drąg W., 2009, I don’t believe in God but I miss Him: Religion and nostalgia in the work of Julian Barnes, American, British and Canadian Studies 2: 130-142.

Rozdziały w monografiach

Drąg, W. In Pieces: Fragmentation, Friendship and Mourning in B.S. Johnson’s The Unfortunates. The Politics and Poetics of Friendship, red. Ewa Kowal and Robert Kusek, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017: 323-334.

Drąg, W. Dziedzictwo tradycji irlandzkiego eksperymentu literackiego: 
A Girl is a Half-formed Thing. Powieść irlandzka w XXI wieku. Szkice, red. Ewa Kowal and Robert Kusek, Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016: 133-50.

Drąg, W. Not about Glory, Honour or Majesty: The Representation of War in a GCSE Poetry Anthology. War and Words: Representations of Military Conflict in Literature and the Media, red. Wojciech Drąg, Jakub Krogulec and Mateusz Marecki, Newcastle:Cambridge Scholars Publishing, 2016: 133-42.

Drąg W., Writing cure? Narrating the loss in Kazuo Ishiguro’s An Artist of the Floating World and The Remains of the DayThe self industry: Therapy and fiction, red. Woźniakowska A., Szurman J., Kowalczyk-Twarowski K., Wydawnictwo UŚ, 2015: 190-204

Drąg W., Thwarted quests for meaning: Religion, art and love in the early novels of Julian Barnes, Stunned into uncertainty: Essays on Julian Barnes’s fiction, red. Tory E., Vesztergom J., Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2014: 99-114

Drąg W., Putting it bluntly: Elizabeth Costello in Krzysztof Warlikowski’s (A)pollonia, Travelling texts: J.M. Coetzee and other writers, red. Kucała B., Kusek R., Peter Lang, 2014: 49-62

Drąg W., Beyond the confines of realism: Seeking new metaphors for memory in Kazuo Ishiguro’s When We Were OrphansCrossroads in literature and culture, red. Fabiszak J., Urbaniak-Rybicka E., Wolski B., Springer-Verlag,2013: 331-40

Drąg W., Elements of the dreamlike and the uncanny in Kazuo Ishiguro’s The Unconsoled [przedruk], Znajome staje się przerażające: Pojęcie niesamowitego w  języku i kulturze, red. Wicher A., Wydawnictwo AHE w Łodzi, 2013: 185-96

Drąg W., “Year after year, blunder after blunder”: The compulsion to repeat in Kazuo Ishiguro’s The Unconsoled, Culture and rites/rights of grief, red. Białas Z., Jędrzejko P., Szołtysek J., Cambridge Scholars Publishing, 2013: 208-22.

Drąg W., Living with the wound: A comparative analysis of the representations of post-atomic trauma in Kazuo Ishiguro’s “A Strange and Sometimes Sadness” and A Pale View of Hills, Comparative studies in Anglophone literaturesTransnational, postcolonial, and auto/thematic (re)considerations and (re)visions, red. Koneczniak G., Wydawnictwo Naukowe UMK, 2012: 125-36.

Drąg W., To have been here: Language and loss in Julian Barnes’s Flaubert’s Parrot and John Banville’s The Sea, PASE Papers: Studies in Culture and Literature, red. Cichoń A., Kębłowska-Ławniczak E., Atut, 2009: 45-50.

Publikacje internetowe

Drąg W., The search is all?:  The pursuit of meaning in Julian Barnes’s Flaubert’s Parrot, Staring at the Sun and A History of the World in 10 ½ Chapters, 65 s., 2009 http://www.julianbarnes.com/docs/Drag.pdf

Prace popularnonaukowe

Drąg W., Pisarz świata ułudy, Tygodnik Powszechny 42 (2017): 76-78.

Drąg W., Literacki Nobel dla Kazuo Ishiguro, Tygodnik Powszechny (5.10.2017): wydanie internetowe.

Drąg W., Latham-Koenig J. Introduction to the life and works of Richard Strauss,  Strauss: Don Juan, Metamorphosen, Songs for Soprano & Piano [album CD], Avie, 2011.

Tłumaczenia naukowe i literackie

Drąg W., Masłoń, S. Dyskurs europejski i poszukiwanie europejskiej tożsamości, [artykuł naukowy Haydena White’a] Postcolonial Europe 2010.

http://www.postcolonial-europe.eu/index.php/pl/essays/93--the-discourse-of-europe-and-the-search-for-a-european-identity

Drąg W., Zili, Śpiewająca tykwa i inne baśnie afrykańskie, red. Waksmund R., Atut, 2013: 247-50.

Drąg W., Król i ptak kini-kini, Śpiewająca tykwa i inne baśnie afrykańskie, red. Waksmund R., Atut, 2013: 261-65.

None