dr hab. Michał Garcarz, prof. UWr

dr hab. Michał Garcarz, prof. UWr
Zakład Zakład Translatoryki
email
Konsultacje http://www.ifa.uni.wroc.pl/dla-studenta/office-hours/?lang=pl

My office hours on June 12th will not take place, due to off-site research activities.
Biogram

Michał Garcarz

TITLE: Ph.D., D. Litt.

POSITION: Assistant Professor

DEGREES: Ph.D. in English, 2006

D. Litt. in English, 2014

OFFICE: room 112

E-mail: michal_garcarz@wp.pl

Webpage: www.garcarz.com

 

RESEARCH INTERESTS: Technical Translations, Specialized Translations, AVTs, Ponglish Studies, Sociolinguistics, Slang Studies, Lexicography.

 

Publications:

Books:

African American Hip Hop Slang: A Sociolinguistic Study of Street Spəəch. Wrocław: Atut, 2013.

Przekład slangu w filmie. Polskie przekłady filmów amerykańskich na język polski [Slang in Translation: Polish Translations of American Films]. Kraków: Tertium, 2007.

 

Editorship:

Co-editor (with Piotr P. Chruszczewski and Tomasz P. Górski) of At the Crossroads of Linguistic Sciences Kraków: Tertium 2006.

 

Editorial Committee:

 

 

Editorial Committee (Piotr P. Chruszczewski, Michał Garcarz, Tomasz P. Górski) of two volumes: Aspekty Współczesnych Dyskursów [Aspects of the Contemporary Discourses] and Perspektywy Dyskursu Religijnego [Perspectives of the Religious Discourses] Kraków: Tertium, 2004;

 

Papers:

 

 1. Alternative Movie that Contains Derogatory Terms: How to Translate Them”. [In:] Halina Miatliuk, Krzysztof Bogacki, Hanna Komorowska (eds.) Problemy lingwistyki i nauczanie języków obcych. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2003; 147-159;
 2. Selected Problems and Techniques of Successful Translation of Military Jargon”. [In:] Anna Michońska-Stadnik (ed.) Anglica Wratislaviensia XLI, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003; 103-115;
 3. “Nieprzyzwoita Mowa Oficerów Wojska Polskiego o Kobiecie Współczesnej” [The Place of Women in Contemporary Abusive Speech of the Polish Soldiers]. [In:] Ewa Komorowska & Żaneta Kozicka-Borysowska (eds.) Świat Słowian w Języku i Kulturze IV. Językoznawstwo. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, 2003; 51-59;
 4. “Tłumaczenie – Zmaganie z Tekstem. Analiza Technologii Przekładu Filmowego w Oparciu o Dwa Tłumaczenia Filmu Wieczna Miłość” [Faces of Translation – the Polish Translations of IMMORTAL BELOVED]. [In:] Piotr P. Chruszczewski (ed.) Aspekty Współczesnych Dyskursów, Kraków: Tertium, 2004, 5:1; 85-112;
 5. “Tułaczka Tekstu – Historia Tłumaczenia Biblii” [The Wandering Text – A History of Biblical Translations]. [In:] Piotr P. Chruszczewski (ed.) Aspekty Dyskursów - Czyli Przyjęcie Kaina, Kraków: Terium, 2004, 5: 2; 65-77;
 6. Do translators Avoid Slang, Swearing or Untranslatability. Selected Translation Techniques Used in the Translations of Gridlock’d”. [In:] Richard Sokolowski & Henryk Duda (eds.) Warsztaty Translatorskie/Workshop on Translation III. Lublin-Ottawa: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego & Slavic Research Group University of Ottawa, 2003; 51-69;
 7. Universalism of Translation Techniques and their Application to Formal and Literary Texts”. [In:] Anna Michońska-Stadnik (eds.) Anglica Wratislaviensia XLII, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004; 119-130 (coauthor: Tomasz P. Górski);
 8. “Tłumaczenie ‘Draculi’ Filmu Francisa Forda Coppoli jako przykład Skutecznej Walki o Zgodność Przekładu z Oryginałem” [The Polish Translations of Francis Ford Coppola’s Dracula]. [In:] Albert Bartoszewicz (ed.) Acta Neophilologica VI, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2004; 69-80;
 9. Selected Translation Techniques Used to Defeat Untranslatability in the Translations of American Rap Lyrics”. [In:] Ewa Mioduszewska (ed.) Relevance Studies in Poland I. Warszawa: Zakłady Graficzne Uniwersytetu Warszawskiego, 2004; 329-340;
 10. “Świat Według Kiepskich – Wylęgarnia Neologizmów” [‘Świat Według Kiepskich’- A Breeding Ground for Neologisms]. [In:] Grzegorz Szpila (ed.) Język Trzeciego Tysiąclecia III, Język a Komunikacja 8.1: Tendencje Rozwojowe Współczesnej Polszczyzny. Kraków: Tertium, 2005; 247-254;
 11. The ‘Unexpected Gifts’ of the Translation Process: The Intercultural Aspects of Selected Translations”. [In:] Doina Cmeciu & Stefan Avădanei (eds.) Cultural Perspectives. Bacău: Bacău University Press, 2005, 9; 138-149 (coauthor: Piotr P. Chruszczewski);
 12. “Palące Problemy Współczesnego Feminizmu w Polsce - Walka z Przejawami Językowego Seksizmu o Godność Kobiety” [Polish Feminism – Reasonable Solutions to the Threat of Sexulisms in Language]. [In:] Ewa Komorowska & Dorota Dziadosz (eds.) Świat Słowian w Języku i Kulturze VI. Kulturologia. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, 2004; 40-48;
 13. English in the Polish Mouth: A Sociolinguistic Analysis of the English Slangy Words and Phrases used by Young Poles”. [In:] Anna Michońska-Stadnik (ed.) Anglica Wratislaviensia XLIII. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005; 83-94;
 14. Young Poles and Their Casual Speech. The Process of Colloquialization of Contemporary Polish”. [In:] Ludmila Urbanova (ed.) Brno Studies in English 30. Brné: Masarykova Univerzita v Brné, 2005; 89-101;
 15. Dubbing as a Film Translation Method”. [In:] Ewa Mioduszewska (ed.) Relevance Studies in Poland II. Warszawa: Zakład Graficzny Uniwersytetu Warszawskiego, 2005: 219-233;
 16. Translating Films in Polish”. [In:] Lucile Desblache (ed.) The Journal of Specialised Translation 5. London: JoSTrans [www.jostrans.org], 2006; 110-119;
 17. Talking Movies – A Cinematological Analysis of Film Discourse”. [In:] Piotr P. Chruszczewski, Michał Garcarz, Tomasz P. Górski (eds.) At the Crossroads of Linguistic Sciences. Kraków: Tertium, 2006: 455-465;
 18. “Kultura Hip Hopu – współczesny model życia także nastoletnich Polaków” [Hip-Hop Culture of Young Poles Today]. [In:] Krystyna Pietrzycka-Bohosiewicz, Aleksander Wawrzyńczak, Władysław Mariczenko (eds.) Słowianie w Europie: Historia, Kultura, Język 2. Kraków: Poligrafix, 2005; 39-49;
 19. “Korepetycje z feminizmu, czyli czego chcecie od Wysokich Obcasów Kingi Dunin?” [Tuition in Feminism. Kinga Dunin’s ‘High Heels’]. [In:] Ewa Komorowska & Dorota Dziadosz (eds.) Świat Słowian w Języku i Kulturze VII. Językoznawstwo. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, 2005; 59-63;
 20. “Przekład – promocja kultury i języka. Utrata tożsamości tekstu na przykładzie tłumaczenia filmu ‘Janosik’ na język angielski” [Translator – the Conqueror of Language and Text. The Cultural Incommensurability of the English Translation of ‘Janosik’]. [In:] Jadwiga Konieczna-Twardzikowa & Maria Filipowicz-Rudek (eds.) Między Oryginałem a Przekładem 12. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2005; 298-312;
 21. “Wulgaryzmy z przekład, czyli życie wulgaryzmów od oryginału do przekładu” [Vulgarisms in the Original and in the Translation]. [In:] Anna Ginter (ed.) Folia Linguistica Rossica. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006: 2; 159-173;
 22. “Żargon jaki znamy: miejsce żargonu we współczesnej polszczyźnie” [Jargon as a Systematized Component of Unconventional Polish]. [In:] Justyna Makowska & Anna Krupska-Perek (eds.) Wyrazić niewyrażalne. Łódź: Wydawnictwo WSHE w Łodzi, 2006; 31-44.
 23. “Tłumaczenie Telewizyjne w Polsce: Teoria Przekuta w Praktykę” [Polish AVTs: From Theory into Practice]. [In:] Andrzej Pławski & Lech Zieliński (eds.) Medius Currens I. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Toruńskiego, 2006 (coauthor: Piotr A. Majewski); 97-108.
 24. The Original Enriched by the Translation: Theoretical Analysis of Voice-over – the Most Film Translation Method in Poland”. [In:] Zoran Paunivić, Katarina Rasulić & Ivana Trobojević (eds.) English Language and Literature Studies: Interfaces and Integrations II. Beograd: Belgrade University Press, 2007; 341-361.
 25. Кинемо – wizja rosyjskich formalistów” [Кинемо – the Invention of the Russian Formalists]. [In:] Ewa Komorowska i Dorota Dziadosz (eds.) Świat Słowian w Języku i Kulturze VII. Językoznawstwo. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007: 33-38.
 26. Social and Cultural Definitions of the Translator’s Task”. [In:] Richard Sokolowski, Henryk Duda & Konrad Klimkowski (eds.) Warsztaty Translatorskie/Workshop on Translation IV. Lublin-Ottawa: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego & Slavic Research Group University of Ottawa, 2008; 129-138.
 27. Quo Vadis, Recensens?” [In:] Franciszek Grucza (ed.) Kwartalnik Neofilologiczny LV. Warszawa: Wydawnictwo PAN, 2008; 65-82.
 28. „Etnocentryzm a egocentryzm osoby negocjatora kultur w procesie przekładu” [Ethnocentrism and Egocentrism of Translation as the Cultural Negotiation Process]. [In:] Żaneta Kozicka-Borysowska i Joanna Misiukajtis (eds.) W Kręgu Słowa. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, 2009: 91-99.
 29. „Humor sytuacyjny a przekład: Zmagania tłumacza z intertekstualnością” [Translation of Situation Humor – Intertexuality and Interpretation]. [In:] Jadwiga Konieczna-Twardzikowa i Maria Filipowicz-Rudek (eds.) Między Oryginałem a Przekładem 13. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2007; 113-138.
 30. Neologization of the Original: Between the Foreignization and Domestication”. [In:] Aleksandra V. Jovanović & Radojka Vukčević (eds.) English Language and Literature Studies: Structures across Cultures II. Beograd: Belgrade University Press, 2009: 169-177.
 31. „Przełamując bariery przekładu audiowizualnego: o tłumaczu telewizyjnym jako twórcy i tworzywie” [Technical Difficulties in AVT]. [In:] Monika Woźniak (eds.) Przekładaniec 20. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009 (coauthor: Maciej Widawski); 40-49.
 32. „Zagadnienie plagiatu literackiego – czyli o domniemaniu winy/niewinności tłumacza słów parę” [Plagiarism in Literary Translations. Presumption of Guilt/Innocence of the Translator]. [In:] Ewa Kościałkowska-Okońska & Maciej Pławski (eds.) Rocznik Przekładoznawczy V. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Toruńskiego, 2009: 95-104.
 33. „Pół wieku przekładu telewizyjnego w Polsce: o „szeptance” wczoraj, dziś i jutro” [Fifty Years of AVT in Poland: the Past, the Present and the Future of Polish Voice-Over]. [In:] Krzysztof Hejwowski, Anna Szczęsny, Urszula Topczewska (eds.) 50 lat polskiej translatoryki. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2010: 571-580.
 34. „Studium narratologii a Władimira Proppa w badaniach literatury Science-fiction na przykładzie trylogii Gwiezdne Wojny” [Star Wars Trilogy and Vladimir Propp’s  Classic Study of Narratology]. [In:] Ewa Komrowska & Danuta Stanulewicz (eds.) Język, kultura i świat roślin. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010: 81-97.
 35. „Pomiędzy kontekstem a kotekstem – teoria Sprachspiele w ujęciu językoznawstwa kulturowego” [Sprachspiele in Cultural Linguistics: on Cotext and Context]. [In:] Ewa Komrowska & Danuta Stanulewicz (eds.) Język, tożsamość i komunikacja międzykulturowa. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010: 105-113.
 36. „O granicy pomiędzy przekładalnością a nieprzekładalnością powodów do śmiechu/uśmiechu” [Untranslatability of Humor]. [In:] Agnieszka Spagińska-Pruszak & Natalia Wyszogrodzka-Liberadzka (eds.) Słowiańskie barwy śmiechu. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2010: 188-194.

Biograms:

 

 1. Lasswell, Harold Dwight (1902-1978)”. [In:] Keith Brown (ed.) Encyclopedia of Language and Linguistics, 2nd Edition. Oxford: Elsevier, 2006; Vol. 6: 703-705 (ISBN 0-08-044299-4);
 2. Spence, Thomas (1750-1814)”. [In:] Keith Brown (ed.) Encyclopedia of Language and Linguistics, 2nd Edition. Oxford: Elsevier, 2006; Vol. 12: 76-77 (ISBN 0-08-044299-4);
 3. Tyndale, William (1495-1536)”. [In:] Keith Brown (ed.) Encyclopedia of Language and Linguistics, 2nd Edition. Oxford: Elsevier, 2006; Vol. 13: 198-199 (ISBN 0-08-044299-4).

 

Reviews:

 

 1. Perspectives of Religious Discourse, Vol. 5, 2, Piotr P. Chruszczewski (ed.). Kraków: Tertium. 2004. 300 pp.” [In:] Kim Sleurs (ed.) Pragmatics: Quarterly Publication of the International Pragmatic Association. Antwerp: Antwerp University Press, 2005; 133-134.
 2. Aspects of Contemporary Discourses, Vol. 5, 1, Piotr P. Chruszczewski (ed.). Kraków: Tertium. 2004. 443 pp.” [In:] Kim Sleurs (ed.) Pragmatics: Quarterly Publication of the International Pragmatic Association. Antwerp: Antwerp University Press, 2005; 134.
 3. Krzyszftof Hejwowski, Przekład: mity i rzeczywistość: Kognitywno-Komunikacyjna teoria przekładu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2004, 200 stron”. [In:] Andrzej Pławski & Lech Zieliński (eds.) Rocznik przekładoznawczy 1. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005: 145-147.

 

Abstracts:

 

 1. Untranslatability and Intertextuality in the Process of Translation”. [In:] Jerzy Rubach, Ewa Mioduszewska (eds.) Interpreting for Relevance. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2002; 27-28;
 2. Dubbing as a Film Translation Method”. [In:] Agnieszka Piskorska i Paweł Mirecki (eds.) Interpreting for Relevance: Discourse a Translation. Warszawa: Zakłady Graficzne Uniwersytetu Warszawskiego, 2004; 16-18;

 

Academic Prefaces and

Introductory Sections:

 

 

 1. A preface to Kontrastywny słownik amerykanizmów i brytycyzmów by Maciej Widawski. Kraków: Tertium (2009) ISBN 978-83-925728-7-9.

 

 

 

Conference participation (papers) and guest lectures:

 

 1. International Conference: Interpreting for Relevance Discourse and Translation, Kazimierz Dolny, June 6-8, 2002. Topic: “Problems of Intertextuality and Untranslatability in the Process of Rap Lyrics Translation”;
 2. International Conference: Societas Linguistica Europaea, University of Potsdam, July 22-25, 2002. Topic: “Techniques of Successful Translation of Military (technical) Jargon from English to Polish”;
 3. International Conference: Problemy Lingwistyki i Nauczanie Języków Obcych, University of Białystok, October 24-25, 2002. Topic: “Alternative Movie that Contains Derogatory Terms. How to Translate Them?”;
 4. IV Workshop on Translation at Catholic University of Lublin, December 9-13, 2002. Topic: “Do Translators Avoid Slang, Swearing or Untranslatability. The Presentation of Translation Techniques Used in the Translations of Gridlock’d”;
 5. V International Slavic Conference: Świat Słowian w Języku i Kulturze, Pobierowo, April 10-12, 2003. Topic: “Nieprzyzwoita Mowa Oficerów Wojska Polskiego o Kobiecie Współczesnej” [The Place of Women in Contemporaty Abusive Speech of the Polish Soldiers];
 6. XII Annual Polish Association for the Study of English Conference, Warsaw, April 24-26 2003. Topic: “The Universal Character of the Technique of Neologism in the Process of Translation”;
 7. V Workshop on Translation at Catholic University of Lublin, February 23-27, 2004. Topic: “Cinema in Translation or Translation in Cinema. In Search of the True Nature of Subtitles”;
 8. Association for the Communicative Study of Language “Tertium” Conference, Cracow, March 4-7, 2004. Topic: “Świat Według Kiepskich- Wylęgarnia Neologizmów i Nowomowy” [‘Świat Według Kiepskich’ - A Breeding Ground for Neologisms];
 9. IX International Translation Conference: Nieznane w Przekładzie, Kraków, April, 2-3, 2004. Topic: “Przekład – pogromca kultury i języka. Utrata tożsamości tekstu na przykładzie tłumaczenia filmu ‘Janosik’ na język angielski” [Translator – the Conqueror of Language and Text. The Loss of Cultural Identity of the English Translation of ‘Janosik’];
 10. VI International Slavic Conference: Świat Słowian w Języku i Kulturze, Pobierowo, April 12-24, 2004. Topic: „Polski Feminizm – Rozsądne Rozwiązanie dla Kwestii Seksizmów Językowych” [The Polish Feminism – Reasonable Solution to the Threat of Sexulisms];
 11. International Conference: Interpreting for Relevance Discourse and Translation II, Kazimierz Dolny, June 18-19, 2004. Topic: „In Quest of Film Dubbing in Poland”;
 12. II International Conference: Słowianie w Europie. Historia, Kultura, Język, Cieszyn, October, 21-23, 2004. Topic: “Kultura Hip-Hopu- współczesny model życia także nastoletnich Polaków” [Hip-Hop Culture of Young Poles];
 13. International Student Conference: Wyrazić niewyrażalne, Smardzów, October 28-29, 2004. Topic: “Żargon jaki znamy. Miejsce żargonu we współczesnej polszczyźnie nieformalnej” [Jargon and the Unconventional Polish];
 14. International Conference: Gifts as a Cultural Sign, Bacau, October 28-30, 2004. Topic: “The ‘Unexpected Gifts’ of the Translation Process: The Intercultural Aspects of Selected Translations(coauthor: Piotr P. Chruszczewski);
 15. International Conference: Language in Focus: Interdisciplinary Perspectives, Stockholm, November 11-12, 2004. Topic: “’Foreignization’ – as the Strategic Method in the Polish Parliamentary Discourse Translations (coauthor: Tomasz P. Górski);
 16. International Conference: English Language and Literature Studies: Interfaces and Integrations, Beograd, December 10-12, 2004. Topic: “The Original Enriched by the Translation. Theoretical Analysis of Film Translation Strategies”;
 17. International Conference: Medius Currens, Toruń, April 9-10, 2005. Topic: “Tłumaczenie Telewizyjne w Polsce (Teoria a Praktyka)” [Polish AVTs. From Theory into Practice] (coauthor: Piotr A. Majewski);
 18. VII International Slavic Conference: Świat Słowian w Języku i Kulturze, Pobierowo, April 22-24, 2005. Topic: “Korepetycje z Feminizmu, czyli czego chcecie od ‘Wysokich Obcasów’ Kingi Dunin?” [Tuition in Feminism. Kinga Dunin and her ‘High Heels’];
 19. V Workshop on Translation at Catholic University of Lublin, Lublin, December, 5-9, 2005. Topic: “Wulgaryzmy a Przekład, czyli Życie Wulgaryzmów od Oryginału do Przekładu” [Vulgarisms in the Original and in the Translation];
 20. VIII International Slavic Conference: Świat Słowian w Języku i Kulturze, Pobierowo, April, 21-23, 2006. Topic: “Scenariusz filmowy – filmologiczna surówka, czy literackie dzieło skończone?” [Film Script. Is it a Filmological Ingredient or a Literary Work?];
 21. International Conference: Medius Currens II, Toruń, April, 20-21, 2007. Topic: “Humor sytuacyjny a przekład: Zmagania tłumacza z intertekstualnością” [Translation of Situation Humor – Intertexuality and Interpretation];
 22. I International Slavic Congress, Pobierowo, May, 27-31 2007. Topic: “Grupująco-odstraszająca funkcja slangu” [Slang and its Social Function: a Sociolinguistic Investigation];
 23. International Conference: Imago Mundi II, Warszawa, November, 23-25, 2007. Topic: “Pół wieku polskiego przekładu telewizyjnego: o ‘szeptance’ wczoraj, dziś i jutro” [50 Years of the Polish TV Translations: Voice-over at a Glance];
 24. International Conference: English Language and Literature Studies: Interfaces and Integrations, Beograd, December 7-9, 2007. Topic: “Neologization of the Original: Between Foreignization and Domestication”;
 25. II International Slavic Congress, Pobierowo, April, 26-29 2008. Topic: “ Normy a językowy obraz świata” [Norms vs. The Linguistic Picture of the World];
 26. International Linguistic Congress: Słowiańskie Barwy Śmiechu, Gdańsk, May, 13-15 2008. Topic: “Radość a śmiech: Nieprzystawalność kulturowa a process negocjacji znaczenia” [Between Fun and Laughter: Cultural Incommensurability and the Meaning Negotiation Process];
 27. University of Wrocław, Institute of Slavic Studies, Slawistyczne Spotkania (Około)literackie, March 24, 2009. Title: “Kulturologiczne zachowania komunikacyjne na przykładzie slangu oraz potocznej odmiany polszczyzny”;
 28. University of Gdańsk, Institute of English Studies, Department of Sociolinguistics and Academic Association of Sociolinguists and Lexicographers,April 23, 2009. Title: “Multidimentionality of Film Translation: How to Mirror the Culture of the Original in the Target Text”;
 29. International Conference: English Language and Literature Studies: Interfaces and Integrations, Beograd, December 4-6, 2009. Topic: “Translation as Time Machine: Intralingual Adaptation of Macbeth into Urban Slang”.
 30. Association for the Communicative Study of Language “Tertium” Conference, Cracow, March 17-19, 2010. Topic: “ Ściśle jawny slang policyjny” [Polish Police Slang];
 31. University of Gdańsk, Institute of English Studies,November, 15, 2010. Title: “Casual Polish and the Non-linguistic reality”;
 32. University of Szczecin, Institute of Slavic Studies, November, 17, 2010. Title: “Slang and Sociability: between Denotation and Connotation in Translation”;
 33. Association for the Communicative Study of Language “Tertium” Conference, Cracow, March 17-19, 2010. Topic: “Ściśle jawny slang policyjny” [Polish Police Slang];
 34. National African American Association Conference, Baton Rouge, February 13-19, 2011. Topic: “The Functions of African-American Slang in Translation”;
 35. National African American Association Conference, Baton Rouge, February 14-19, 2012. Topic: “A Sociolinguistic Analysis of African American Hip-Hop Slang”;

 

Conference organizer:

Co-organizer (with Piotr P. Chruszczewski and Tomasz P. Górski) of the International Conference: “At the Crossroads of Linguistic Sciences”, May 15-16, 2004. The Organizing Committee: members of Linguistic InvestigationsAcademic Association of Researchers at the Institute of English Studies University of Wrocław, Poland.

Co-organizer of the International Conference: PASE (Pase Conference 2008). Polish Association for the Study of English), April 7-9, 2008.  Institute of English Studies University of Wrocław, Poland.

 

Organizer of the Sociolinguistic Conference: Swearing and Curses in the Public Sphere, December 17, 2009.  Institute of English Studies University of Wrocław, Poland.

 

Courses:

Course in Ethnopragmatic, Pragma-rhetoric and Current issues in Pragmatic University of Örebro, Sweden (course instructors: professor dr. Cornelia Ilie, University of Örebro, Sweden; professor dr. Cliff Goddard, University of New England, Australia; professor dr. Jacob L. Mey, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. June 22-30, 2003, Örebro Universitet, Sweden;

 

Course in Linguistics: ”Metodologie Językoznawstwa,” Institute of English Studies, University of Łódź. May 6, 2004.