dr Michał Szawerna

dr Michał Szawerna
Stanowisko adiunkt
Zakład Zakład Translatoryki
email
Konsultacje

konsultacje po zakończeniu letniej sesji egzaminacyjnej / office hours following the summer exam session:

czwartki 05.07, 12.07 / Thursdays 5 July, 12 July – 13.00-15.00

15.07-31.08 / 15 July-31 August -- urlop pracowniczy / holiday leave

ZSL1: Introduction to Linguistics Retake Exam, Saturday, 1 September 2018, 13.00-14.30, room 111

Biogram

DR MICHAŁ SZAWERNA

WYKSZTAŁCENIE

2004    Ph.D. English Linguistics; University of Wrocław

1994    M.A. English Studies; University of Wrocław

1992    B.A. English Studies; University of Wrocław

STYPENDIA I NAGRODY

2017   Medal Srebrny za Długoletnią Służbę

2017    Erasmus+ staff mobility grant to Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, Italy

2015    Nagroda jubileuszowa Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego

2014    LLP Erasmus staff mobility grant to University of Modena and Reggio Emilia, Modena, Italy

1992    Tempus student grant to University of Groningen, Groningen, The Netherlands

 

WYSTĄPIENIA KONFERENCYJNE

2017    On the compatibility between conceptual metaphor theory and C. S. Peirce’s account of metaphor. Cognitive Linguistics in the Year 2017. Rzeszów

2016    Visual metaphorization of time in comics. Cognitive Linguistics in the Year 2016. Olsztyn

2015    Metaphorization of emotions in comics. 24th PASE Conference. Wrocław.

2014    Metaphorization of sound in comics. Cognitive Linguistics in the Year 2014. Częstochowa.

2013    Metaphorical underpinnings of visual signs in comics. Cognitive Linguistics in the Year 2013. Warszawa.

2011    Towards a cognitive account of comics. Language, Thought and Education. Zielona Góra.

2010b  Superpower corruption: the blended universe of Watchmen by Alan Moore, Dave Gibbons, and John Higgins. Alternate Construals in Language, Literature and Culture. Wrocław.

2010a  Deverbal nominalization: A metaphorical or metonymic kind of semantic extension? Syncog: Syntax in Cognitive Grammar. Częstochowa.

2009    A critical overview of cognitive grammar accounts of deverbal nominalization. SILSE 2009: Silesian Studies in English. Opawa, Czechy.

2008    A corpus-based survey of nominal periphrasis accompanying English deverbal nouns in ‑tion: a cognitive grammar approach. Semantics Without Borders. Bielsko-Biała.

2007    Nominal periphrasis accompanying English deverbal nouns in -tion. 10th International Cognitive Linguistics Conference. Kraków.

2004    Deverbal nominalization as a type of metonymic extension from processes to things. Perspectives on Metonymy. Łódź.

2003    Towards a schematic network representation of the category comprising English deverbal nouns in -tion. Imagery in Language. Łódź.

2002    Nominalizacja odsłowna w gramatyce kognitywnej Ronalda W. Langackera. Seminarium naukowe z okazji jubileuszu pracy naukowej Profesora Jana Cygana. Wrocław.

2001    A corpus-based analysis of selected deverbal suffixal nominalizations in English. Cognitive Linguistics in the Year 2001. Łódź.

1998     Symboliczny charakter gramatyki kognitywnej Ronalda W. Langackera. Zebranie Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Wrocław.

1997    (with Piotr Czajka) The conceptualization of an abstract notion of discourse as a journey in selected lexical phrases with the noun point. Poznań Linguistic Meeting. Poznań.

1995    Towards the complex base of the prototype of the lexical category ‘verbs of eating’ in English and in Polish. 29th International Conference on Cross-Language Studies and Contrastive Linguistics. Świeradów.

WYKŁADY PLENARNE

2017   Metaphoricity of selected conventional signs in comics: An exploration in multimodal cognitive linguistics. Sympozjum naukowe “Prawo jest wśród nas: Law and comics.” Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski.

2012   A Peircean semiotic characterization of the visual signs used in comics. Word and Image in Contemporary Culture. Nitra, Słowacja.

WYKŁADY GOŚCINNE

2018    "Metaphorical representations of time in comics." Dzień młodego anglisty. Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, 27 kwietnia 2018.

2018    Metaforyka języka komiksów. Językoznawcze spotkania z kulturą popularną. Studenckie Koło Naukowe Badaczy Popkultury „Trickster” oraz Studenckie Koło Naukowe Językoznawców Uniwersytetu Wrocławskiego, 24 kwietnia 2018.

2018    Metaphorization of time in comics. II Festiwal Wiedzy “Nauka – sposób na sukces.” I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim, 16 marca 2018.

2017    Metaphoricity of the language of comics. Festiwal Wiedzy “Nauka – sposób na sukces.” I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim, 24 marca 2017.

2017    Metaforyczność języka komiksu. Festiwal Wiedzy “Nauka – sposób na sukces.” I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim, 24 marca 2017.

2014    Metaphoricity of visual signs in comics. Department of Studies on Language and Culture, University of Modena and Reggio Emilia, Modena, Włochy.

2014    Metaphorical underpinnings of panels in comics. Department of Studies on Language and Culture, University of Modena and Reggio Emilia, Modena, Włochy.

MONOGRAFIE AUTORSKIE

2017      Metaphoricity of Conventionalized Diegetic Images in Comics: A Study in Multimodal Cognitive Linguistics (Łódź Studies in Language, tom 54). Frankfurt nad Menem: Peter Lang.

2007      A Corpus-Based Study of Nominalizations Predicated by English De-Verbal Nouns in ‑tion(European University Studies Series XIV: Anglo-Saxon Language and Literature, tom 437). Frankfurt nad Menem: Peter Lang.

MONOGRAFIE POD REDAKCJĄ

2016      (with Marek Kuźniak, Bożena Rozwadowska, eds.) From Motion to Emotion: Aspects of Physical and Cultural Embodiment in Language (Łódź Studies in Language, tom 45). Frankfurt nad Menem: Peter Lang.

2014      (with Marek Kuźniak, Agnieszka Libura, eds.) From Conceptual Metaphor Theory to Cognitive Ethnolinguistics: Patterns of Imagery in Language (Studies in Language, Culture, and Society, tom 3). Frankfurt nad Menem: Peter Lang.

2012      (with Zdzisław Wąsik, Piotr Czajka, eds.) Alternate Construals in Linguistics. (Philologica Wratislaviensia: Acta et Studia, tom 8). Wrocław: Wydawnicwo Wyższej Szkoły Filologicznej.

ROZDZIAŁY W PRACACH ZBIOROWYCH

2016      Cumulative representations of diegetic motion events in comics: A linguistic analysis. In: Marek Kuźniak, Bożena Rozwadowska, Michał Szawerna (eds.), From Motion to Emotion: Aspects of Physical and Cultural Embodiment in Language. Frankfurt nad Menem: Peter Lang, 271–292.

2013      On developing a cognitive account of comics. In: Marek Kuczyński, Leszek Szymański (eds.) Language, Thought, and Education: Across Systems. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 131–147.

2012c     The characterization of Marv in Frank Miller’s “Sin City”: A cognitive account. In:Maria Kiššová, Simona Hevešiová, Dana Mihăilescu, Dan H. Popescu, Michał Szawerna, Marek Tomášik Literary and Visual Dimensions of Contemporary Graphic Narratives. Nitra: Constantine the Philosopher University in Nitra, 128–155.

2012b    Toward a cognitive linguistic approach to analyzing comics: the contrasting construals of comics in similarity-based views of conceptual representation. In: Zdzisław Wąsik, Piotr Czajka, Michał Szawerna (eds.), Alternate Construals in Linguistics. (Philologica Wratislaviensia: Acta et Studia vol. 8, edited by Zdzisław Wąsik). Wrocław: Wydawnicwo Wyższej Szkoły Filologicznej, 59–74.

2012a     Superpower corruption: the blended universe of Watchmen by Alan Moore, Dave Gibbons, and John Higgins. In: Zdzisław Wąsik, Michał Post (eds.), Papers in Axiological Linguistics 1.(Philologica Wratislaviensia: Acta et Studia 7 edited by Zdzisław Wąsik). Wrocław: Wydawnicwo Wyższej Szkoły Filologicznej, 87–101.

2011      Nominalization in cognitive grammar: a metaphorical or metonymic kind of semantic extension? In: Bogusław Bierwiaczonek, Bożena Cetnarowska, Anna Turula (eds.), Syntax in Cognitive Grammar. Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, 81–90.

2010b    A critical overview of cognitive grammar accounts of nominalization. In: Michaela Náhlikova, Maria Crhova (eds.), Silesian Studies in English 2009: Proceedings of the International Conference of English and American Studies. September 7 –8, 2009. Silesian University in Opava, Czech Republic. Opava: Slezská Univerzita v Opavě, Filozoficko–Přírodovědecká Fakulta Ústav Cizích Jazyků, 133–153.

2010a     The cognitive grammar account of nominal periphrasis revisited: the prototype and the schema of the category comprising periphrastic expressions with of, by, and possessives. In: Bogusław Bierwiaczonek and Anna Turula (eds.), Studies in Cognitive Semantics, 151–157. Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej.

2007      Deverbal nominalization as a type of metonymic extension from processes to things. In: Krzysztof Kosecki (ed.), Perspectives on Metonymy. Frankfurt nad Menem: Peter Lang, 147–156.

2004      Towards a schematic network representation of the category comprising English deverbal nouns in ‑tion. In:  Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, Alina Kwiatkowska (eds.), Imagery in Language: Festschrift in Honour of Professor Ronald W. Langacker. Frankfurt nad Menem: Peter Lang, 469–477.

2003      Nominalizacja odsłowna w gramatyce kognitywnej Ronalda W. Langackera. Anglica Wratislaviensia XL. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 153–165.

2002      The secondary landmark-trajector indeterminacy in selected English deverbal nouns. In: Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, Kamila Turewicz (eds.), Cognitive Linguistics Today. Frankfurt nad Menem: Peter Lang, 535–552.

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH

2014      Metaphorical underpinnings of panels in comics. Academic Journal of Modern Philology 3. Wrocław: Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, 89‒107.

2013      A Peircean characterization of the semiotic properties of selected visual signs found in comics. Ars Aeterna 5 (1): Word and Image in Contemporary Culture. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 51–72.

2012      Toward a cognitive linguistic approach to analyzing comics: a frame-theoretic characterization of the conceptual representation of comics. Anglica Wratislaviensia L. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 197–211.

2010      Cognitive grammar theory of nominalization and nominal periphrasis: The state of the art. Anglica Wratislaviensia XLVIII. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 115–124.

2008      Nominal periphrasis accompanying trajector and landmark nominalizations predicated by English de-verbal nouns in ‑tion. Anglica Wratislaviensia XLVI. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 138–149.

2006      Rekonstrukcja schematycznego modelu sieciowego stanowiącego reprezentację struktury wewnętrznej kategorii złożonej z angielskich rzeczowników odsłownych zakończonych na ‑tion. Kształcenie językowe 5 (15). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 177–193.

1998      (with: Piotr Czajka) The conceptualization of an abstract notion of discourse as a journey in selected lexical phrases with the noun point. In: Papers and Studies in Contrastive Linguistics 34. Poznań: Adam Mickiewicz University, 273–284.

1997      Towards the complex base of the prototype of the lexical category ‘verbs of eating’ in English and in Polish. In: Papers and Studies in Contrastive Linguistics 32, Poznań: Adam Mickiewicz University, 39–49.

ARTYKUŁY RECENZYJNE

2009      Cognitive grammar revisited: A book review of Ronald W. Langacker’s Cognitive Grammar: A Basic Introduction (2008). Anglica Wratislaviensia XLVII. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 154–159.

INNE PUBLIKACJE

2016      (with Marek Kuźniak, Bożena Rozwadowska) Introduction: From motion to emotion. In: Marek Kuźniak, Bożena Rozwadowska, Michał Szawerna (eds.), From Motion to Emotion: Aspects of Physical and Cultural Embodiment in Language. Frankfurt nad Menem: Peter Lang, 7–9.

2015b    (with Piotr Czajka) Translation panel 3: On professional cooperation between interpreters and police negotiators. Piotr Czajka, Mieczysław Dziemidok, Michał Szawerna. In: 24th Conference of the Polish Association for the Study of English (PASE). Book of Abstracts. Edited by Marcin Tereszewski and Marcin Walczyński. Wrocław: volumina.pl Daniel Krzanowski, 21–22

2015a     Metaphorization of emotion in comics. In: 24th Conference of the Polish Association for the Study of English (PASE). Book of Abstracts. Edited by Marcin Tereszewski and Marcin Walczyński. Wrocław: volumina.pl Daniel Krzanowski, 147.

2014      (with Marek Kuźniak, Agnieszka Libura) Introduction. In: Marek Kuźniak, Agnieszka Libura, Michał Szawerna (eds.), From Conceptual Metaphor Theory to Cognitive Ethnolinguistics: Patterns of Imagery in Language. Frankfurt nad Menem: Peter Lang, 7–14.

2012      (with: Zdzisław Wąsik, Piotr Czajka) Introduction: Alternate construals in language and linguistics. In: Zdzisław Wąsik, Piotr Czajka, Michał Szawerna (eds.), Alternate Construals in Linguistics. (Philologica Wratislaviensia: Acta et Studia vol. 8, edited by Zdzisław Wąsik). Wrocław: Wydawnicwo Wyższej Szkoły Filologicznej, 7–10.

2003      Towards a schematic network representation of the category comprising English de-verbal nouns in -tion. In: Imagery in Language, Obrazowanie w języku, A Cognitive Linguistics Conference in Honour of Professor Ronald W. Langacker, Łódź, Poland, 28-30 September 2003: Abstracts. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 83.

2001      A corpus-based analysis of selected de-verbal suffixal nominalizations in English. In: Cognitive Linguistics in the Year 2001, 19-22 April 2001, Łódź, Poland: Abstracts. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 84.

UDZIAŁ W KOMITETACH ORGANIZACYJNYCH I NAUKOWYCH KONFERENCJI

2016      Cognitive Linguistics in Wrocław. Polish Cognitive Linguistics Association in collaboration with the University of Wrocław, Poland, Wrocław, 3–4 December 2016 (udział w komitecie naukowym i organizacyjnym)

2016      Culture in Transfer: Translation and Transcultural Communication. University of Wrocław, Poland, Wrocław, 10-11 June 2016 (udział w komitecie naukowym)

2015      Cognitive Linguistics in Wrocław. Polish Cognitive Linguistics Association in collaboration with the University of Wrocław, Poland, Wrocław, 3–6 December 2015 (udział w komitecie naukowym i organizacyjnym)

2015      PASE 2015 Conference: Emotion(s). Polish Association for the Study of English in collaboration with the University of Wrocław, Poland, Wrocław, 17-19 April 2015 (udział w komitecie naukowym)

2012      Cognitive Linguistics in the Year 2012. Polish Cognitive Linguistics Association in collaboration with the University of Wrocław, Poland, Wrocław, 17–18 September 2012 (udział w komitecie organizacyjnym)

2010      Alternate Construals in Language, Literature and Culture. The Philological School of Higher Education in Wrocław, Poland, Wrocław, 17–18 September 2010 (udział w komitecie organizacyjnym)

DOŚWIADCZENIE RECENZYJNE

Przygotowanie recenzji dla czasopism naukowych Cognitive LinguisticsResearch in LanguageNew Horizons in English Studies, Topics in Linguistics, TranslatoLogica.

DOŚWIADCZENIE REDAKCYJNE

Asystent redakcji czasopisma Anglica Wratislaviensia.

Asystent redakcji czasopisma Language, Mind, Culture, and Society.

WYBIERALNE FUNKCJE W ORGANIZACJACH NAUKOWYCH

Sekretarz Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego (PTJK) (od  2015)

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH NAUKOWYCH

Polskie Towarzystwo Językoznawstwa Kognitywnego (PTJK) (od 2012)

Stowarzyszenie Nauczycieli Akademickich Filologii Angielskiej (PASE) (od 2017)

International Cognitive Linguistics Association (ICLA) (od 2017)

KWERENDY BIBLIOTECZNE

Biblioteka Brytyjska, Londyn, 13-16 lutego 2017

Biblioteka Bodlejańska, Oksford, 13-16 lutego 2017

PROWADZONE KURSY

practical English grammar, practical English phonetics, practical English writing, practical English listening comprehension, practical English integrated skills, intermediate- and advanced-level EFL courses, descriptive grammar of English, introduction to linguistics, academic writing, cognitive linguistics tutorial, B.A. seminars in conceptual metaphor theory, B.A. seminars in translation, M.A. seminars in cognitive prepositional analysis, M.A. seminar in comics studies and cognitive linguistics, monograph lecture in methodologies of cognitive linguistics, M.A. program elective course in cognitive linguistics, M.A. program elective course in comics studies, M.A. program elective course in contrastive cognitive English-Polish grammar, PhD program: academic writing; PhD program: tutorial in methodologies of linguistics; introduction to linguistics for e-learners; descriptive English grammar (phonetics and phonology); descriptive English grammar (morphology and syntax); English stylistics for postgraduate students; technical and scientific translation; specialized translation techniques

OPIEKA NAUKOWA
promotor pomocniczy w zamkniętym przewodzie doktorskim

promotor 59 prac magisterskich

promotor 79 prac licencjackich