prof. zw. dr hab. Leszek Berezowski

prof. zw. dr hab. Leszek Berezowski
Stanowisko profesor zwyczajny
Zakład Zakład Translatoryki
email
Konsultacje http://www.ifa.uni.wroc.pl/dla-studenta/office-hours/?lang=pl
Kliknij, a ciąg dalszy nastąpi


Od kiedy pamiętam interesowałem się geografią, ale w szkole średniej fascynacja odległymi krajami zaczęła powoli przegrywać z  językiem angielskim i tuż przed maturą ostatecznie postanowiłem, że nie zostanę  geografem czy geologiem, ale anglistą. Od pierwszego roku studiów zaintrygowały mnie przedimki oraz przekład i tak już zostało. Gdy żona namówiła mnie na napisanie doktoratu (1994) dotyczył on  teorii przekładu, podobnie jak obroniona cztery lata wcześniej praca magisterska,  rozprawa habilitacyjna (2002) traktowała dla odmiany o przedimkach w angielskich nazwach własnych, a książki wydane w latach późniejszych również dotyczył tych dwu tematów.

Do roku 1995 byłem związany z Uniwersytetem Śląskim gdzie studiowałem (1984-1990) i pracowałem (1989-1995). Od 01.10.1995 jestem pracownikiem Uniwersytetu Wrocławskiego. W tym czasie miałem przyjemność założyć w IFA Podyplomowe Studium Przekładu (1998), przepracować jeden rok akademicki (1999/2000) jako visiting professor w Central Michigan University (USA) oraz czterokrotnie zasiadać we władzach IFA (jako wicedyrektor d/s ogólnych w latach 1998-1999 oraz jako dyrektor w kadencjach 2002-2005, 2005-2008 oraz 2008-2012).

W roku 2010 prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał mi tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych, a w roku 2012 zostałem wybrany na prodziekana Wydziału Filologicznego. W tym samym roku Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę o zatrudnieniu mnie na stanowisku profesora zwyczajnego, a w roku 2016 ponownie zostałem prodziekanem Wydziału Filologicznego.

Oprócz zajmowania się przedimkami i przekładem lubię jeździć na nartach, obserwować przyrodę i słuchać muzyki.

Publikacje książkowe:

 

Papers to download:

Artykuły do pobrania: