Konferencje

Tytuł: Innowacje w Nauczaniu Języków Obcych

Organizatorzy: Zakład Glottodydaktyki, Instytut Filologii Angielskiej, Uniwersytet Wrocławski

Termin: 18 lutego 2019

Kontakt: http://www.ifa.uni.wroc.pl/injo/