dr Marcin Tereszewski

dr Marcin Tereszewski
Zakład Zakład Literatury Angielskiej i Studiów Porównawczych
email
Konsultacje http://www.ifa.uni.wroc.pl/dla-studenta/office-hours/?lang=pl
Biogram

Jestem adiunktem w Zakładzie Literatury Angielskiej i Studiów Porównawczych. Moje zainteresowania naukowe koncentrują się na literaturze modernistycznej  i postmodernistycznej. Doktorat pisałem o twórczości Samuela Becketta i w 2014 roku ukazała się książka na podstawie tych badań, The Aesthetics of Failure: Inexpressibility in Samuel Beckett’s Fiction (Cambridge Scholars Publishing, 2014). Moje obecne badania naukowe skupiają się wokół psychogeografii w literaturze dystopijnej, szczególnie w odniesieniu do twórczości J. G. Ballarda i architektury.

DYDAKTYKA:

Wykłady: Literatura angielska (od Romantyzmu do literatury współczesnej), Historia USA i Wielkiej Brytanii
Ćwiczenia: Wstęp do teorii literatury, kultura brytyjska
Seminarium: Brytyjska literatura utopijna i dystopijna
Proseminarium: Przestrzeń w literaturze dystopijnej, Postmodernizm w teorii literatury

 PUBLIKACJE

Książki:
The Aesthetics of Failure: Inexpressibility in Samuel Beckett’s Fiction. Cambridge Scholars Publishing, 2014.

Redakcje:
Production of Emotions: Perspectives and Functions. Eds. Teresa Bruś and Marcin Tereszewski, Peter Lang, 2016.

 Artykuły:
“The Apophatic Speech in Beckett and Derrida.” In Anglica Wratislaviensnia XLI. Ed. Anna Michońska-Stadnik. Wrocław: Wrocław UP, 2003.

 “Limits of Writing: Maurice Blanchot and Samuel Beckett.” In Literature and/in Culture. Eds. Sławomir Wącior and Grzegorz Maziarczyk. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2008.

 “The Eye of the Other: Visuality in Ill Seen Ill Said.” In Drama of the Mind: Papers from Beckett in Kraków 2006 Conference. Eds. Krystyna Stamirowska and Katarzyna Bazarnik. Jagiellonian University Press, 2006.

 “Towards the Inexpressible Nothing in Beckett’s Texts for Nothing”. Anglica Wratislaviensia XLVI. Ed. Anna Michońska-Stadnik. Wrocław: Wrocław UP, 2008.

 “Voice without a Source: The Question of Inexpressibility and Origin in Samuel Beckett’s Work.” PASE. Wrocław, 2008.

 “The Ethics of Alterity in Samuel Beckett’s How It Is.” Anglica Wratislaviensia XLIX. Ed. Anna Michińska-Stadnik. Wrocław: Wrocław UP, 2011.

 “In-Between Wor(l)ds: Spectrality in Banville’s Eclipse and Beckett’s Fiction.” In Anglica Wratislaviensia LII. Ed. Ewa Kębłowska-Ławniczak. Wrocław: Wrocław UP, 2014.

 “The Death of Affect: Embracing Capitalist Alienation in J. G. Ballard’s Fiction.” In Production of Emotions: Perspectives and Functions. Eds. Teresa Bruś and Marcin Tereszewski. Peter Lang Publishing, 2016.

 “The Neutral Voice of the Subject: Samuel Beckett and Maurice Blanchot.” In Polish Journal of English Studies, 2016

 “Modern Wastelands: The Psychogeographical Aspect of J. G. Ballard’s Dystopian Landscapes.” In More After More. Essays Commemorating the 500th Anniversary of Thomas More's Utopia. Eds. Ksenia Olkusz, Michał Kłosiński, Krzystof M. Maj. Facta Ficta Research Centre, Kraków,2016     

 

Konferencje:

PASE 2006 Conference in Pulawy:
Paper: “Limits of Writing: Maurice Blanchot and Samuel Beckett.” 

“Beckett in Krakow” Conference 2006:
Paper: “The Eye of the Other: Visuality in Ill Seen Ill Said

PASE 2008 Conference in Wrocław:
Paper: “Voice without a Source: The Question of Inexpressibility and Origin in Samuel Beckett’s Work.”

The Self Industry: Therapy and Fiction International Conference in Ustroń 2011:
Paper: “The Neutral I. Subjectivity in Beckett and Blanchot” 

“Visions and Revisions” PASE 2014 Conference in Lublin:
Paper: “Radiant Futures and Radiant Cities: Dystopian Thought through Architecture” 

Poetics of Space Conference, Portsmouth, UK. 2014:
Paper: “The Confines of Subjectivity: Spatial Aspects of Orwell’s Dystopian Fiction.”. 

“Emotions(s)” PASE 2015 Conference in Wrocław:
Paper: “Death of Affect in J. G. Ballard’s Fiction” 

Borderlands/Edgelands International Workshop:
Paper: “Ballardian Edgelands: Surreal Spaces in J. G. Ballard’s Fiction”. Dresden, 2015. 

His Master’s Voice 3rd Annual Symposium – “More after More: Utopias & Dystopias 1516-2016” in Kraków, 2016.
Paper: “Modern Wastelands: The Psychogeographical Aspect of J. G. Ballard’s Dystopian Landscapes”   

 “Multiculturalism, Multilinguism and the Self” PASE 2016 Conference in Szczyrk:
Paper: Oceanic Identity: Psychological Discourse in J. G. Ballard’s Fiction 

“Decay, Disease, Death in Literatures, and Languages”, Opole 2016.
Paper: Towards Inner Space: New Wave Science Fiction’s Debt to Gothic Fiction.