Konferencje

Tytuł: Nauka i Nauczanie Języków Obcych w Późnym Życiu

Organizatorzy: Zakład Glottodydaktyki, Instytut Filologii Angielskiej, Uniwersytet Wrocławski

Termin: 20-22 września 2018

Kontakt: 
http://www.llfllt.wordpress.com


Tytuł:
Językoznawstwo Kognitywne we Wrocławiu

Organizatorzy: Zakład Translatoryki IFA UWr.

Termin: 1-2 grudnia 2018 r.

Kontakt: