Wydarzenia

 • Cykl warsztatów szkoleniowych - relacja

  Cykl warsztatów szkoleniowych - relacja

  W dniach 23.10, 13.11 i 27.11 odbył się w IFA cykl warsztatów szkoleniowych dot. alternatywnych metod nauczania, komunikacji oraz tutoringu, w którym wzięło udział ponad stu studentów i pracowników uczelni. Organizatorami wydarzenia byli prorektor ds. nauczania prof. Ryszard Cach oraz Kolegium Miedzyobszarowych Studiow Indywidualnych. • profesor dr Filippomaria Pontani, Uniwersytet Ca’Foscari w Wenecji

  profesor dr Filippomaria Pontani, Uniwersytet Ca’Foscari w Wenecji

  W dniach 29 i 30 października 2018 r. na zaproszenie JM Rektora UWr, Pana prof. Adama Jezierskiego, Uniwersytet Wrocławski odwiedził Pan profesor Filippomaria Pontani, humanista, poliglota i filolog klasyczny z jednego z najlepszych europejskich uniwersytetów, Uniwersytetu Ca’ Foscari w Wenecji. Uniwersytet Wrocławski podpisał umowę o współpracy z Uniwersytetem Ca’ Foscari z Wenecji. W IFA UWr profesor Pontani miał 29 października 2018 r. spotkanie ze studentami studiów magisterskich, podczas którego przedstawił wykład gościnny na temat intertekstualności jednego utworu literackiego napisanego przez Bertolta Brechta pt. „Mein Bruder war ein Flieger” z 1937 roku.

  Zob. też: Pontani, Filippopmaria (2017) „Eteokles in Spain? On Brecht’s <Mein Bruder war ein Flieger>”. [W:] Neophilologus. Vol. 101 (4); 1-9.
 • Spotkanie z księdzem red. Adamem Bonieckim

  Spotkanie z księdzem red. Adamem Bonieckim

  11 października 2018 r. Uniwersytet Wrocławski miał zaszczy gościć księdza red. Adama Bonieckiego („Tygodnik Powszechny”), który miał swoje spotkanie autorskie w IFA. W spotkaniu wzięło udział około 80 osób, całość, chwilami dość burzliwej dyskusji, nagrało i zrelacjonowało TVN. Mowa była o wielu sprawach, nad którymi obecnie debatują Polacy.
  autor zdjec: P Chruszczewski

 • ZADANIA z XV MARATONU JĘZYKOZNAWCZEGO
 • Szkolenie z zakresu dydaktyki nauczania języków obcych i systemu edukacji w Polsce

  Szkolenie z zakresu dydaktyki nauczania języków obcych i systemu edukacji w Polsce

  W ramach współpracy pomiędzy Zakładem Glottodydaktyki i Instytutem Konfucjusza odbyło się szkolenie 17 nauczycieli z Chin.

  W dniu 6 września szkolenie z zakresu dydaktyki nauczania języków obcych i systemu edukacji w Polsce przeprowadziła dr Małgorzata Jedynak.