dr Elżbieta Klimek-Dominiak

dr Elżbieta Klimek-Dominiak
Stanowisko adiunkt, kierowniczka Pracowni Badań Płci Kulturowej
Zakład Zakład Literatury i Kultury Amerykańskiej
email
Konsultacje http://www.ifa.uni.wroc.pl/dla-studenta/office-hours/?lang=pl
Biogram i Pracownia Badań Płci Kulturowej
Elżbieta Klimek-Dominiak jest adiunktem w Instytucie Filologii Angielskiej w Zakładzie Literatury i Kultury Amerykańskiej oraz kierownikiem Pracowni Badań Płci Kulturowej w Instytucie Filologii Angielskiej
http://www.ifa.uni.wroc.pl/american/cfgs.php
i administratorką strony internetowej Facebook: Center for Gender Studies- University of Wroclaw
https://www.facebook.com/genderstudieswroclaw/
Stypendystka programu Fulbrighta “Redefining American Spaces in Contemporary American Literature: the City, the Land, and the Body” w Northern Illinois University. Dwukrotnie otrzymała grant badawczy The John F. Kennedy Institute for North American Studies ((Free University w Berlinie) oraz stypendium programu Tempus w Rijksuniversiteit Groningen (Holandia).

Jej referaty konferencyjne, publikacje i kursy dotyczą współczesnych powieści, filmów amerykańskich, komiksów oraz powieści/ narracji graficznych, autobiografii a także wspomnień autorów_ek z różnych grup etnicznych, klas społecznych i orientacji seksualnych, jak również prozy podróżniczej na temat ekspansji na Zachód, demitologizacji amerykańskiego Zachodu, a także anty-westernów.
Aktualne zainteresowania naukowe Elżbiety Klimek-Dominiak koncentrują się na studiach nad reprezentacj ocalonych, traumą i pamięcią w amerykańskich powieści, prozie dokumentu osobistego, awangardowym komiksie/narracji graficznej oraz filmie.

Zainteresowania badawcze:
 • contemporary American literature, culture and media
 • fiction, life writing, non-superhero comics and graphic novels/ narratives
 • film and media studies
 • rock (docu)memoirs
 • representations of survivors of violence and trauma in literature, comics and film
 • intersections of gender, race, ethnicity, class, disablity, age, region
 • postcolonial studies (esp. the New History of the West)
 • travel narratives (esp. about the American West)

Prowadzone kursy:

 • Gendered Life Narratives Rock: Music, Film and Graphic Memoir
 • Auto/biography in Pictures: Comics, Graphic narratives and Film
 • Representations of Gender and Violence in Fiilm, Graphic Narratives and Fiction
 • American Diversity in Short Fiction, Comics and Film
 • Redefining American Selves: Engendered, Multicultural, Hybrid Western Narratives
 • Gender, Race, Class and Region in American Fiction and Autobiography
 • Trauma, Testimony and Agency- Representations of vVolence in Contemporary American Literature and Film
 • The American West in Postmodern American Film and Fiction
 • American Literature (Modernism and Naturalism, American Literature After World War II)
 • Native American and Chicano fiction, auto/biography and film
 • American Culture
 • Theory of Literature
 • Academic Writing


Wybrane publikacje:

"Double Portrait with Ambiguous Loss : Shame, Grief and Art in Patti Smith's Relational Memoir Just Kids." In: Spectrum of Emotions: From Love to Grief . Eds. Wojciech Drąg and Ewa Kębłowska-Ławniczak. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2016.  (Silesian Studies In Anglophone Cultures And Literatures ; 5). p. 97-110. Print.

“’Life for me ain’t been no crystal stair:’ Trauma, Writing, and Alternative Communities in Sapphire’s Push  and Its Film Adaptation.“ Anglica Wratislaviensis 50 (2012): 61-75. Print.

 “Disintegration of a Jewish Polish Identity and Re-Invention of a Postmodern Hybridized Self in Eva Hoffman’s Lost in Translation: Life in a New Language.” Belgrade English Language and Literature Studies 3 (2011): 201-213. Print.

 “’They came like a lion’- Sarah Winnemucca Hopkins’s Life Among the Piutes: Their Wrongs and Claims as a Personal and Tribal Account of Native American and Euro-American Contacts” Belgrade English Language and Literature Studies 1 (2009): 221-228. Print.

”Fictions of Western Hypermasculinity and Freedom: A. Proulx’s Close Range: Brokeback Mountain and Other Stories” Anglica Wratislaviensis 47 (2009). 9-16. Print.

 “M.A. Holley’s Texas Diaries—Death in Arcadia or: the Disrupted Pastoral” Anglica Wratislaviensis 45 (2007): 47-60. Print.

Topography of Conquests, Defiance and Re-invention: Opening up of the Midwest for Environmental History and Women’s Voices in Jane Smiley’s A Thousand AcresAnglica Wratislaviensia 44 (2006.) 9-16. Print.

Traveling Subjects: American Journeys in Space and Time, Co-editor with Dominika Ferens

and Justyna Kociatkiewicz. Kraków: Rabid, 2004. Print.

"The Category of Gender and New Historicism." Anglica Wratislaviensia 39 (2002): 49-58. Print

"The Other in the Pastoral Paradise: Margaret Fuller's Summer on the Lakes and Colonial Discourse. " Anglica Wratislaviensia 33 (1998): 71-79. Print.

 "Rewriting the Story of Westward Expansion: Doctorow's New Western as Historiographic Metafiction." Anglica Wratislaviensia 31 (1996): 57-66. Print.Resisting (In)visible Women of Solidarity: Gender in American and Polish Oral History, Life Writing, Visual Arts and Film. Part 1 / Elżbieta Klimek-Dominiak // Tropics of Resistance: Languages, Genres, Rhetoric, ed. by D. Kołodziejczyk, A. Matusiak and M. Świetlicki, “Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 2016. Special Issue English Edition, vol. 1 (5). Po recenzji- forthcoming 2016.

(język angielski, wydawnictwo zagraniczne, praca recenzowana, afiliacja UWr)Solidarity’s Sons and Daughters Ask Questions [Resisting (In)visible Women of Solidarity: Gender in American and Polish Oral History, Life Writing, Visual Arts and Film. Part 2 ]/ Elżbieta Klimek-Dominiak // Trauma jako kulturowy palimpsest: (post)komunizm w kontekście porównawczym nowoczesności, totalitaryzmów i (post)kolonializmów, red. D. Kołodziejczyk, Bogdan Stefanescu i Mateusz Świetlicki, “Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 2017. Wydanie specjalne – wersja elektroniczna, vol. 2 (6). Po recenzji- forthcoming 2016.

(język angielski, praca recenzowana, afiliacja UWr)

Badania naukowe i prowadzone kursy
Zainteresowania badawcze:
 • contemporary American literature, culture and media
 • fiction, life writing, non-superhero comics and graphic novels/ narratives
 • film and media studies
 • rock (docu)memoirs
 • representations of survivors of violence and trauma in literature, comics and film
 • intersections of gender, race, ethnicity, class, disablity, age, region
 • postcolonial studies (esp. the New History of the West)
 • travel narratives (esp. about the American West)

Prowadzone kursy:

 • Gendered Life Narratives Rock: Music, Film and Graphic Memoir
 • Auto/biography in Pictures: Comics, Graphic narratives and Film
 • Representations of Gender and Violence in Fiilm, Graphic Narratives and Fiction
 • American Diversity in Short Fiction, Comics and Film
 • Redefining American Selves: Engendered, Multicultural, Hybrid Western Narratives
 • Gender, Race, Class and Region in American Fiction and Autobiography
 • Trauma, Testimony and Agency- Representations of vVolence in Contemporary American Literature and Film
 • The American West in Postmodern American Film and Fiction
 • American Literature (Modernism and Naturalism, American Literature After World War II)
 • Native American and Chicano fiction, auto/biography and film
 • American Culture
 • Theory of Literature
 • Academic Writing
Wybrane publikacje
Selected Publications:

"Double Portrait with Ambiguous Loss : Shame, Grief and Art in Patti Smith's Relational Memoir Just Kids." In: Spectrum of Emotions: From Love to Grief . Eds. Wojciech Drąg and Ewa Kębłowska-Ławniczak. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2016.  (Silesian Studies In Anglophone Cultures And Literatures ; 5). p. 97-110. Print.

“’Life for me ain’t been no crystal stair:’ Trauma, Writing, and Alternative Communities in Sapphire’s Push  and Its Film Adaptation.“ Anglica Wratislaviensis 50 (2012): 61-75. Print.

 “Disintegration of a Jewish Polish Identity and Re-Invention of a Postmodern Hybridized Self in Eva Hoffman’s Lost in Translation: Life in a New Language.” Belgrade English Language and Literature Studies 3 (2011): 201-213. Print.

 “’They came like a lion’- Sarah Winnemucca Hopkins’s Life Among the Piutes: Their Wrongs and Claims as a Personal and Tribal Account of Native American and Euro-American Contacts” Belgrade English Language and Literature Studies 1 (2009): 221-228. Print.

”Fictions of Western Hypermasculinity and Freedom: A. Proulx’s Close Range: Brokeback Mountain and Other Stories” Anglica Wratislaviensis 47 (2009). 9-16. Print.

 “M.A. Holley’s Texas Diaries—Death in Arcadia or: the Disrupted Pastoral” Anglica Wratislaviensis 45 (2007): 47-60. Print.

Topography of Conquests, Defiance and Re-invention: Opening up of the Midwest for Environmental History and Women’s Voices in Jane Smiley’s A Thousand AcresAnglica Wratislaviensia 44 (2006.) 9-16. Print.

Traveling Subjects: American Journeys in Space and Time, Co-editor with Dominika Ferens

and Justyna Kociatkiewicz. Kraków: Rabid, 2004. Print.

"The Category of Gender and New Historicism." Anglica Wratislaviensia 39 (2002): 49-58. Print

"The Other in the Pastoral Paradise: Margaret Fuller's Summer on the Lakes and Colonial Discourse. " Anglica Wratislaviensia 33 (1998): 71-79. Print.

 "Rewriting the Story of Westward Expansion: Doctorow's New Western as Historiographic Metafiction." Anglica Wratislaviensia 31 (1996): 57-66. Print.Resisting (In)visible Women of Solidarity: Gender in American and Polish Oral History, Life Writing, Visual Arts and Film. Part 1 / Elżbieta Klimek-Dominiak // Tropics of Resistance: Languages, Genres, Rhetoric, ed. by D. Kołodziejczyk, A. Matusiak and M. Świetlicki, “Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 2016. Special Issue English Edition, vol. 1 (5). Po recenzji- forthcoming 2016.

(język angielski, wydawnictwo zagraniczne, praca recenzowana, afiliacja UWr)Solidarity’s Sons and Daughters Ask Questions [Resisting (In)visible Women of Solidarity: Gender in American and Polish Oral History, Life Writing, Visual Arts and Film. Part 2 ]/ Elżbieta Klimek-Dominiak // Trauma jako kulturowy palimpsest: (post)komunizm w kontekście porównawczym nowoczesności, totalitaryzmów i (post)kolonializmów, red. D. Kołodziejczyk, Bogdan Stefanescu i Mateusz Świetlicki, “Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 2017. Wydanie specjalne – wersja elektroniczna, vol. 2 (6). Po recenzji- forthcoming 2016.

(język angielski, praca recenzowana, afiliacja UWr)