Konferencje

Tytuł: Nauka i Nauczanie Języków Obcych w Późnym Życiu

Organizatorzy: Zakład Glottodydaktyki, Instytut Filologii Angielskiej, Uniwersytet Wrocławski

Termin: 20-22 Wrzesień 2018

Kontakt: 
http://www.llfllt.wordpress.com

Tytuł:
Językoznawstwo Kognitywne we Wrocławiu

Organizatorzy: Zakład Translatoryki IFA UWr.

Termin: 1-2 grudnia 2018 r.

Kontakt: 

Tutuł
: SZTUKA PRZEKŁADU I SPECJALISTYCZNE ODMIANY JĘZYKA

Organizatorzy: Zakład Translatoryki IFA UWr.
Termin: 28 kwietnia 2018 r.
Kontakt    


Tytuł:
International Conference: Languages in Contact/ Cultures in Contact 2018

Organizatorzy: Committee for Philology of the Polish Academy of Sciences, Wroclaw Branch, Poland, Philological School of Higher Education in Wroclaw, Poland, Israel Study Center, Israel, Faculty of Cultural and Social Sciences, University of Salzburg, Austria, Institute of Linguistics and Language Technology, University of Malta, Faculty of “Artes Liberales”, University of Warsaw, Poland, International Communicology Institute, Washington, D.C., USA, Institute of English Studies, University of Wroclaw, Poland, College for Interdisciplinary Studies, University of Wroclaw, Poland

Termin: 16-17.06.2018

Kontakt:

Więcej informacji:
Call for papers
Poster


Tytuł
: Generation BioWare. Story-Driven Games in Contemporary Humanities


Organizatorzy: Wydziałowe Laboratorium Gier Wideo, Zakład Literatury i Kultury Amerykańskiej, Pracowania Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów

Termin
: 5-7.12.2017

Kontakt
 

Więcej informacji
https://generationbioware.wordpress.com