Pracownia Badań Kulturowej Tożsamości Płci w Literaturze i Kulturze


Center for Gender Studies- University of Wroclaw
is a research group of faculty members and doctoral students at the Department of English Studies, the University of Wrocław,which aims to

 • intensify research projects on gender studies in literature and culture
 • advance critical analysis of gender role stereotypes and their representations in film, literature, life writing, graphic memoirs, visual arts, and new media studies
 • investigate the relations between gender, society and power
 • http://www.ifa.uni.wroc.pl/american/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=177&lang=en
 • organize guest lecture series on “Gender Matters in Film and Culture” http://www.ifa.uni.wroc.pl/american/cfgs.php
 • popularize gender studies methodologies in workshops and conferences focusing on a diversity of approaches within feminism and intersectionality
 • collaborate with the School of Gender, Sexuality and Women’s Studies at York University, Canada, on the project titled “Gender Studies in Poland”(Prof. Eva C. Karpinski)
 • take part in international research workshops and conferences on gender e.g. Gender and Transformation in Europe Workshop, New York University (Prof. Janet E. Johnson)
 • cooperate with the Centre for Transdisciplinary Gender Studies at Humboldt University in Berlin (Dr. Gabriele Jähnert)
 • foster further national and international cooperation and faculty/ student exchange with other centers, research institutions and universities focusing on gender issues in teaching and research
 • conduct workshops on interdisciplinary gender equality, discrimination and gender-based violence prevention and gender mainstreaming (e.g. The Centre for Gender Equality, Iceland)
 • encourage research projects in gender studies (B.A. and M.A. seminars) and develop a Ph.D. Gender Studies Program
 • promote the systematic accumulation of literature and films on gender studies within the Department of English Library
 • use social media to create virtual reader and research community and publish on current developments ingender studies

Facebook: Center for Gender Studies– University of Wroclaw

https://www.facebook.com/pages/Center-for-Gender-Studies-Wroc%C5%82aw/1374769806175738

Twitter: Genderwro

Members:

dr Elżbieta Klimek-Dominiak, the Head of the Center for Gender Studies

https://gendertransformationeurope.wordpress.com/2014/11/04/friday-november-7-elzbieta-klimek-dominiak-university-of-wroclaw-and-jill-massino-university-of-north-carolina-charlotte/

dr hab. Dominika Ferens, prof. UWr

dr Katarzyna Nowak

dr Justyna Kociatkiewicz

mgr Angelika Szopa

mgr Robert Kielawski

See links below to learn more about the members of the Center for Gender Studies:

http://www.ifa.uni.wroc.pl/american/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=149&lang=en

http://www.ifa.uni.wroc.pl/index.php/instytut-mainmenu-42/kadra-mainmenu-49

Contact:

E-mail:

Pracownia Badań Kulturowej Tożsamości Płci w Literaturze i Kulturze

Address:
Department of English Studies, Center for Gender Studies, University of Wrocław
ul. Kuźnicza 22
50-138 Wrocław

Tel.+48-71 3752 960

Fax+48-71 3752 440

Pracownia Badań Kulturowej Tożsamości Płci w Literaturze i Kulturze powstała w 2003. Od początku kieruje nią dr E. Klimek-Dominiak. W ramach Pracowni prowadzone są badania porównawcze nt. krytycznej analizy stereotypów ról płciowych i ich reprezentacji w literaturze i kulturze we współpracy z m.in. School of Gender, Sexuality and Women’s Studies („Collaboration with Gender Studies in Poland,” York University Grant), Gender and Transformation Workshop (New York University), Center for Transdisciplinary Gender Studies (Humboldt-Universität zu Berlin) i Centre for Gender Equality (Iceland). Oprócz organizacji wykładów gościnnych (m.in. Prof. Julia Watson, The Ohio State University) i pokazów filmów (np. wrocławskiej premiery Solidarność według kobiet) w cyklu „Wymiary Gender w Filmie i Kulturze”/„Gender Matters in Film and Culture”), członkowie Pracowni przygotowują konferencje, opracowują warsztaty (m.in. równouprawnienia np. „Gender Mainstreaming”, zapobiegania dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć) i literaturę naukową z zakresu „gender studies” oraz prowadzą wirtualną czytelnię na profilu społecznościowym Pracowni- FB „Center for Gender Studies – University of Wrocław.”

Facebook: Center for Gender Studies– University of Wroclaw

https://www.facebook.com/pages/Center-for-Gender-Studies-Wroc%C5%82aw/1374769806175738

Twitter: Genderwro

Członkowie:

dr Elżbieta Klimek-Dominiak, Kierownik Pracowni Badań Kulturowej Tożsamości Płci w Literaturze i Kulturze

https://gendertransformationeurope.wordpress.com/2014/11/04/friday-november-7-elzbieta-klimek-dominiak-university-of-wroclaw-and-jill-massino-university-of-north-carolina-charlotte/

dr hab. Dominika Ferens

dr Katarzyna Nowak

dr Justyna Kociatkiewicz

mgr Angelika Szopa

mgr Robert Kielawski

Zobacz również: http://www.ifa.uni.wroc.pl/american/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=149&lang=en

http://www.ifa.uni.wroc.pl/index.php/instytut-mainmenu-42/kadra-mainmenu-49

Contact:

E-mail:

Adres: Instytut Filologii Angielskiej, Center for Gender Studies, Uniwersytet Wrocławski
ul. Kuźnicza 22
50-138 Wrocław

Tel.+48-71 3752 960

Fax+48-71 3752 440