dr Agata Zarzycka

dr Agata Zarzycka
Stanowisko adiunkt
Zakład Zakład Literatury i Kultury Amerykańskiej
email
Konsultacje http://www.ifa.uni.wroc.pl/dla-studenta/office-hours/?lang=pl
Biogram

W 2007 r. uzyskałam stopień doktora nauk humanistycznych.
Moje badania dotyczą szeroko rozumianej fantastyki i transmedialnych zjawisk kultury popularnej. W pracy doktorskiej analizowałam narracyjne gry fabularne przez pryzmat poststrukturalistycznych teorii krytycznych. Jestem autorką monografii Socialized Fiction: Role-Playing Games as a Multidimensional Space of Interaction between Literary Theory and Practice (Wydawnictwo Naukowe Grado, 2009) i współredaktorką zbioru Lokalnie – Globalnie: Idee współistnienia kultur we współczesnej beletrystyce fantasy dla młodego czytelnika (Oficyna Wydawnicza Atut, 2009). Publikowałam artykuły na temat współczesnej literatury fantastycznej i gotyku, narracyjnych gier fabularnych, gier wideo i narracji transmedialnych. W bieżącym projekcie badawczym wykorzystuję koncepcje autokreacyjne, z których pomocą rozważam wpływ konwencji gotyckiej oraz kultury uczestnictwa na kulturę popularną.


Zainteresowania naukowe:

 • Teorie autokreacji
 • Posthumanizm
 • Kultura konwergencji i kultura uczestnictwa
 • Transmedialność
 • Teoria i literatura gotycka
 • Studia nad subkulturami
 • Groznawstwo, gry wideo i narracyjne gry fabularne
 • Fantastyka


Wybrane kursy:

 • Kultura amerykańska
 • Seminaria magisterskie w zakresie literatury fantastycznej i gotyckiej
 • "Fantasy jako literatura inności"
 • "Amerykańska subkultura i estetyka gotycka: Od zjawiska społecznego do tropu kulturowego"
 • "Czytanie i pisanie w kulturze konwergencji: Studia nad fanami a literaturoznawstwo"