Współpraca ze szkołami

“Speak Up! Getting to know other cultures” w SP 113

25.06.2018

W dniu 25.05.2018 w SP 113 we Wrocławiu odbyły się warsztaty ‘Speak Up! Getting to know other cultures’ z inicjatywy Zakładu Glottodydaktyki IFA UWr, reprezentowanego przez Małgorzatę Baran-Łucarz. Głównym założeniem wydarzenia było rozwijanie kompetencji wielokulturowych uczniów poprzez umożliwienie im poznania faktów na temat kultury, historii, sztuki, tradycji i życia codziennego dzieci i młodzieży z innych krajów. Spotkanie miało również na celu umożliwienie uczniom próbowania swoich sił w wykorzystywaniu języka angielskiego w autentycznej komunikacji z przedstawicielami innych krajów, a tym samym rozwijanie gotowości komunikacyjnej oraz motywacji do dalszej nauki języka obcego. Wydarzenie było możliwe dzięki zaangażowaniu 6 studentów I roku DSL reprezentujących różny kraje (Wielką Brytanię, Rumunię, Rosję, Ukrainę, Hiszpanię), z których większość przyjechała do nas w ramach wymiany akademickiej Erasmus. Byli to Robert Horyza (student 1 roku DSL), Sophya Sheyeramm, Karolina Lemeshko, Raluca Baltatu, Alexandra Chelmus oraz Laura Fernandez Viejo. Przygotowali oni prezentacje w języku angielskim na temat swoich krajów. Następnie odbyły się rozmowy i pytania skierowane do gości, przygotowane wcześniej przez uczniów oraz prezentacje dzieci i młodzieży na temat Polski. Na koniec uczniowie zaskoczyli gości miłą niespodzianką – częścią artystyczną (mini playback show). W spotkaniu wzięło udział około 75 dzieci i młodzieży oraz 3 nauczycieli języka obcego. Wydarzenie okazało się sukcesem, który długo pozostanie w pamięci uczniów, studentów i nauczycieli.Zobacz więcej >

Nauka - sposób na sukces

22.03.2018

W dniu 16 marca 2018 r. dr Michał Szawerna, jako przedstawiciel Instytutu Filologii Angielskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, wziął udział w organizowanym przez I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim Festiwalu Wiedzy pod hasłem "Nauka - sposób na sukces". Celem Festiwalu była popularyzacja nauki oraz wspomaganie uczniów w wyborze dalszej ścieżki kształcenia. Uroczystego otwarcia imprezy dokonał starosta wodzisławski Ireneusz Serwotka. Dr Szawerna wygłosił wykład pt. "Representations of time in comics", który oparty był na badaniach opisanych w jego rozprawie habilitacyjnej pt. Metaphoricity of Conventionalized Diegetic Images in Comics: A Study in Multimodal Cognitive Linguistics (Peter Lang, 2017).Zobacz więcej >