dr hab. Zofia Kolbuszewska, prof. UWr

dr hab. Zofia Kolbuszewska, prof. UWr
Stanowisko profesor nadzwyczajny
Zakład Zakład Literatury i Kultury Amerykańskiej
email
Konsultacje http://www.ifa.uni.wroc.pl/dla-studenta/office-hours/?lang=pl
Biogram

Zofia Kolbuszewska prowadzi na uniwersytecie zajęcia z literatury i kultury amerykańskiej oraz mediów i wyobraźni kryminalnej. Wykładała również na SUNY University at Buffalo, USA. Jej zainteresowania badawcze dotyczą amerykańskiego gotyku, postmodernizmu i neobaroku, ekfrazy jako remediacji, antropologii kultury, archeologii mediów, studiów nad utopią oraz pogranicza nauk ścisłych i literatury jak również (historii) sztuki i literatury. Stopień doktora (1998) i doktora habilitowanego (2008) uzyskała na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 

 
Publikacje

 

 

Książki:

 1)     autorstwo

The Purloined Child: American Identity and Representations of Childhood in American Literature 1851-2000. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2007. [recenzowane: The Americanist 25 (2009-2010): 185-191]

 * The Poetics of Chronotope in the Novels of Thomas Pynchon. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2000. [recenzowane: Pynchon Notes 46–49 (2000–2001): 239–43]

 2)     redagowane lub współredagowane

 (Im)perfection Subverted, Reloaded and Networked: Utopian Discourse across Media. Red.Barbara Klonowska, Zofia Kolbuszewska, Grzegorz Maziarczyk. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2015.

 * Thomas Pynchon and the (De)Vices of Global (Post)Modernity. Red. Zofia Kolbuszewska. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012. (ukazało się: 2013)

 * Echoes of Utopia: Notions, Rhetoric, Poetics. Red. Barbara Klonowska, Zofia Kolbuszewska, Grzegorz Maziarczyk. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012.

 Margins and Centers Reconsidered: Multiple Perspectives on English Language Literatures. Red. Barbara Klonowska i Zofia Kolbuszewska. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2008.

  Artykuły i rozdziały w pracach zbiorowych:

 * “Posthumanistyczny realism Roberta Coovera: ożywione obrazy, ekfraza i materialność w powieści Pinocchio in Venice (Pinokio w Wenecji) [Robert Coover’s Posthumanist Realism: Living Pictures, Ekphrasis and Materiality in Pinocchio in Venice].” Barth, Barthelme, Coover. Red. Zuzanna Ładyga. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2015. 181-197.

 * “Utopia, Affective Turn, Remediation and Transmediality: From the Dystopian Electronic World of We Are The Strange to the Utopia of the International Community Support for an Alternative Filmmaker.” (Im)perfection Subverted, Reloaded and Networked

: Utopian Discourse across Media. Red. Barbara Klonowska, Zofia Kolbuszewska, Grzegorz Maziarczyk. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2015. 209-221.


* “From Philip K. Dick’s Dystopian World to Hollywood Utopian Vision: ‘We Can Remember It for You Wholesale,’ Wunderkammer, Memory and Total Recall.” Mediated Utopias: From Literature to Cinema. Red. Artur Blaim i Ludmiła Gruszewska-Blaim. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2015. 155-167.

 * “An Abject Guide to America: CSI Lab Autopsy and Stomach Contents as an (Ironic) Index of Interiorizing the Global and the Local.” Eating America: Crisis, Sustenance, Sustainability. Red. Justyna Kociatkiewicz, Laura Suchostawska, Dominika Ferens. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2015. 82-91.

 * “Dlaczego ostatnie słowo nie należy do sędziego Holdena, czyli rzecz o dziecku i neobarokowej apoteozie materialności (Krwawy południk)”. Cormac McCarthy. Red. Marek Paryż. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2014.

 * “Gothic Automata and the Kunstkammer Island: The Pianotuner of Earthquakes by Quay Brothers. Expanding the Gothic Canon: Studies in Literature, Film and New Media. Red. Anna Kardela i Andrzej Kowalczyk. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2014. 231-245.

 * “Gothic metalepsis and Ekphrastic Horror: Self-Conscious Reflection on the Ambivalent Cultural Status in Stephen King’s ‘The Road Virus Heads North.’” All that Gothic. Red. Agnieszka Łowczanin i Dorota Wiśniewska. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2014. 37-44.

* “’Between Hell and Purgatory’: From Baudelaire’s Allegory of Commodified Female to Pynchon’s Neobaroque in V.” Thomas Pynchon. Red. Benedicte Chorier-Fryd i Gilles Chamerois. Montpellier: Presses Universitaires de la Méditerranée (PULM), 2014. 271-283.

 * “Introduction.” Americascapes: Americans in /and their Diverse Sceneries. Red. Ewelina Bańka, Mateusz Liwiński, Kamil Rusiłowicz. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2013. 11-22.

 * “Ożywione obrazy malarskie w utworach Stephena Kinga”. Inne Bębny: różnica i niezgoda w literaturze i kulturze amerykańskiej Red. Ewa Antoszek, Katarzyna Czerwiec-Dykiel, Izabella Kimak. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2013. 69-78.

 * “Forensic Imagination and the Materiality of Experience.” American Experience – The Experience of America. Red. Andrzej Ceynowa i Marek Wilczynski. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2013. 37-49.

 * “A Graphic Story of Writing a Novel: (Pe)R(e)verse Ekphrasis in Edward Gorey’s ‘The Unstrung Harp.’” The Lives of Texts: Exploring the Metaphor. Red. Andrzej Kowalczyk i Katarzyna Pisarska. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2012. 51-60.

 * „Transpokoleniowy fantom, krypta, kryptonimia i anasemia: w kręgu neo-freudowskiej herezji Nicolasa Abrahama i Marii Torok.” Psychoanalityczne Interpretacje literatury: Freud-Jung-Fromm-Lacan. Red. Edward Fiała i Ireneusz Piekarski. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012. 301-312.

 * “Wstęga Möbiusa jako trajektoria amerykańskiego mitu (Americana Ratner’s Star).” Don DeLillo.Red. Marek Paryż. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2012. 15-31.

* “Anamorphosis and Paramorphosis: Thomas Pynchon’s (Neo)Baroque Strategies of Figuring the Surplus of Sense in V. and Against the Day.” The Language of Sense, Common-Sense and Nonsense. Red. Ewa Borkowska,Tomasz Burzyński, Maciej Nowak. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej, 2011. 65-72.

 * “Childhood as a Metaphor: Motif and Narrative Device in Mason & Dixon.” Pynchon Notes 56-57 (2009) [ukazało się  2011]  : 229-241.

 * “Of Dystopia, Desire and Death: Goto, the Island of Flies.” Imperfect Worlds and Dystopian Narratives in Contemporary Cinema. Red. Artur Blaim and Ludmiła Gruszewska-Blaim. Frankfurt a/ Main: Peter Lang, 2011. 31-44.

 * “The Discontents of Applied Teratology: A Crisis of Monstrosity in Charles Brockden Brown’s ‘Somnambulism: A Fragment.’” Polish Journal for American Studies 2 (2008): 17-29. Poznań: Wyd. UAM, 2009.

 * “Looping Out of a Postmodern Vicious Circle: White Noise, (neo)Romantic Child and Autopoetics.” Structure and Uncertainty. Red. Ludmiła Gruszewska-Blaim i Artur Blaim. Lublin: Maria Curie-Skłodowska University Press, 2008. 47-64.

 * “Pynchon, Kant, Lyotard, and the Sublime.” Approaches to Teaching Pynchon’s The Crying of Lot 49 and Other Works. Red. Thomas H. Schaub. New York: The Modern Language Association of America, 2008. 163-168.

 * “Killing of the (Inner) Child,  Auto-American-Biography and American Sublime in Joseph Heller’s Something Happened.” Literary Childhoods: Growing Up in British and American Literature. Red. Šárka Bubíková et al. Pardubice: Pavel Mervart & Pardubice Univerzita, 2008. 115-130.

* “Performativity as an Instrument of Revenge: Kressmann Taylor’s ‘Address Unknown’ and Speech Act Theory.” Texts in/of Texts. Red. Artur Blaim i Joanna Kokot. Lublin: Maria Curie-Skłodowska University Press, 2007. 109-119.

*“Shirley Jackson’s Witch Children: Celebrating The American Myth By Subverting The Cult Of The Child And  Disrupting The Narratives Of Domesticity.” Conformity and Resistance in America. Red. Jacek Gutorow i Tomasz Lebiecki. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2007.127-137.

 *”Thomasa Pynchona (neo)barokowa filozofia tekstyliów” Pejzaże kultury. Prace ofiarowane Prof. Jackowi Kolbuszewskiemu w 65 rocznicę Jego urodzin. Red. Władysław Dynak i Marian Ursel. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005. 559-568.

 * “What’s Really Haunting King Yrjö’s Estate? : The Uncanny and the Discourse of Waste in Thomas Pynchon’s ‘The Secret Integration.’” Memory, Haunting Discourse. Red. Maria Holmgren Troy i Elisabeth Wennö. Karlstadt: Karlstadt University Press, 2005. 255-264.

 * “Ekphrastic Tension between Verbal and Visual Representation in ‘Pictures of the Artist’: Bernard Malamud’s Synthesis of  the Western and Judaic Traditions.” Texts of Literature, Texts of Culture. Red. Ludmiła Gruszewska-Blaim i Artur Blaim. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. 151-166.

 * “A Rewriting of a Canonical Text as an Exploration of the Unspeakable: A Comparison of the Chronotopes of Henry James’s The Turn of the Screw and Joyce Carol Oates’s ‘Accursed Inhabitants of the House of Bly.’” Paradoksy humanistytki: Księga pamiątkowa ku czci Profesora Andrzeja Zgorzelskiego, Red.  Ola Kubińska i David Malcolm. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2001. 181-188.

 * “Edward Gorey’s Beastly Babies, Gashlycrumb Tinies, and Hapless Children.” Local Colors of the Stars and StripesBritish and American Studies, vol.3. Red. Marta Wiszniowska. Toruń: Wydawnictwo Uniw. Mikołaja Kopernika, 2001. 395-408.

 * "The Frontier Reinscribed: (Hiero)glyphs in Thomas Pynchon's Mason & Dixon." Crosscurrents: Literature, Culture and Language. Essays in honour of Professor Irena Dobrzycka. Red. Andrzej Weseliński i Jerzy Wełna. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2000. 57-66.

 * "Thomas Pynchon's Modification of the Gothic Convention in Mason & Dixon." Systems, Genres,        Conventions. Red. Andrzej Zgorzelski. Lublin: Folium, 1999. 91-118.

 * "'It Has to Be More Than the Simple Conditioning of a Child, Once Upon a Time': The Use of the Child in Gravity's Rainbow."  Pynchon Notes 42-43 (1998):111-120.

 * “Vineland: The Bakhtinian Chronotope of a Postmodernist Novel.” Approaches to Fiction. Red. Leszek Kolek. Lublin: Wydawnictwo Folium, 1996. 99-124.

 * “Amerykański mit drogi, góry, Zen i świadomość ekologiczna.” Góry, literatura, kultura, tom 2. Red. Jacek Kolbuszewski. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1996. 115-124.

 * “Gothic Elements in Thomas Pynchon's Vineland.” America's Cultural CrossroadsBritish and American Studies, tom 2. Red. Marta Wiszniowska. Toruń, Wydawnictwo Uniw. Mikołaja Kopernika, 1996. 37-55.

 

Opublikowane referaty konferencyjne:

* “Child Abduction as a Gothic Palimpsest of Discourses in Toni Cade Bambara’s Those Bones Are Not My Child.”  American Freedoms, American (Dis)Orders, tom 2. Red. Zbigniew Lewicki. Warszawa: Ośrodek Studiów Amerykanistycznych, 2006. 31-40.

 * “’Naked Nude’: A Portrait of the Artist as a Thief in Bernard Malamud’s Pictures of Fidelman.”Perspectives on Literature. Red. Leszek S. Kolek, Aleksandra Kędzierska, Anna Kędra-Kardela.Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2004. 147-154.

 * “An Artist’s Progress: Athur Fidelman’s Journey to the Limits of Western Art in Bernard Malamud’s ‘Pictures of the Artist.’” Traveling Subjects: American Journeys in Space and Time. Red. Dominika Ferens, Justyna Kociatkiewicz, Elżbieta Klimek-Dominiak. Kraków: Wyd. Rabid, 2004. 219-230.

 * “Fiction Squared: The Gothic Dream within a Dream in Ambrose Bierce’s ‘The Death of Halpin Frayser.’” Conventions and Texts. Red. Andrzej Zgorzelski. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2003. 174-186.

*  “Between ‘The Book of Daniel,’ Freud, and Jung: The Apocalyptic Child in Stephen King’s The Shining.” Proceedings of the 1999 PAAS Conference in Łódź. Red. Agnieszka Salska i Zbigniew Maszewski. Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 2001. 225-235.

 * “Fraktale w literaturze.” Przestrzeń w nauce współczesnej. Red. Stefan Symotiuk i Grzegorz Nowak. Lublin: Wyd. UMCS, 2000. 59-68.

 * "From the Text as a Child to the Child as a Text: Representations of the Child in American Literature." Proceedings of the East-West American Studies Conference 14-17 October, 1998. Red. Christa Buschendorf, Astrid Franke, i Thomas Clark. Frankfurt am Main: Center for North American Studies, Johann Wolfgang Goethe-Universität, 2000. 40-53.

 * "Postmodernistycznego podwieczorku model Learyczny.” Oczywisty urok biesiadowania. Red. Piotr Kowalski. Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 1998. 235-241.

 * "The Double Chronotope of V.: Postmodernism and Modernism in Thomas Pynchon's First Novel." PASE Papers in Literature, Language, and Culture. Proceedings of the Sixth Annual Conference of the Polish Association for the Study of English, Puławy, April 1997. Red. Edmund Gusssmann i Bogdan Szymanek. Lublin: The University Press of the Catholic University of Lublin, 1998. 217-228.

  * "A Narcissistic or an Innocent Narrator? Creating Autobiography in the Novels of Jerzy Kosiński." Jerzy Kosiński. Man and Work at the Crossroads of Cultures. Red. Agnieszka Salska i Marek Jedliński. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997. 69-78. Tekst przełożony na język polski: "Narrator narcystyczny czy niewinny? Kreacja autobiografii w powieściach Jerzego Kosińskiego." Jerzy Kosiński: Być tu i tam. Warszawa: Wyd. Da Capo, 1997. 79-90.

 * "Swoi i Obcy w przestrzeni wirtualnejSwoi i obcy w literaturze i kulturze.Red. Elżbieta Rzewuska. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 1997. 149-157.

 * “Thomas Pynchon as a Neo-baroque writer: Instability, Disorder and Fractal Spaces in The Crying of Lot 49 and Vineland.” Canons, Revisions, Supplements in American Literature and Culture. Proceedings of the Conference of Polish Association for American Studies, Poznań, October 26-28 1995. Red. Marek Wilczyński. Poznań: Wydawnictwo Bene Nati, 1997. 151 - 167.

 * “The Search for Identity in Robert Pirsig's Zen and the Art of Motorcycle Maintenance: America and the Frontiers of Western Culture.” Literature and American Identity: Immigration, Assimilation, and the Frontier. Proceedings of the Sixth Annual Fulbright Conference on American Literature and Culture. Poznań: USIS, 1995. 19-24.

 * “Discontent with Democracy in the Novels of Thomas Pynchon.” Polish-American Literary Confrontations. Red. Joanna i Jerzy Durczak. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1995. 75-80.

  * “Thomas Pynchon's Treatment of Space in Vineland.” Literature, Politics, and Society in America: Proceedings of the Fifth Annual Fulbright Conference on American Literature and Culture. Poznań: USIS, 1994. 83-90.

Przedruk w: Home Thoughts From Abroad, British and American Studies, tom 1. Red. Marta Wiszniowska. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1995. 201-219.

 Recenzje:

 *  Recenzja: Sascha Pöhlmann.  Pynchon's Postnational Imagination.  Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2010. Polish Journal for American Studies 5 (2011): 200-205.

 * “Between the Said-ness, Ipseity of the Same and Amphibology of the Saying’s Trace: Zuzanna Ładyga’s Levinasian Exploration of Donald Barthelme’s Ethics of Referentiality.” Recenzja: Zuzanna Ładyga. Rethinking Postmodern Subjectivity: Emmanuel Levinas and the Ethics of Referentiality in the Work of Donald Barthelme. Frankfurt a/ Main: Peter Lang, 2009. Polish Journal for American Studies 3 (2009): 173-177.

 * “Z. Kolbuszewska on Kenneth Millard’s Coming of Age in Contemporary American Fiction.” Recenzja: Kenneth Millard. Coming of Age in Contemporary American Fiction. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007.  European Journal of American Studies [Online], Recenzje 2008, online od 01 grudnia 2008. URL : http://ejas.revues.org/3523  

* Recenzja: Mark G. Spencer. David Hume and Eighteenth-Century America. Rochester,  NY:  University of Rochester Press, 2005. Arbeiten aus Anglistik und Amerikanistik 31.1 (2006): 109- 112.

*  “An Elated Eye: Scandinavian Perspectives.” Recenzja: Blissful Bewilderment: Studies in the Fiction of Thomas Pynchon, red.Anne Mangen i Rolf Gaasland. Oslo: Novus Press, 2002. Pynchon Notes 50-51 (2002 [ukazało się 2004]) : 136- 153.

 * Recenzja: Maria Holmgren Troy, In the First Person and in the House:The House Chronotype in Four Works by  American Women Writers. Uppsala: Uppsala University Press, 1999. American Studies in Scandinavia, Vol. 35.2 (2003):110-117.

* “Słowo jako list.” Recenzja: Danuta Piestrzyńska. Tłum. listów Emily Dickinson List do świata. Kraków: Znak, 1994. Akcent 61-62 (1995): 175-177.

 Przekłady:

  * Pagin, Peter. "Interpretacja radykalna a struktura kompozycyjna języka" (Radical Interpretation and Compositional Structure) (z Anną Stanisławską) Dyskusje z Davidsonem o prawdzie, języku i umyśle. Red. U.Żegleń. Lublin:TN KUL, 1996, 178-202. 

 * Cappelen, Hermann and Ernie Lepore. "Odmiany wyrażeń cudzysłowowych" (Varieties of Quotation) (z Anną Stanisławską) Dyskusje z Davidsonem o prawdzie, języku i umyśle. Red. U.Żegleń. Lublin: TN KUL, 1996, 223-249.

* Thomas Baldwin. "Jacques Derrida - intencjonalność jako różnia" (Jacques Derrida—Intentionality as Differance) (z Anną Stanisławską). Filozofować dziś. Z badań nad filozofią najnowszą. Red. Andrzej Bronk. Lublin: TN KUL, 1995. 19-37.

 * John Chandler. "Feminizm a epistemologia" (Feminism and Epistemology) (z Anną Stanisławską). Filozofować dziś. Z badań nad filozofią najnowszą. Red. Andrzej Bronk. Lublin: TN KUL, 1995. 141-159.

 * Marian Borowski. "On Physical, Psychical, Ideal and Fictitious Objects"(O przedmiotach fizycznych, psychicznych, idealnych I fikcyjnych). Philosophy of Mind in the Lvov-Warsaw School. Red. Urszula M. Żegleń. Axiomathes 1 (April 1995): 59-77.

 * Kazimierz Twardowski. "Remarks on the Classification of Views on the             Relation of the Soul and the Body" (W sprawie klasyfikacji poglądów na wzajemny stosunek duszy i ciała). Philosophy of Mind in the Lvov-Warsaw School. Red. Urszula M. Żegleń. Axiomathes 1 (April 1995): 25-29. 

* Michael Llewellyn Smith. “Etyka a stosunki międzynarodowe” (Ethics and International Relations) (z Rafałem  Wierzchosławskim). Roczniki Filozoficzne XLII (1994), 2: 17-31.

* William Watkin. “Zmęczenie biegiem: O'Hara, Pollock i upadek awangardy” (Tired Legs: O'Hara, Pollock and the Decline of Avantgarde). Kresy 16(1993): 208- 213.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenia

Egzamin poprawkowy: literatura amerykańska 1 i literatura amerykańska 3

04.07.2018, Odwołane zajęcia

Egzamin poprawkowy z litertury amerykańskiej 1 i literatury amerykańskiej 3 odbędzie sie 4 wrzesnia w godz. 11:00-13:00 w sali 214

Zofia Kolbuszewska