Konferencje

Tytuł: Hybrid Transtextualities: Adaptation and the Aesthetics and Politics of Form

Organizatorzy: Ewa Kębłowska-Ławniczak, English Literature and Comparative Studies, Faculty of Letters, University of Wrocław, Poland,

Eva C. Karpinski, School of Gender, Sexuality and Women's Studies, York University, Toronto, 

Jacqueline Petropoulos, English Studies, Glendon College, York University, Toronto, 

Data: 31.08-4.09.2020 (ESSE Conference, Lyon)

Strona: http://www.esse2020lyon.fr/fr/pages/esse-2020-home

Opis: Inspired by Genette’s interest in transtextual relations that link the aesthetic form to its outside, this seminar focuses on adaptation, an instance of  hypertextuality, which involves grafting a later text (hypertext) upon an earlier text (hypotext). The range of hypertextual transformations performed in adaptation includes rewriting/retelling of one text by another in the same mode or genre, across genres (transmodalization), and across media (transmediality); transposition of a source-text into a new context (e.g., re-focalizing, politicizing, cultural appropriation, parody, pastiche, spoof, etc.); and expansion of the original text into prequels and sequels. While giving a new life to the old text, adaptations respond to the needs of their present moment, related to the currently resonant themes, ideologies, aesthetics, their marketability, and the possibilities of constructing new subject positions and new perspectives. Invited proposals can explore the hybridizing effects of adaptation, and especially the aesthetic, affective, and epistemic gains and losses that occur when a hypotext transitions into a differently mediated hypertext. We encourage submission of case studies of literary and transmedial adaptations that can expand the critical idiom of adaptation studies and broaden our understanding of recent theoretical shifts and emerging hybrid transtextualities in the context of global inequalities and new communication technologies.

Tytuł: Kontrowersyjne wymiary literatury dla dzieci i młodzieży
Organizatorzy: Centrum Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży na Uniwersytecie Wrocławskim
Termin: 19-20.03.2020
Kontakt:

Opis: Literatura dla dzieci i młodzieży stanowi nieustające wyzwanie dla twórców, wydawców, dziecięcych i dorosłych odbiorców, pedagogów oraz badaczy. Jej funkcjonowanie wiąże się nierozerwalnie z istnieniem zmiennego historycznie systemu społecznych oczekiwań wobec dziecka i dzieciństwa. Płynność tych postulatów i koncepcji pozostaje źródłem licznych kontrowersji. To właśnie te polemiki i rozdźwięki pragniemy uczynić tematem naszej konferencji. Kontrowersyjność wydaje się stanowić esencję literatury dla dzieci i młodzieży, co wyraża się w postrzeganiu jej na przykład jako projekcji wyobrażeń, obaw czy pragnień dorosłych (Rose 1984), formy opresji dzieci i kolonizacji dzieciństwa (Nodelman 1992), elementu aetonormatywnego porządku świata rządzonego przez dorosłych (Nikolajeva 2010), czy też jako części pedagogicznego projektu dzieciństwa stanowiącego próbę kontroli przyszłości (Beauvais 2015). Z drugiej strony coraz częściej podkreśla się znaczenie literatury dziecięcej jako pomostu między dzieciństwem a dorosłością (Waller 2019, Wróblewski 2019) czy też platformy dla rozwijania symetrycznych relacji między dzieckiem a dorosłym (Gubar 2016, Joosen 2018, Chawar et al. 2018). Te i inne propozycje pozostają wciąż otwarte i warte pogłębionej refleksji. Na zainteresowanie zasługują także same badania literatury dla dzieci i młodzieży: ich założenia, cele oraz formułowane wobec nich oczekiwania. Nasza konferencja ma zachęcić do wspólnego zidentyfikowania i przeanalizowania kontrowersyjnych decyzji, praktyk i postaw dotyczących kulturowego, społecznego i politycznego znaczenia literatury dziecięcej, lokowania jej w przestrzeni publicznej, rynkowej i akademickiej oraz angażowania w eksplorację i rozwiązywanie problemów współczesności. Jakie wyzwania dziecięcemu i dorosłemu czytelnika stawia za jej pośrednictwem współczesny świat?

Tytuł: Innowacje w Nauczaniu Języków Obcych
Organizatorzy: Zakład Glottodydaktyki, Instytut Filologii Angielskiej, Uniwersytet Wrocławski oraz Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Uniwersytet Wrocławski
Termin: 24-25.02.2020
Więcej informacji: http://www.ifa.uni.wroc.pl/injo/