dr Maciej Litwin

dr Maciej Litwin
Zakład Zakład Translatoryki
email
Konsultacje http://www.ifa.uni.wroc.pl/dla-studenta/office-hours/?lang=pl
BIOGRAM
Od marca 2015 pracownik naukowy UWr. Wcześniej Dyrektor Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi we wrocławskm magistracie (2008-2015) oraz współtwórca Wrocławskiego Centrum Akademickiego. Architekt miejskiej platformy współpracy akademicko-biznesowej "Mozart". Koordynator regionalny w przeglądzie szkolnictwa wyższego w rozwoju Wrocławia realizowanego przez OECD (2011-2013). Członek Wrocławskiej Rady Edukacji i Młodzieży przy Prezydencie Wrocławia od 2010 r. Po obronie doktoratu z językoznawstwa angielskiego napisanego pod kierownictwem prof. dra hab. Marka Kuźniaka (2014) podjął pracę akademicką. Zainteresowany kognitywistyczną interpretacją klasycznych problemów filozofii i ontologii (byt i stawianie się), które bada w oparciu o materiał językowy w sytuacji tłumaczeniowej (ekwiwalencja, korespondencja). W 2015 roku opublikował książkę pt. "Time, being and becoming: cognitive models of innovation and creation in English".