dr Mateusz Świetlicki

dr Mateusz Świetlicki
Stanowisko Adiunkt
Zakład Zakład Literatury i Kultury Amerykańskiej
email
Konsultacje http://www.ifa.uni.wroc.pl/dla-studenta/office-hours/?lang=pl
Publikacje

Tytuł obecnie przygotowywanego projeku (monografii): Remembering and Forgetting. Images of Eastern Europe in North American Children’s Literature

Artykuły:

 1. "It felt better to stay quiet”: Miming as a Non-Verbal Way of Coping with Trauma in Kathy Kacer’s Masters of Silence (2019). Barnboken, vol. 43, 2000, https://doi.org/10.14811/clr.v43.529
 2. Daję ci te wspomnienia niczym nasiona…” – transfer diasporycznej pamięci następnego pokolenia w powieści „Lesia’s Dream” (2003) Laury Langston. Slavica Wratislaviensia, vol. 173, 2021, pp. 297-311.
 3. “‘You will bear witness for us’: Suppressed Memory and Counterhistory in Marsha Forchuk Skrypuch’s Hope’s War (2001). Anglica Wratislaviensia, vol. 58, 2020, pp. 83-95.
 4. The Front Runner Patricii Nell Warren. Coming out, czyli zwycięstwo i koniec tragedii.” Interalia , vol. 15, pp. 51-62. 2020.
 5. “Białe plamy pamięci. Nieopowiedziana historia Wielkiej Wojny w twórczości Marshy Forchuk Skrypuch. Slavica Wratislaviensia, vol. 172, 2020, pp. 111-122.
 6. “When Victims Become Victimizers. Abuse and Neglect in Sapphire’s The Kid. Filoteknos, vol. 10, 2020, pp. 324-333.
 7. “Growing Up and Memory of the Margins in Patricia Nell Warren’s (Patricia Kilina’s) Billy’s Boy.” TEKA  vol. 14,  2019, pp. 169-184. (co-author: Justyna Mętrak) 
 8. Such Books Should be Burned! Same-Sex Parenting and the Stretchable Definition of the Family in Larysa Denysenko’s and Mariia Foya’s Maya and Her Mums.” Children’s Literature in Education 2019, https://doi.org/10.1007/s10583-019-09394-5
 9. “Mój tato został gwiazdą. Tanatos w ukraińskiej książce obrazkowej.” Slavica Wratislaviensia, vol. 168, 2019, pp. 197-206.
 10.  Oh, What a Waste of Army Dreamers…: The Revolution of Dignity and War in Contemporary Ukrainian Picturebooks.”Filoteknos, vol. 8, 2018, pp. 118-129.
 11. “Змагання за ідентичність і спори про досвід. The Front Runner Патриції Нелл Воррен. Літературознавчі обрії. Праці молодих учених vol. 25, 2018, pp. 75-82.
 12. “Coming Out of the Ghostly Gay Children in Truman Capote’s Other Voices, Other Rooms and Harper Lee’s To Kill a Mockingbird.” Прикарпатський вісник НТШ «Слово», vol. 3, no. 39, 2017, pp. 201 – 210.
 13. “High, Pop, or Trash? Mister D.’s Rude Society of Submissive Consumers.” Literatura Ludowa, vol. 6, 2017, pp. 39-51. 
 14. Be yourself... but don’t be a wimp! Gender Stereotypes in Ukrainian Advice Literature for Girls and Boys.” Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, vol. 2, no. 7, 2017, pp. 73-86.
 15. “We are the Children of the Transformation. Post-communist Children’s Cultures in Central, Eastern, and Southeast Europe.” Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, vol. 2, no. 7, 2017, pp. 7–16 (co-author: J. Deszcz-Tryhubczak).
 16. You are not a doll, not a commodity! – Contemporary Ukrainian Advice Literature
for Girls.” Slavia Occidentalis, vol. 73, no. 2, 2016, pp. 123-132.
 17. Between “anti-“ and “post-“ – on Recognition of Resistance in Postcolonial Studies.” Miscellanea PosttotalitarianaWratislaviensia, vol. 6, 2016, pp. 7–16 (co-author: D. Kołodziejczyk).
 18. “Nie nazywaj mnie pedałem – homofobia i homohisteria w prozie Serhija Żadana.” Poznańskie Studia Slawistyczne, vol. 11, 2016, pp. 157-170.
 19. Kiedy „inny” staje się nieosiągalną normą: społeczna niewidzialność i idea piękna w powieści Toni Morrison The Bluest Eye.” Літературознавчі обрії. Праці молодих учених, vol. 22, 2015, pp. 52-57.
 20.  Dzieci imperium... – postkolonialny wymiar ukraińskiego rynku książki i prasy dla dzieci i młodzieży.” Porównania, vol. 15, 2015, pp. 233-244.
 21.  “(Post)totalitarni młodzi buntownicy w powieści Depeche Mode Serhija Żadana.” Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, vol. 1, 2013, pp. 211-223.
 22. “Роль засобів масової інформації та масової культури в процесі формування чоловічої ідентичності (на прикладі Депеш Мод Сергія Жадана).” Наукові праці: Науково-методичний журнал. Філологія. Літературознавство, vol. 219, no. 231, 2014, pp. 93-97.
 23. “Ukrainian Masculinity and Its Discontents: The Case of Soviet and Post-Soviet Alcoholism” Foundation for good politics, Cambridge 2012. http://www.fundgp.com/en/publications/exclusive/417/
 24. “Ulisses Jamesa Joyce’a i Moscoviada Jurija Andruchowycza w horyzoncie mitologicznym.” Slavica Wratislaviensia, vol. 162, 2012, pp. 35-50.

Monografie:

 1. Kiedy chłopcy zostają mężczyznami? Męskość jako projekt w prozie Serhija Żadana, Wrocław 2016.

 Recenzje:

S. Kamińska Maciąg, „Mężnych mężczyzn czeka długie życie…” – dyskurs maskulinistyczny a współczesna proza ukraińska, „Literatura Ludowa”, nr 3/2018, s. 67-70. http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/LL/article/view/LL.3.2018.006/16253)

J. Poliszczuk,O męskości patriarchalnej i nowoczesnej, „Bibliotekarz Podlaski”, nr 2/2018, s. 359-365.

 

Redakcje:


 1. Figures of Memory („Filoteknos” vol. 11) Wrocław 2021 (co-editors: Macarena García-González, Dorota Michułka) (in print)
 2. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć. („Slavica Wratislaviensia”. vol. 173) Wrocław 2021 (co-editors: E. Komisaruk, M. Borowski, M. Chaszczewicz-Rydel, S. Kamińska-Maciąg, K. Uczkiewicz, D. Żygadło-Czopnik).
 3. Pamięć. Monografia. Lublin: Norbertinum 2021 (co-editors: E. Komisaruk, M. Borowski, M. Chaszczewicz-Rydel, S. Kamińska-Maciąg, K. Uczkiewicz, D. Żygadło-Czopnik, M. Ślawska).
 4. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 2. („Slavica Wratislaviensia“ vol. 168) Wrocław 2019 (co-editors: E. Tyszkowska-Kasprzak, G. Durdev-Małkiewicz, D. Żygadło-Czopnik).
 5. Post-communist Children’s Cultures in Central, Eastern, and Southeast Europe. (“Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia”. Special Issue vol. 2 (7)), Wrocław 2017 (co-editor: J. Deszcz–Tryhubczak).
 6. Trauma as Cultural Palimpsests - (Post)Communism against the Background of Comparative Modernities, Totalitarianisms, and (Post)Coloniality (“Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia”. vol. 6) Wrocław 2016 (co-editor: D. Kołodziejczyk).
 7. Tropics of Resistance: Languages, Genres, Rhetoric (“Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia”. Special Issue vol. 1 (5)) Wrocław 2016 (co-editor: D. Kołodziejczyk).

 

Rozdziały w monografiach:

 

 1. "Psychologiczne aspekty miłości w projekcie Lady Luziny i Serhija Żadana Палата № 7“,." [w:] Nowoczesność i tradycja. 50 lat wrocławskiego Instytutu Filologii Słowiańskiej, red. E. Komisarum, I. Malej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2019, s. 165-176.  (współautor: Sylwia Kamińska-Maciąg)
 2. „Rebels With(out) a Cause and Their Soviet Fathers in Serhiy Zhadan’s Depeche Mode“, [in:] Fatherhood in the Contemporary Discourse: Focus on Fathers, ed. A. Pilińska, Cambridge 2017, p. 147-158.
 3. „Problemy ukraińskiego maskulinizmu. Choroba alkoholowa w MoscoviadzieJurija Andruchowycza“, [w:] Choroba ― ciało ― dusza w literaturze i kulturze,pod red. J. Tymienieckiej-Suchanek, Katowice 2017, s. 214-227.
 4. „Kategoria pokolenia we współczesnych badaniach społeczno–kulturowych, [w:] Posttotalitarny syndrom pokoleniowy w literaturach słowiańskich Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej końca XX-początku XXI wieku w świetle studiów postkolonialnych, pod red. A. Matusiak, Poznań–Wrocław 2016, s. 15-35.(współautor:А. Matusiak).
 5. „Angloamerykańska popkultura a ukraińska tożsamość kulturowo-społeczna w Depeche ModeSerhija Żadana”, [w:] Ukraina: narracje, języki, historie, red. M. Gaczkowski, Wrocław 2015, s. 73-81.
 6. „Категорія покоління в сучасних суспільно-культурних дослідженнях“, [в:] Генерації — культура — постколоніалізм, за ред. Т. Гундорова, А. Матусяк, Київ 2015, с. 129-145. (współautor:А. Матусяк).
 7. „Маскулінність у перебудові. Студії чоловічості й чоловіків – огляд наукових досліджень“, [в:] Перехресні стежки українського маскуліністичного дискурсу. Українська культура і література XIX–XXI ст. у горизонті masculinities studies,, за ред. А. Матусяк, Київ 2014, с. 22-42. (współautor:А. Матусяк).
 8. „Porównanie zapożyczeń leksykalnych w powieści Депеш Мод Serhija Żadana oraz w jej polskim przekładzie autorstwa Michała Petryka” [w:] Językoznawcze badania porównawcze w praktyce. Praca zbiorowa,Pracownia Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów przy Uniwersytecie Wrocławskim, Wrocław 2013, s. 47-58.
 9. „Męska dominacja jako źródło mizoginii w Hymnie demokratycznej młodzieży Serhija Żadana“, [w:] Konteksty feministyczne. Gender w życiu społecznym i kulturze pod red. Elżbiety Dury i Patrycji Chudzickiej-Dudzik, Łódź 2013, s. 279-294.

 

Recenzje:

 1. Funny Girls: Guffaws, Guts, and Gender in Classic American Comics. Michelle Ann Abate. Jackson: University Press of Mississippi, 2019, 201 pages.” International Research in Children’s Literature 2021. (in print)
 2. “Nostalgia, the Distorted Mirror, and the Problem of Translations. A Review of Małgorzata Chrobak’s Bohater literatury dziecięcej i młodzieżowej z okresu PRL-u. Między kreacją a recepcją (Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2019).” Filoteknos vol. 11 2021. (in print)
 3. Queer Lovers and Hateful Others: Review of Jin Haritaworn. Queer Lovers and Hateful Others. Regenerating Violent Times and Places. Pluto Press, London, 2015, pp. 237. Interalia 2020, vol. 15, pp. 190-192.
 4. Representing Agency in Popular Culture: Children and Youth on Page, Screen, and in Between. Ingrid E. Castro and Jessica Clark (eds).  Lanham, MD: Lexington Books, 2019, 299 pages.” IRSCL http://www.irscl.com/review_representing_agency_in_popular_culture.html?fbclid=IwAR2JGkvBlhBOe2gPNU3f641qHJ81FprqaNksD44siWi565qbMjE2MX-CjP0
 5. “Adulthood in Children’s Literature by Vanessa Joosen (review).” The Lion and the Unicorn, vol. 43, no. 3, September 2019, pp. 424-426
 6. The Latest Trends in Ukrainian Children’s Literature: Tetiana Kachak’s Тенденції розвитку української прози для дітей та юнацтва початку ХХІ ст., Akademvydav, Kyiv 2018, 320 pp.” Studia Polsko-Ukraińskie, vol. 6, 2019, pp. 207-210.
 7. 7.     “Odwaga do fantazjowania – recenzja książki Roni Natov.” Literatura Ludowa, vol. 3, 2018, pp. 63-66.
 8. “Celebrity, Aspiration and Contemporary Youth: Education and Inequality in an Era of Austerity. Heather Mendick, Kim Allen, Laura Harvey, and Aisha Ahma. Bloomsbury 2018. £17.99 (paperback).” IRSCLhttp://www.irscl.com/review_celebrity_aspiration.html
 9. Sara Pankenier Weld, Voiceless Vanguard: Infantilist Aesthetics of the Russian Avant-Garde, Northwestern University Press2014, pp. 212.” Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, vol. 2, no. 7, 2017, pp. 125-128
 10. “Listy z Ukrainy. Antologia poezji [Листи з УкраїниПоетична антологія], red. H. Semenczuk, Drohobycz: Rada Artystyczna „Dialog” 2016.” Pomiędzy, vol. 3, 2017, pp. 209-210.
 11. Second-Generation Memory and Contemporary Children's Literature: Ghost Images. Anastasia Ulanowicz. New York, London: Routledge, 2013. 247 pages.” International Research in Children’s Literature, vol. 8, no. 2, 2015, pp. 211-213.
 12. Shannon R. Wooden and Ken Gillam. Lanham, Pixar's Boy Stories: Masculinity in a Postmodern Age, MD: Rowman & Littlefield, 2014. 157 pages. $83.00 (hardback).” IRSCL http://www.irscl.com/review_pixars_boy_stories.html
 13. Kathryn Bond Stockton, The Queer Child, Or Growing Sideways In the Twentieth Century, Duke University Press, Durham 2009p. 312.” Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, vol. 2, 2014, pp. 390-393.
 14. Віталій Чернецький, Картографуючи посткомуністичні культури: Росія та Україна в контексті глобалізації, Критика, Київ 2013, с. 423.” Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, vol. 2, 2014, pp. 379-382.
 15. “Michael Kimmel, Angry White Men: American Masculinity at the End of and EraNew York 2013, p. 336.” Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, vol. 2, 2014, pp. 367-371.
 16. “Jacek Kochanowski, Socjologia seksualności marginesyWarszawa 2013, s. 227.”  Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, vol. 2, 2014, pp. 371-375.
 17. Mapping Difference: The Many Faces of Women in Contemporary Ukraineed. By Marian J. Rubchak, New York 2011.”Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, vol. 1, 2013, pp. 345-348.
 18. “Тамара Гундорова, Транзитна культура. Симптоми  постколоніальної травми: статті та есеї, Київ 2013, с. 548.”Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, vol. 1, 2013, pp. 338-342.

 

Prace translatoryczne:

 

 1. Cristina Șandru, „Dysydenckość, współudział i opór: poetyka i polityka produkcji literackiej w pos otalitarnej Europie Środkowej
i Wschodniej”,tłum. z języka angielskiego M. Świetlicki, [w:] Posttotalitarny syndrom pokoleniowy w literaturach słowiańskich Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej końca XX-początku XXI wieku w świetle studiów postkolonialnych, red. A. Matusiak, Poznań–Wrocław 2016, s. 69–120.
 2. Bogdan Ştefănescu, Studium analogii między postkomunizmem a postkolonializmem,tłum. z języka angielskiego M. Świetlicki„Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 2, 2014, s. 107-130.
 3. Patricia Nell Warren, Tragedia pszczół – Będąc poetką na wygnaniu,tłum. z języka angielskiegoM. ŚwietlickiMiscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 2, 2014, s. 317-330. 
 4. Michael Moser, Forsowanie języka regionalnego. Kilka uwag na temat nowego ukraińskiego ustawodawstwa językowego, tłum. z języka angielskiego M. Świetlicki, „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia”1, 2013, s. 139-155.
 5. Marko Robert Stech, “Symbole przemian w prozie ukraińskiej lat dziewięćdziesiątych XX wieku (na przykładzie PerwersjiJurija Andruchowycza)”, tłum. z języka angielskiego M. Świetlicki, [w:] Ukraińskie transgresje XX-XXI wieku: Uwolnić przyszłość od przeszłości? Uwolnić przeszłość od przyszłości? Kultura – Historia – Politykapod. red. Agnieszki Matusiak, Wrocław – Lwów, 2012 s.173-190.
 6. Maja Harbuziuk, „Scena a przedstawienie traumy historycznej: dramaty/spektakle, twórcy/odbiorcy we współczesnym teatrze ukraińskim”, tłum. z języka ukraińskiego M. ŚwietlickiA. Koszela, W. Konduch,Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 6, 2016, s. 119-130. 

Inne:

 1. “Sprawozdanie z XIII Międzynarodowej Slawistycznej Konferencji Literaturoznawczej‚ Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Pamięć‘.” Przegląd Rusycystyczny, vol. 169(1), 2020, pp. 202-208. (co-authors: M. Chaszczewicz-Rydel, O. Siemońska, A. Świetlik, K. Uczkiewicz).

 

Wywiady:

 1. “Researching and Teaching Children’s Literature. Second-generation Memory, Bloodlands Fiction, and the COVID19 Crisis – Anastasia Ulanowicz in an Interview with Mateusz Świetlicki.” Filoteknos vol. 11, 2021 (in print)


Czasopisma i serie wydawnicze:

 • Filoteknos – zastępca redaktor naczelnej (od numeru 10)
 • Filoteknos – redaktor językowy; język angielski (od numeru 5 do 9) 
 • Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia – członek komitetu redakcyjnego (vol. 1-7)
 • Pomiędzy – członek komitetu redakcyjnego (vol. 1-3)
 • Children’s Literature, Culture, and Cognition series (John Benjamins Publishing Company) – członek zespołu redakcyjnegoNajnowsze wystąpienia konferencyjne
  1. Prisoners in the Promised Land? - Next-Generation Memory of Eastern Europe in Diasporic Children’s Literature. The 74th KFLC: The Languages, Literatures, and Cultures Conference, April 23-24 2021, Lexington, Kentucky (USA).
  2. Memory, Post-Memory, or Counterhistory? Gabriele Goldstone’s and Marsha Forchuk Skrypuch’s Fiction for Young Readers. The 15th International Child and the Book Conference. Transformation and Continuity: Political and Cultural Changes in Children’s Literature from the Past Century to the Present Day, March 24-26 2021, Freie Universität Berlin, Germany.
  3. “Girls should be plump and round. Men don’t care for bony women.” Girlhood, Femininity, and Next-Generation Memory in North American Diasporic Children’s Literature, Conceptions of Girlhood Now and Then: “Girls’ Literature” and Beyond, October 6-8 2020, Linnæus University, Växjö, Sweden (co-author: J. Mętrak).
  4. Trapped in Hitler’s Web – Righteous Among the Nations in Ukrainian Canadian Children’s Literature, September 23-24 2020, The 8th  International Scientific Conference “Ukrainian Diaspora: Research Problems,” Institute for the Ukrainian Diaspora Studies, National University “Ostroh Academy,” Ukraine.
  5. Angry White Boys. Rebellion, Queer Vulnerability, and Resistance in “Heathers” (1988) and “Heathers” (2018), 44th Annual Meeting of the Social Science History Association, Social Science History Association, November 21-24 2019, Chicago, USA.
  6. The Untold Memory of WWI and WWII in Marsha Forchuk Skrypuch’s Fiction, 44th Annual Meeting of the Social Science History Association, Social Science History Association, November 21-24 2019, Chicago, USA.
  7. Repressed Memory and Canadian Counterhistory in Marsha Forchuk Skrypuch’s “Hope’s War” (2001). BEYOND IDENTITY? NEW AVENUES FOR INTERDISCIPLINARY RESEARCH ON IDENTITY, November 8-9, 2019.Wrocław.
  8. The Untold History of WWII Children in Marsha Forchuk Skrypuch’s Fiction. Silence and Silencing The 24th Biennial Congress of the, August 14-19 2019, Stockholm, Sweden.
  9. Second-Generation Memory of the Ukrainian Experience of World War II and Immigration in Marsha Forchuk Skrypuch’s Fiction for Young Readers. Memory Studies Association Third Annual Conference Complutense University Madrid, June 25-28, 2019
  10. Don’t Tell The Enemy! WWII in Canadian Children’s Fiction. Heroes of children’s imagination. Theory and practice of reception – June 1, 2019, Wrocław.
  11. Literatura dziecięca i młodzieżowa jako medium transferu pamięci kulturowej (na przykładzie twórczości Marshy Forchuk Skrypuch). XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Pamieć– May 16-17 2019, Wrocław.
  12. Tożsamość, doświadczenie i wykluczenie. The Front Runner” Patricii Nell Warren w kręgu potrójnej mimesis.Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura, April 4-5 2019, Wrocław.
  13. Queerness in Ukrainian Literature for Children. Histories of disadvantage: Meanings, Mechanisms, and Politics– 43rd Annual Meeting of the Social Sciene History Association, Social Science History Association, November 8-11 2018, Phoenix, USA.
  14. Homosexuality is Not Among Our Interests. LGBTQ Discourses in Polish and Ukrainian Literatures after 1991. Histories of disadvantage: Meanings, Mechanisms, and Politics– 43rd Annual Meeting of the Social Science History Association, Social Science History Association, November 8-11 2018, Phoenix, USA.
  15. ’Such books should be burned!’. Otherness in Larуsa Denysenko’s Maya and Her Moms.” Staying in Touch, University of Wroclaw Institute of English Studies, October 22, 2018, Wrocław.
  16. Teenage Bad Boys and Queer Masculinities. Rebellion, Vulnerability, and Resistance in Heathers” (1988) and Heathers” (2018). Figuring Vulnerabilities and Creative Resistance: Femininities and Masculinities in North American and Polish Life Writing, Film and Comics International Conference Center for Gender Studies, University of Wroclaw Institute of English Studies, October 12, 2018, Wrocław.
  17.  Us vs. the Others: Trauma Through a Child’s Eyes and the Unburied Practices of Memory in Polish and Ukrainian Literatures for Children. Children and Youth on the Move University of GreenwichLondyn, UK 21-23.06.2018 (co-author: Dorota Michułka).
  18. On Recognition of Resistance in Postcolonial Studies. EXHIBITING POST-COLONIALISM: Museum Culture and Public Discourse in Contemporary Germany and Europe, April 27, 2018, Chicago, USA.
  19. Us vs. Them. Non-heteronormative masculinities in Ukrainian Fiction After 1991. American Comparative Literature Association, March 29, April 1, 2018, Los Angeles, USA.
  20. Be yourself… but don’t be a wimp! A Comparison of Contemporary Ukrainian Advice Literature for Girls and Boys. American Association of Teachers of Slavic and East European Languages, February 1-4 2018, Washington D.C., USA.
  21. Czytanka nie musi być nudna! Wykorzystywanie tekstów w nauczaniu języków obcychNauczanie języków słowiańskich jako obcych – nowe metody i technologie w podnoszeniu jakości kształcenia, November 23-24 2017, Wrocław.
  22. Can Our Home Be Here Now? War and Migration in Children's Literature. Changing Social Connections in Time and Space – 42nd Annual Meeting of the Social Science History Association, Social Science History Association, November 2-5, 2017, Montreal, Canada.
  23. put the chalk in my hand, make me queen of the ABCs – Social Invisibility in Sapphire’s Push” and The Kid.” Reading - Experiences - Emotions. Books for Children and Young Adults - Theory and Practice of Reception/Responses, June 27-28, 2017, Wrocław
  24. Children of the Revolution: Loss, Migration, and Maturation in Halyna Kyrpa’s“ My Dad Became a Star.” Cultural Representations of Transnational Childhoods: European-Australian-American Perspectives, May 13, 2017, Wrocław.

Wykłady gościnne:

1)     Looking to the Future of LGBTQ Identities in Eastern Europe and the Slavic Diaspora, November 2, 2020, University of Toronto, Canada.

2)     Is Gender a Monster? Girlhood, Boyhood, and Queerness in Children’s Literature, May 12, 2020, Aarhus University, Aarhus, Denmark.

3)     Memory and Post-Memory of Eastern Europe in North American Children’s Literature, September 27, 2019, Departamento de Línguas e Culturas da Universidade de Aveiro, Centro de Línguas, Literaturas e Culturas da Universidade de Aveiro, Aveiro, Portugal (with Sylwia Kamińska-Maciąg).

4)     Slavic Children’s Literature Then and Now, September 27, 2019, Departamento de Línguas e Culturas da Universidade de Aveiro, Centro de Línguas, Literaturas e Culturas da Universidade de Aveiro (with Sylwia Kamińska-Maciąg), Aveiro, Portugal (with Sylwia Kamińska-Maciąg).

5)     Polish Children’s Literature after 1989 – An Outline. Self-image, Reading memory, and Emotions in the Postmodern Fairy Tale, September 17, 2018, Universitat Autonoma de Barcelona, Barcelona, Spain (with Dorota Michułka and Bogumiła Staniów).

6)     Polish and Ukrainian Picture Books, Center for Teaching through Children's Books - National Louis University, May 5, 2018, Chicago, USA (with Dorota Michułka).

7)     From Soap to Vogue. Contemporary Polish Popular Culture, Illinois Wesleyan University, April 19, 2018, Bloomington USA.

8)     High, Pop, or Trash? Pop-culture, Consumerism, and Globalization in Polish Culture, Pomona College, March 29, 2018, Claremont CA, USA.

9)     Popular or elite? Slavic Literatures in a Pop-cultural Perspective, May 2016, Vienna, Austria.
Wykłady dla młodzieży:
1. „Creative Writing” - Liceum Ogólnokształcące nr X im. Stefanii Sempołowskiej in Wrocław.
2. „Youth Cliques and the Fear of the Outsiders” - Zespół Szkół Ekola in Wrocław.
3. „Creative Writing” - „Za górami, za lasami…” 5 Targi książki dla dzieci i młodzieży „Dobre strony”.
4. „Ethics of Academic Writing” – Zespół Szkół Ogólnokształcących in Głubczyce
5. „American Culture” - Powiatowy Zespół Szkół imienia Jana Pawła II in Żmigród
6. „American Culture” - Liceum XII in Wrocław.

 

Organizacja konferencji (wybrane):

 • Politics, Society, and the Economy: the Past and Today – November 19-22, Washington, DC, USA – Childhood and Youth Network Representative (canceled due to the COVID19 pandemic)
 • Controversial Dimensions of Children’s Literature –  March 19-20 2020, University of Wrocław (canceled due to the COVID 19 pandemic)
 • Data and its discontents. Social Science History Association, November 21-24 2019, Chicago, USA – Childhood and Youth Network Representative.
 • Heroes of children’s imagination. Theory and practice of reception – June 2019, University of Wrocław.
 • Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Pamieć– May 16-17 2019, University of Wrocław.
 • Interdisciplinary Perspectives On the Past. Social Science History Association, November 08-11 2018, Phoenix, USA – Childhood and Youth Network Representative

 

Biogram
Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, absolwent Instytutu Filologii Angielskiej i Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.  Współzałożyciel i członek rady programowej wydziałowego Centrum Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży, wieloletni współpracownik Pracowni Literatury oraz Kultury Dziecięcej i Młodzieżowej. Stypendysta Internationale Jugendbibliothek (The International Youth Library, Monachium - 2020/2021), Fulbrighta (University of Illinois at Chicago, 2018), Uniwersytetu Harvard (USA, 2012) oraz Kijowskego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki (Ukraina, 2014). Autor kilkudziesięciu prac naukowych, w tym monografii i licznych artykułów naukowych. Jego zainteresowania badawcze obejmują literaturę dziecięcą i młodzieżową Kanady i Stanów Zjednoczonych, jak również szeroko rozumianą kulturę popularną i film. Prowadzi zajęcia m.in. z literatury i kultury amerykańskiej, filmu i fenomenów popkultury. Obecnie pracuje nad projektem pt. Remembering and Forgetting. Images of Eastern Europe in North American Children’s Literature, poświęconym pamięci w literaturze dziecięcej Ameryki Północnej. Jest przedstawicielem Childhood & Youth Network międzynarodowej organizacji  SSHA oraz członkiem wielu organizacji (m.in. IRSCL i MSA). Zastępca redaktor naczelnej dwujęzycznego czasopisma "Filoteknos" (lista czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 40 punktów; ERIH+).Prowadzone zajęcia:

Seminaria:

Representations of Children and Childhood in Children’s and YA Literature (MA seminar)

Children’s Literature in the Perspective of Memory Studies (BA seminar)

Representations of Children and Childhood in Anglophone Literature and Film (BA seminar)

Agents, Objects, or Subjects? Controversial Representations of Children and Young Adults in Literature and Film (BA seminar)

Masculinities in American Literature and Culture (BA seminar, co-taught with Dominika Ferens)

 

Literatura:

American Literature (colonial period), undergraduate (class)

American Literature (19th century), undergraduate (class)

American Literature (first half of the 20th century), undergraduate (class)

American Literature (second half the 20th century), undergraduate (class)

English Literature, undergraduate (class)

Eastern Europe in Canadian Children’s Literature, graduate (seminar)

Atrocities in Children’s Literature, graduate (seminar)

Memory and Trauma in North American Children’s Literature and Filmundergraduate (class)

 

Zajęcia językowe:

Practical Study of the English Language: Speaking, undergraduate, graduate (class; all levels)

Practical Study of the English Language: Writing, undergraduate (class; all levels)

Ethics of Academic Work, undergraduate (class)

Academic Writing, undergraduate (class)

 

Historia i kultura:

Contemporary Phenomena of Popular Culture in Anglophone Literature, Music and Film, graduate (class)

This Is America. The USA as a Cultural Palimpsest in Multimodal Narrativesgraduate (class)

Representations of Children and Childhood in Film, graduate (class)

Auto/biography in Pictures: Comics, Graphic Novel and Film, graduate (seminar, co-taught with Elżbieta Klimek-Dominiak)

History of the British Isles, undergraduate (lecture)

History of the British Isles, undergraduate (class)

History of the USA, undergraduate (lecture)

History of the USA, undergraduate (class)

American Culture, undergraduate (class)

Contemporary American Media and their Languages, undergraduate (class)

Contemporary American Media and their Languages, undergraduate (lecture)

Culture of English Speaking Countries (USA and UK), undergraduate (class)

Popular or Elite? Literature and Contemporary Pop-cultural Discourses, undergraduate/graduate (seminar)

Popular Culture and Literature in Central and Eastern Europe, undergraduate/graduate (seminar)

Popcultural Phenomena in European Cinema (undergraduate) 

The Many Faces of Men: Contemporary Discourses on Masculinities in Slavic Literature (graduate) 


Stypendia:


 • The Kościuszko Foundation (University of Florida, USA 2022)
 • The International Youth Library (Internationale Jugendbibliothek) (021)-  tytuł projektu “Memory and Oblivion. Migration and Eastern European Heritage in Canadian Children’s Literature.”
 • Fulbright Award (UIC Chicago, 2017/2018)
 • Taras Shevchenko National University of Kyiv – June-October 2014.
 • Harvard University - June-August 2012

 

Nagrody:

 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców -  2018 
 • Nagroda Rektora UWr z osiągnięcia naukowe - 2017, 2019
 • Harvard University (HURI)  - The Theodosius and Irene Senkowsky Prize 2012

Granty zewnętrzne:

 

 • Erasmus Mundus Joint Master Degree (EMJMD) -CHILDREN'S LITERATURE, MEDIA & CULTURE (ERASMUS MUNDUS INTERNATIONAL MASTER) https://www.gla.ac.uk/postgraduate/taught/childrensliteraturemediaculture/
 • Ministry of Science and Higher Education of Poland: “POSTTOTALITARIAN GENERATIONAL SYNDROME IN SLAVIC LITERATURES OF CENTRAL, EASTERN AND SOUTHEASTERN EUROPE AT THE TURN OF THE 21ST CENTURY IN THE LIGHT OF POSTCOLONIAL STUDIES”. (No. 12H 12 0046 81)

 

Mentoring:

 • Fulbright Ambasador (2019-2021) https://fulbright.edu.pl/profile/mateusz-swietlicki/
 • Judge in the Student Research Forum (UIC, USA) – April 2018.
 • Mentor in IRSCL Mentoring Programme 2017-2018, 2019-2020.
 • Mentor in FLEX Alumni Mentoring Program, 2018 (https://pl.usembassy.gov/mentors/)

 

Członkostwo w radach programowych

Centrum Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży, Wydział Filologiczny UWr – członek rady programowej

 Children’s Literature, Culture, and Cognition series (John Benjamins Publishing Company) – member of the editorial board

Członkostwo w organizacjach naukowych:

IRSCL – International Research in Children’s Literature

SSHA – Social Science History Association (Childhood and Youth Network Representative)

PAAS – Polish American Studies Association

EAAS - European Association of American Studies

MSA - Memory Studies Association 

CHS - Children's History Society

PTBK - Polskie Towarzystwo Badań Kanadyjskich 

Pełnione funkcje:

1. Koordynator Zespółu do spraw zmian klimatu (UWr) 
2. Member of the Faculty Council of the Faculty of Letters (University of Wrocław) (2016-2024)
3. Member of the Electoral College (University of Wrocław) (2016-2020)
4. Examiner of English on the IFS Selection Committee (2012-now)
5. Secretary on the Selection Committee (2016)