Pracownie Badawcze

Pracownia Literatury oraz Kultury Dziecięcej i Młodzieżowej

Pracownia Badań Płci Kulturowej

Pracownia Fonetyki i Fonologii

Pracownia Badań Eksperymentalnych nad Językiem

Pracownia Badań nad Pisarstwem Autobiograficznym XX i XXI wieku

Pracownia Studiów Postkolonialnych

Pracownia Badań nad Ponglishem i Nowymi Odmianami Języków