Czesne na studiach niestacjonarnych

Zgodnie z Zarządzeniem nr 40/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Wrocławskim obowiązują następujące wysokości rocznych opłat dla studentów podejmujących studia w roku akademickim 2017/2018 na kierunku Filologia Angielska:

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (zaoczne, licencjackie)  4400 zł (2200 zł/semestr)
Studia niestacjonarne drugiego stopnia (zaoczne, magisterskie) 5000 zł (2500 zł/semestr)

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.