dr hab. Mariusz Marszalski, prof. UWr

dr hab. Mariusz Marszalski, prof. UWr
Stanowisko Profesor UWr
Zakład Zakład Literatury i Kultury Amerykańskiej
email
Konsultacje http://www.ifa.uni.wroc.pl/dla-studenta/office-hours/?lang=pl
Biogram
Stopnie naukowe
• Mgr Filologii Angielskiej, Uniwersytet Wrocławski, 1982
• Dr nauk humanistycznych, Uniwersytet Wrocławski, 1994
• Dr habilitowany w zakresie literatury amerykańskiej, Uniwersytet Wrocławski, 2011

Zainteresowania badawcze
• dramat amerykański dwudziestego wieku
• próby restauracji tragedii we współczesnym dramacie amerykańskim
• problematyka struktury dramatycznej i charakteryzacji
• problematyka filozoficzna w dramacie amerykańskim: zagadnienia metafizyki i epistemologii
• amerykański teatr absurdu
• amerykański dramat postmodernistyczny
• amerykańska poezja epoki modernizmu
• współczesna brytyjska i amerykańska literatura spekulatywna (SF i fantasy)

Pełnione funkcje
W latach 1996-1999 – wicedyrektor instytutu do spraw studenckich
Kierownik Zakładu Literatury i Kultury Amerykańskiej

Członkowstwo w organizacjach zrzeszających anglistów polskich
Członek PASE
Członek PAAS

Publikacje

Książki

Metaphysical Perspective in the Drama of Sam Shepard, David Rabe and David Mamet. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009.

Artykuły
“Alienation in the Drama of Tennessee Williams,” w: Zeszyty naukowe, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu, Filologia Angielska, V, 1991, 141-153.
“Tennessee Williams’s Camino Real – A Traditional Allegory in Modern Times,” w: Zeszyty naukowe, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu, Filologia Angielska, VI, 1992, 75-85.
“Maxwell Anderson’s Dramatic Theory,” w: Acta Universitatis Wratislaviensis, No 1521, Anglica Wratislaviensia XXV, 1993, 39-48.
“Maxwell Anderson’s Dramatic Theory and Practice – a Study in Dramatic Structure,” w: Acta Universitatis Wratislaviensis, No 2268, Anglica Wratislaviensia XXXVI, 2001, 57-75.
“Maxwell Anderson’s Characters: the Theory and Dramatic Practice,” w: Acta Universitatis Wratislaviensis, No 2319, Anglica Wratislaviensia XXXVII, 2001, 103-112.
”Jane Austen’s Northanger Abbey – In Anticipation of Postmodernist Fiction,” w: Witalisz, Władysław, Leese, Peter (red.). Proceedings of the Tenth International Conference of the Polish Association for the Study of English, Cracow 25-27 April 2001, PASE Papers in Culture and Literature. Kraków 2002, 177-182.
“Maxwell Anderson’s Tragic Characters: an Evaluative Approach,” w: Acta Universitatis Wratislaviensis, No 2400, Anglica Wratislaviensia XXXIX, 2002, 59-74.
“Dramat Maxwella Andersona – teoria i praktyka,” w: Acta Universitatis Wratislaviensis, No 2533, Anglica Wratislaviensia XL, 2003, 27-35.
“The Issues of Politics and War in the Drama of Maxwell Anderson, “ w: Acta Universitatis Wratislaviensis, No 2537,  Anglica Wratislaviensia XLI, 2003, 37-48.
”Maxwell Anderson’s Plots - the Art of the Dramatic,” w: PASE Papers in Literature and Culture. Proceedings of the Ninth Annual Conference of the Polish Association for the Study of English. Gdańsk, 26-28 April 2000. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2003, 249-256.
“Sam Shepard’s Writing and the Reality Discourse,” w: Acta Universitatis Wratislaviensis, No 2649, Anglica Wratislaviensia XLII, 2004, 61-70.
“Maxwell Anderson’s Character Making: Beyond Realism,” w: Perspectives on Literature and Culture, Kolek. L., Kędzierska A., Kędra-Kardela A. (ed.), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004, 197-204.
“Sam Shepard’s Motel Chronicles & Hawk Moon: a Postmodern (American) Traveler’s Scrapbook,” w:  Traveling Subjects: American Journeys in Space and Time, Ferens D., Kociatkiewicz, J., Klimek-Dominiak E. (ed.), Wydawnictwo Rabid, Kraków 2004, 251-258.
“Sto lat później. Motyw pogranicza w twórczości Sama Sheparda,” w: Wielkie tematy literatury amerykańskiej. II „Granica,” pogranicze, Zachód. Pyzik T. (ed.), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004, 214-226.
“Sam Shepard’s The Tooth of Crime – a Postmodern Foray into High Tragedy’s Turf,” w: Acta Universitatis Wratislaviensis, Anglica Wratislaviensia, XLIII, 2005.
“Maxwell Anderson's Post-Positivist Metaphysics” w: PASE Papers in Literature, Language and Culture. Part One. Papers in Literature and Culture. (ed.) Grażyna Bestydzieńska, Emma Harris, Paddy Lyons. Warszawa: Uniwersytet Warszawski 2005, 224-231.
“Moral Values in the Dialectics of Chaos and Order: Roger Zelazny’s Chronicles of Amber,” w: Towards or back to Human Values? Spiritual and Moral Dimesions of Contemporary Fantasy. Deszcz-Trychubczak Justyna, Oziewicz Marek (ed.) Newcastle: Cambridge Scholars Press, 2006; 209-219.
"Robinson Jeffer’s Poety – from Deep Experience to Deep Ecology,” w: Acta Universitatis Wratislaviensis, No 3086, Anglica Wratislaviensia XLVI, 2008, 39-52.
“David Mamet’s Three Uses of the Knife: On the Nature and Purpose of Drama,” w: PASE  Studies in Literature and Culture. Ed. Magdalena Cieslak, Agnieszka Rasmus. Lodz University Press/Wyd. UL 2008., 245-252.
“The Metaphysics of Determinism in David Rabe’s Drama,” w: Proceedings of the Conference of the Polish Association for the Study of English, Wrocław 2008, PASE Papers in Culture and Literature. Wrocław 2009.
Metaphysical Perspective in the Drama of Sam Shepard, David Rabe and David Mamet Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009.
"Kroniki motelowe & Jastrzębi Księżyc Sama Sheparda. Z notatnika amerykańskiego (po)dróżnika”, w: Wielkie tematy literatury amerykańskiej. V Podróże i włóczęgi. Teresa Pyzik, Agnieszka Woźniakowska (red.). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011, 92-102.
"Amerykańska ekopoezja – nowa odmiana tradycyjnej poezji natury”, w: Przestrzenie Teorii. Poznań: Wydawnictwo Naukowe, 2011, 51-69.
“Nathaniel Hawthorne’s Good Life Ethics”, w: Acta Universitatis Wratislaviensis, No 3501, Anglica Wratislaviensia LI, 2013, 33-46.
“The Other Face of the Sinful Brotherhood of Man – Nathaniel Hawthorne’s Ethical Measure of Humanity,” w: Acta Universitatis Wratislaviensis, No 3585, Anglica Wratislaviensia LII, 2014, 33-42.
"Humanity’s Transhuman Future and the Ethics of the Other in Dan Simmons’ Hyperion Cantos,” in: Bohemica Literaria, Masryk University, 18/2015,2, 44-58.
“Robinson Jeffers’ Ecological Poetry: Human Culture in the Wild Zone,” in: American Wild Zones. Space, Experience, Consciousness.  Jerzy Kamionowski, Jacek Partyka (eds.). Frankfurt am Main: Peter Lang, 2016,  309-321.