Czesne na studiach niestacjonarnych

Zgodnie z Zarządzeniem nr 28/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Wrocławskim obowiązują następujące wysokości rocznych opłat dla studentów podejmujących studia w roku akademickim 2018/2019 na kierunku Filologia Angielska:

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (zaoczne, licencjackie)  4500 zł.
Studia niestacjonarne drugiego stopnia (zaoczne, magisterskie) 4900 zł.

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.