dr Mateusz Świetlicki

dr Mateusz Świetlicki
Stanowisko Adiunkt
Zakład Zakład Literatury i Kultury Amerykańskiej
email
Konsultacje http://www.ifa.uni.wroc.pl/dla-studenta/office-hours/?lang=pl
Publikacje

Monografie:

 1. Kiedy chłopcy zostają mężczyznami? Męskość jako projekt w prozie Serhija Żadana, Wrocław 2016.

 Recenzje:

S. Kamińska Maciąg, „Mężnych mężczyzn czeka długie życie…” – dyskurs maskulinistyczny a współczesna proza ukraińska, „Literatura Ludowa”, nr 3/2018, s. 67-70. http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/LL/article/view/LL.3.2018.006/16253)

J. Poliszczuk,O męskości patriarchalnej i nowoczesnej, „Bibliotekarz Podlaski”, nr 2/2018, s. 359-365.

 

Redakcje:

 1. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 2, Wrocław 2019. („Slavica Wratislaviensia“ 168 – co-editors: E. Tyszkowska-Kasprzak, G. Durdev-Małkiewicz, D. Żygadło-Czopnik).
 2. Post-communist Children’s Cultures in Central, Eastern, and Southeast Europe, Wrocław 2017 (“Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia”. Special Issue vol. 2 (7) - co-editor: J. Deszcz–Tryhubczak).
 3. Trauma as cultural palimpsests - (post)communism against the background of comparative modernities, totalitarianisms, and (post)coloniality, Wrocław 2016 (“Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia”. vol. 6 - co-editor: D. Kołodziejczyk).
 4. Tropics of Resistance: Languages, Genres, Rhetoric, Wrocław 2016 (“Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia”. Special Issue vol. 1 (5) - co-editor: D. Kołodziejczyk).

 

Artykuły:

 1. Białe plamy pamięci. Nieopowiedziana historia Wielkiej Wojny w twórczości Marshy Forchuk Skrypuch, "Slavica Wratislaviensia" 172, 2020, p. 111-122.
 2. When Victims Become Victimizers. Abuse and Neglect in Sapphire’s "The Kid." "Filoteknos" 10, 2020,  p. 318-327.
 3. Such Books Should be Burned! Same-Sex Parenting and the Stretchable Definition of the Family in Larysa Denysenko’s and Mariia Foya’s Maya and Her Mums, "Children's Literature in Education" 2019, https://doi.org/10.1007/s10583-019-09394-5
 4. Mój tato został gwiazdą. Tanatos w ukraińskiej książce obrazkowej,„Slavica Wratislaviensia“ 168, 2019, s. 197-206. 
 5.  “Oh, What a Waste of Army Dreamers…”: The Revolution of Dignity and War in Contemporary Ukrainian Picturebooks, “Filoteknos” 8, 2018, p. 119-130.
 6. Змагання за ідентичність і спори про досвід. „The Front Runner” Патриції Нелл Воррен, Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. – 2018. – Вип. 25. – К. : Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, c. 75-82.
 7. Coming Out of the Ghostly Gay Children in Truman Capote’s “Other Voices, Other Rooms” and Harper Lee’s “To Kill a Mockingbird”, “Прикарпатський вісник НТШ «Слово»” № 3 (39), 2017, c. 201 – 210.
 8. High, Pop, or Trash? Mister D.’s Rude Society of Submissive Consumers, “Literatura Ludowa” 6, 2017, p. 39-51. 
 9. Be yourself... but don’t be a wimp!” Gender Stereotypes in Ukrainian Advice Literature for Girls and Boys, “Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 2 (7), 2017, p. 73-86.
 10. We are the Children of the Transformation. Post-communist Children’s Cultures in Central, Eastern, and Southeast Europe, “Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” vol. 2 (7), 2017, p. 7–16 (co-author: J. Deszcz-Tryhubczak).
 11. You are not a doll, not a commodity!”– Contemporary Ukrainian Advice Literaturefor Girls, “Slavia Occidentalis” 73/2, 2016, p. 123-132.
 12. Between “anti-“ and “post-“ – on Recognition of Resistance in Postcolonial Studies, “Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 6, 2016, p. 7–16 (współautor: D. Kołodziejczyk).
 13. „Nie nazywaj mnie pedałem” – homofobia i homohisteria w prozie Serhija Żadana,„Poznańskie Studia Slawistyczne” 11, 2016, s. 157-170.
 14. Kiedy „inny” staje się nieosiągalną normą: społeczna niewidzialność i idea piękna w powieści Toni Morrison „The Bluest Eye, „Літературознавчі обрії. Праці молодих учених” Томnr 22/2015s. 52-57.
 15.  „Dzieci imperium...” –  postkolonialny wymiar ukraińskiego rynku  książki i prasy dla dzieci i młodzieży”, „Porównania” 15, 2015, s. 233-244.
 16.  (Post)totalitarni młodzi buntownicy w powieści „Depeche Mode” Serhija Żadana, „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 1, 2013, s. 211-223.
 17. «Роль засобів масової інформації та масової культури в процесі формування чоловічої ідентичності (на прикладі «Депеш Мод» Сергія Жадана)», „Наукові праці: Науково-методичний журнал.Філологія. Літературознавство. - Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили“, 219 (231), 2014, c. 93-97.
 18. „Ukrainian Masculinity and Its Discontents: The Case of Soviet and Post-Soviet Alcoholism” [w:] Foundation for good politics, Cambridge 2012. [http://www.fundgp.com/en/publications/exclusive/417/ data dostępu: 14.01.2013].
 19. Ulisses Jamesa Joyca i Moscoviada Jurija Andruchowycza w horyzoncie mitologicznym, „Slavica Wratislaviensia“ CLXII, 2012, s. 35-50.

 

 

Rozdziały w monografiach:

 

 1. "Psychologiczne aspekty miłości w projekcie Lady Luziny i Serhija Żadana Палата № 7“,." [w:] Nowoczesność i tradycja. 50 lat wrocławskiego Instytutu Filologii Słowiańskiej, red. E. Komisarum, I. Malej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2019, s. 165-176.  (współautor: Sylwia Kamińska-Maciąg)
 2. „Rebels With(out) a Cause and Their Soviet Fathers in Serhiy Zhadan’s Depeche Mode“, [in:] Fatherhood in the Contemporary Discourse: Focus on Fathers, ed. A. Pilińska, Cambridge 2017, p. 147-158.
 3. „Problemy ukraińskiego maskulinizmu. Choroba alkoholowa w MoscoviadzieJurija Andruchowycza“, [w:] Choroba ― ciało ― dusza w literaturze i kulturze,pod red. J. Tymienieckiej-Suchanek, Katowice 2017, s. 214-227.
 4. „Kategoria pokolenia we współczesnych badaniach społeczno–kulturowych, [w:] Posttotalitarny syndrom pokoleniowy w literaturach słowiańskich Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej końca XX-początku XXI wieku w świetle studiów postkolonialnych, pod red. A. Matusiak, Poznań–Wrocław 2016, s. 15-35.(współautor:А. Matusiak).
 5. „Angloamerykańska popkultura a ukraińska tożsamość kulturowo-społeczna w Depeche ModeSerhija Żadana”, [w:] Ukraina: narracje, języki, historie, red. M. Gaczkowski, Wrocław 2015, s. 73-81.
 6. „Категорія покоління в сучасних суспільно-культурних дослідженнях“, [в:] Генерації — культура — постколоніалізм, за ред. Т. Гундорова, А. Матусяк, Київ 2015, с. 129-145. (współautor:А. Матусяк).
 7. „Маскулінність у перебудові. Студії чоловічості й чоловіків – огляд наукових досліджень“, [в:] Перехресні стежки українського маскуліністичного дискурсу. Українська культура і література XIX–XXI ст. у горизонті masculinities studies,, за ред. А. Матусяк, Київ 2014, с. 22-42. (współautor:А. Матусяк).
 8. „Porównanie zapożyczeń leksykalnych w powieści Депеш Мод Serhija Żadana oraz w jej polskim przekładzie autorstwa Michała Petryka” [w:] Językoznawcze badania porównawcze w praktyce. Praca zbiorowa,Pracownia Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów przy Uniwersytecie Wrocławskim, Wrocław 2013, s. 47-58.
 9. „Męska dominacja jako źródło mizoginii w Hymnie demokratycznej młodzieży Serhija Żadana“, [w:] Konteksty feministyczne. Gender w życiu społecznym i kulturze pod red. Elżbiety Dury i Patrycji Chudzickiej-Dudzik, Łódź 2013, s. 279-294.

 

Recenzje: 1. Adulthood in Children’s Literature by Vanessa Joosen (review). "The Lion and the Unicorn" vol. 43, no. 3, September 2019, pp. 424-426
 2. The Latest Trends in Ukrainian Children’s Literature: Tetiana Kachak’s Тенденції розвитку української прози для дітей та юнацтва початку ХХІ ст., Akademvydav, Kyiv 2018, 320 pp., „Studia Polsko-Ukraińskie“ 6, 2019, pp. 207-210.
 3. Odwaga do fantazjowania– recenzja książki Roni Natov, “Literatura Ludowa” 3, 2018, p. 63-66.
 4.  Celebrity, Aspiration and Contemporary Youth: Education and Inequality in an Era of Austerity. Heather Mendick, Kim Allen, Laura Harvey, and Aisha Ahma. Bloomsbury 2018. £17.99 (paperback). IRSCL http://www.irscl.com/review_celebrity_aspiration.html
 5. Sara Pankenier Weld, Voiceless Vanguard: Infantilist Aesthetics of the Russian Avant-Garde, Northwestern University Press 2014, pp. 212, “Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia”, 2 (7), 2017, p. 125-128.
 6. Listy z Ukrainy. Antologia poezji [Листи з України. Поетична антологія], red. H. Semenczuk, Drohobycz: Rada Artystyczna „Dialog” 2016, „Pomiędzy” 3, 2017, s. 209-210.
 7. Second-Generation Memory and Contemporary Children's Literature: Ghost Images. Anastasia Ulanowicz. New York, London: Routledge, 2013. 247 pages. “International Research in Children’s Literature” 8 (2), 2015, p. 211-213.
 8. Shannon R. Wooden and Ken Gillam. Lanham, Pixar's Boy Stories: Masculinity in a Postmodern Age, MD: Rowman & Littlefield, 2014. 157 pages. $83.00 (hardback).IRSCL http://www.irscl.com/review_pixars_boy_stories.html
 9. Kathryn Bond Stockton, The Queer Child, Or Growing Sideways In the Twentieth Century, Duke University Press, Durham 2009, p. 312, „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 2, 2014, s. 390-393.
 10. Віталій ЧернецькийКартографуючи посткомуністичні культуриРосія та Україна в контекстіг лобалізаціїКритикаКиїв 2013, с. 423, „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 2, 2014, s. 379-382.
 11. Michael Kimmel, Angry White Men: American Masculinity at the End of and Era, New York 2013, p. 336, „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 2, 2014, s. 367-371.
 12. Jacek Kochanowski, Socjologia seksualności marginesy, Warszawa 2013, s. 227,„Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 2, 2014, s. 371-375.
 13. Mapping Difference: The Many Faces of Women in Contemporary Ukraine, ed. By Marian J. Rubchak, New York 2011, „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 1, 2013, s. 345-348.
 14. Тамара ГундороваТранзитна культураСимптоми постколоніальної травмистатті та есеїКиїв2013, с. 548,„Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 1, 2013, s. 338-342. 

 

Prace translatoryczne:

 

 1. Cristina Șandru, „Dysydenckość, współudział i opór: poetyka i polityka produkcji literackiej w pos otalitarnej Europie Środkowej
i Wschodniej”,tłum. z języka angielskiego M. Świetlicki, [w:] Posttotalitarny syndrom pokoleniowy w literaturach słowiańskich Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej końca XX-początku XXI wieku w świetle studiów postkolonialnych, red. A. Matusiak, Poznań–Wrocław 2016, s. 69–120.
 2. Bogdan Ştefănescu, Studium analogii między postkomunizmem a postkolonializmem,tłum. z języka angielskiego M. Świetlicki„Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 2, 2014, s. 107-130.
 3. Patricia Nell Warren, Tragedia pszczół – Będąc poetką na wygnaniu,tłum. z języka angielskiegoM. ŚwietlickiMiscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 2, 2014, s. 317-330. 
 4. Michael Moser, Forsowanie języka regionalnego. Kilka uwag na temat nowego ukraińskiego ustawodawstwa językowego, tłum. z języka angielskiego M. Świetlicki, „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia”1, 2013, s. 139-155.
 5. Marko Robert Stech, “Symbole przemian w prozie ukraińskiej lat dziewięćdziesiątych XX wieku (na przykładzie PerwersjiJurija Andruchowycza)”, tłum. z języka angielskiego M. Świetlicki, [w:] Ukraińskie transgresje XX-XXI wieku: Uwolnić przyszłość od przeszłości? Uwolnić przeszłość od przyszłości? Kultura – Historia – Politykapod. red. Agnieszki Matusiak, Wrocław – Lwów, 2012 s.173-190.
 6. Maja Harbuziuk, „Scena a przedstawienie traumy historycznej: dramaty/spektakle, twórcy/odbiorcy we współczesnym teatrze ukraińskim”, tłum. z języka ukraińskiego M. ŚwietlickiA. Koszela, W. Konduch,Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 6, 2016, s. 119-130. 


Stypendia:

 • The International Youth Library (Internationale Jugendbibliothek) (2020/2021)-  tytuł projektu “Memory and Oblivion. Migration and Eastern European Heritage in Canadian Children’s Literature.”
 • Fulbright Award (UIC Chicago, 2017/2018)
 • Taras Shevchenko National University of Kyiv – June-October 2014.

 

Nagrody:

 • Ministry of Science and Higher Education of Poland – Fellowship for Young Scholars 2018-2019
 • Harvard Ukrainian Research Institute June-August 2012 (summer school – The Theodosius and Irene Senkowsky Prize)

Granty:

 

 • Erasmus Mundus Joint Master Degree (EMJMD) -CHILDREN'S LITERATURE, MEDIA & CULTURE (ERASMUS MUNDUS INTERNATIONAL MASTER) https://www.gla.ac.uk/postgraduate/taught/childrensliteraturemediaculture/
 • Ministry of Science and Higher Education of Poland: “POSTTOTALITARIAN GENERATIONAL SYNDROME IN SLAVIC LITERATURES OF CENTRAL, EASTERN AND SOUTHEASTERN EUROPE AT THE TURN OF THE 21ST CENTURY IN THE LIGHT OF POSTCOLONIAL STUDIES”. (No. 12H 12 0046 81)

 

Mentoring:

 • Fulbright Ambasador (2019-2021) https://fulbright.edu.pl/profile/mateusz-swietlicki/
 • Judge in the Student Research Forum (UIC, USA) – April 2018.
 • Mentor in IRSCL Mentoring Programme 2017-2018, 2019-2020.
 • Mentor in FLEX Alumni Mentoring Program, 2018 (https://pl.usembassy.gov/mentors/)

 

Członkostwo w radach programowych

Centrum Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży, Wydział Filologiczny UWr – członek rady programowej

 

Członkostwo w organizacjach naukowych:

IRSCL – International Research in Children’s Literature

SSHA – Social Science History Association (Childhood and Youth Network Representative)

PAAS – Polish American Studies Association

EAAS - European Association of American Studies

MSA - Memory Studies Association 

CHS - Children's History Society

Najnowsze wystąpienia konferencyjne
 1. Angry White Boys. Rebellion, Queer Vulnerability, and Resistance in Heathers (1988) and Heathers (2018), 44th Annual Meeting of the Social Science History Association, Social Science History Association, November 21-24 2019, Chicago, USA.
 2. The Untold Memory of WWI and WWII in Marsha Forchuk Skrypuch’s Fiction, 44th Annual Meeting of the Social Science History Association, Social Science History Association, November 21-24 2019, Chicago, USA.
 3. Repressed Memory and Canadian Counterhistory in Marsha Forchuk Skrypuch’s Hope’s War (2001), BEYOND IDENTITY? NEW AVENUES FOR INTERDISCIPLINARY RESEARCH ON IDENTITY, Wrocław, 8-9.11 2019.
 4.  The Untold History of WWII Children in Marsha Forchuk Skrypuch’s Fiction, Silence and Silencing The 24th Biennial Congress of the, Stockholm, Sweden 14-19.08. 2019.
 5. Second-Generation Memory of the Ukrainian Experience of World War II and Immigration in Marsha Forchuk Skrypuch’s Fiction for Young Readers, Madryt Memory Studies Association Third Annual Conference, Complutense University Madrid, 25 - 28 June 2019
 6.  Don’t Tell The Enemy! WWII in Canadian Children’s Fiction, Heroes of children’s imagination. Theory and practice of reception – czerwiec 2019, Wrocław.
 7. Literatura dziecięca i młodzieżowa jako medium transferu pamięci kulturowej (na przykładzie twórczości Marshy Forchuk Skrypuch), XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Pamieć–  16-17.05.2019, Wroclaw
 8. Tożsamość, doświadczenie i wykluczenie. The Front Runner Patricii Nell Warren w kręgu potrójnej mimesis, Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura, 4-5.04.2019, Wrocław.
 9. Queerness in Literature for Children, Histories of disadvantage: Meanings, Mechanisms, and Politics– 43rd Annual Meeting of the Social Sciene History Association, Social Science History Association, 8-11.11.2018, Phoenix, Arizona (USA).
 10. Homosexuality is Not Among Our Interests. LGBTQ Discourses in Polish and Ukrainian Literatures after 1991, Histories of disadvantage: Meanings, Mechanisms, and Politics– 43rd Annual Meeting of the Social Sciene History Association, Social Science History Association, 8-11.11.2018, Phoenix, Arizona (USA).
 11. Teenage Bad Boys and Queer Masculinities. Rebellion, Vulnerability, and Resistance in Heathers (1988) and Heathers (2018), Figuring Vulnerabilities and Creative Resistance: Femininities and Masculinities in North American and Polish Life Writing, Film and Comics International Conference Center for Gender Studies, University of Wroclaw Institute of English Studies, Oct. 12, 2018.
 12.  Us vs. the Others: Trauma Through a Child’s Eyes and the Unburied Practices of Memory in Polish and Ukrainian Literatures for Children, Children and Youth on the Move University of GreenwichLondyn, UK 21-23.06.2018 (współautor: Dorota Michułka).
 13. On Recognition of Resistance in Postcolonial Studies, EXHIBITING POST-COLONIALISM: Museum Culture and Public Discourse in Contemporary Germany and Europe, 27.04.2018, Chicago, USA.
 14. Us vs. Them. Non-heteronormative Masculinities in Ukrainian Fiction After 1991, American Comparative Literature Association, 29.03-1.04.2018, Los Angeles, USA.
 15. Be yourself… but don’t be a wimp! A Comparison of Contemporary Ukrainian Advice Literature for Girls and Boys, American Association of Teachers of Slavic and East European Languages, 1-4.02.2018, Washington D.C. USA.
 16. Czytanka nie musi być nudna! Wykorzystywanie tekstów w nauczaniu języka angielskiegoNauczanie języków słowiańskich jako obcych – nowe metody i technologie w podnoszeniu jakości kształcenia, 23-24.11.2017, Wrocław.
 17. Can Our Home Be Here Now? War and Migration in Children's Literature, Changing Social Connections in Time and Space – 42nd Annual Meeting of the Social Sciene History Association, Social Science History Association, 2-5.11.2017, Montreal (Kanada).
 18. put the chalk in my hand, make me queen of the ABCs – Social Invisibility in Sapphire’s Push and The Kid, Reading - Experiences - Emotions. Books for Children and Young Adults - Theory and Practice of Reception/Responses, 27-28.06.2017 Wrocław
 19. Children of the Revolution: Loss, Migration, and Maturation in Halyna Kyrpa’s My Dad Became a Star , Cultural Representations of Transnational Childhoods: European-Australian-American Perspectives, 13.05.2017 Wrocław.

Wykłady gościnne:

1)     Popular or elite? Slavic Literatures in a Pop-cultural Perspective, May 2016, Vienna, Austria.

2)     High, Pop, or Trash? Pop-culture, Consumerism, and Globalization in Polish Culture, Pomona College, March 29, 2018, Claremont CA, USA.

3)     From Soap to Vogue. Contemporary Polish Popular Culture, Illinois Wesleyan University, April 19, 2018, Bloomington USA.

4)     Polish and Ukrainian Picture Books, Center for Teaching through Children's Books - National Louis University, May 5, 2018, Chicago, USA (with Dorota Michułka).

5)     Polish Children’s Literature after 1989 – An Outline. Self-image, Reading memory, and Emotions in the Postmodern Fairy Tale, September 17, 2018, Universitat Autonoma de Barcelona, Barcelona, Spain (with Dorota Michułka and Bogumiła Staniów).

6)     Memory and Post-Memory of Eastern Europe in North American Children’s Literature, September 27, 2019, Departamento de Línguas e Culturas da Universidade de Aveiro, Centro de Línguas, Literaturas e Culturas da Universidade de Aveiro, Aveiro, Portugal (with Sylwia Kamińska-Maciąg).

7)     Slavic Children’s Literature Then and Now, September 27, 2019, Departamento de Línguas e Culturas da Universidade de Aveiro, Centro de Línguas, Literaturas e Culturas da Universidade de Aveiro (with Sylwia Kamińska-Maciąg), Aveiro, Portugal (with Sylwia Kamińska-Maciąg).

 

Biogram
Współzałożyciel i członek rady programowej Centrum Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży. Stypendysta Internationale Jugendbibliothek (The International Youth Library, Monachium - 2020/2021), Fulbrighta (University of Illinois at Chicago, 2018), Uniwersytetu Harvard (USA, 2012) oraz Kijowskego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki (Ukraina, 2014). Autor kilkudziesięciu prac naukowych, w tym monografii "Kiedy chłopcy zostają mężczyznami? Męskość jako projekt w prozie Serhija Żadana" (2016), oraz licznych artykułów. Jego zainteresowania badawcze obejmują literaturę dziecięcą i młodzieżową Kanady, Stanów Zjednoczonych i Ukrainy, jak również szeroko rozumianą kulturę popularną i film. Prowadzi zajęcia m.in. z literatury i kultury amerykańskiej, filmu i fenomenów popkultury. Obecnie pracuje nad projektem poświęconym pamięci w literaturze dziecięcej. Jest przedstawicielem Childhood & Youth Network międzynarodowej organizacji  SSHA oraz członkiem IRSCL i MSA. Zastępca redaktora naczelnego czasopisma "Filoteknos".Prowadzone zajęcia:

 

Representations of Childhood and Adolescence in Anglophone Film and Literature (BA seminar)

Representations of Children and Childhood in Children’s Literature (MA seminar)

This Is America. The USA as a Cultural Palimpsest in Multimodal Narratives (elective class), graduate

Memory and Trauma in North American Children’s Literature and Film (elective class), undergraduate

Masculinities in American Literature and Culture (BA seminar, co-taught with Dominika Ferens)

Children’s Literature in the Perspective of Memory Studies (BA seminar)

Practical Study of the English Language - Speaking (I year, II year, III year), undergraduate 

Contemporary Phenomena of Popular Culture in Anglophone Literature, Music and Film (elective class), graduate

Eastern Europe in Canadian Children’s Literature (class), graduate

History of the British Isles (lecture), undergraduate

History of the British Isles (class), undergraduate

History of the USA (lecture), undergraduate

History of the USA (class), undergraduate

American Culture (class), undergraduate

Culture of English Speaking Countries (USA and UK), undergraduate

American Literature, undergraduate

American Literature (modernism), undergraduate

English Literature, undergraduate

Academic Writing, undergraduate

Auto/biography in Pictures: Comics, Graphic Novel and Film, graduate (elective seminar, co-taught with Elżbieta Klimek-Dominiak)

Popcultural Phenomena in European Cinema (elective class), undergraduate

The Many Faces of Men: Contemporary Discourses on Masculinities in Literature (class), graduate