Współpraca z firmami

W ostatnich dwóch latach Instytut nawiązał stałą współpracę z reprezentantami szeregu wrocławskich instytucji, którzy pełnią rolę interesariuszy zewnętrznych IFA oraz wchodzą w skład instytutowego Zespołu ds Zapewniania Jakości Kształcenia. Stosowne porozumienie o współpracy podpisały następujące osoby: Elżbieta Szczawińska (Politechnika Wrocławska), Aleksandra Dykta (Funmedia), Sabina Świtała (Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu), Piotr Tryhubczak (Prolang), Katarzyna Filipowska (REC Global), Magdalena Moroń (Biuro Tłumaczeń Centrum), Paulina Gąsior (Lingobox), Monika Kusch (portal jakprzetlumaczyc.pl).

W latach 2014-15 Instytut uczestniczył w projekcie pt. „Program doskonalenia kompetencji studentów kierunków neofilologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego skrojony na miarę rynku pracy” finansowanym z funduszy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W ramach projektu studenci IFA wzięli udział w szeregu inicjatyw zorganizowanych wspólnie przez koordynatorów wydziałowych projektu oraz przedstawicieli dolnośląskich pracodawców. 34 studentów Instytutu odbyło płatne staże w następujących firmach: Academia Europaea, Bank Zachodni WBK, Biuro Festiwalowe IMPART 2016, Biuro Literackie, Europeum Group, Funmedia, Germanica, Renta 10 oraz ZS Ekola. Ponadto studenci uczestniczyli w warsztatach zawodowych prowadzonych przez przedstawicieli Biura Tłumaczeń „Centrum”, BT „LingoBox” oraz firmy Funmedia, a także w wizytach studyjnych zorganizowanych przez firmy Credit Suisse, Funmedia oraz REC Global.

We wrześniu 2015 r. odbyła się inauguracja projektu trzyletniej współpracy dydaktycznej IFA z Gimnazjum nr 29. Współpraca obejmuje udział Instytutu we wdrożeniu innowacji językowej finansowanej z funduszy programu Departamentu Edukacji „Szkoła w Mieście”.

W 2015 r. IFA wszedł we współpracę z firmą Boston Consulting Group w ramach projektu Teach & Travel, który zainicjowany został przez rząd Wietnamu. Współpraca polega na pośredniczeniu w rekrutacji absolwentów Instytutu, którzy chcą uczyć języka angielskiego w Wietnamie.

W ramach Międzywydziałowych Studiów Podyplomowych Języków Obcych w Zakresie Prawa i Współpracy Międzynarodowej Instytut nawiązał współpracę stażową z Kancelarią Radców Prawnych dr P. Bojarski i dr K. Schmidt-Kwiecińska.