Informacje o lektoracie

Na mocy Uchwały Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uchwały Rady Wydziału Filologicznego student kończący studia licencjackie powinien wykazywać się znajomością nowożytnego j. obcego na poziomie minimalnym B1 (maksymalnie B2), zaś student kończący studia magisterskie na poziomie minimalnym B2.1 lub wyższym: B2.2 lub B2+ (według ESOKJ). Na studiach licencjackich program studiów przewiduje 180 godzin lektoratu, a na studiach magisterskich 60. Ten wymóg wyklucza możliwość zaczynania nauki języka obcego od podstaw (na studiach licencjackich poziom A2.1 jest najniższym poziomem, od którego student może rozpocząć lektorat), bądź kontynuowania języka na studiach magisterskich na poziomie niższym niż B2.

Student ma obowiązek przystąpić do testu kwalifikacyjnego i powinien zaczynać naukę od poziomu nie niższego niż A2.1 (60 godzin w semestrze 1 – poziom wyrównawczy). Na studiach II stopnia student powinien zaczynać naukę drugiego j. obcego na poziomie nie niższym niż B1+ (60 godzin w semestrze 1 – poziom wyrównawczy).

W ofercie IFA jest lektorat z j. niemieckiego i francuskiego. Studenci, którzy uczyli się innego drugiego j. obcego, mogą kontynuować jego naukę w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, przystępując najpierw do testu kwalifikacyjnego w Studium. Oznacza to, że osoby, które drugi j. obcy opanowały w stopniu niższym niż wymagany na wstępie, powinny indywidualnie nadrobić zaległości.

Semestr wyrównawczy na studiach magisterskich przewidziany jest dla studentów, którzy realizują lektorat z języka niemieckiego lub z języka francuskiego w IFA. Zajęcia studenci realizują opcyjnie, za uczestnictwo w zajęciach nie jest pobierana opłata. Zajęcia wyrównawcze z innych języków obcych studenci mogą realizować odpłatnie w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, w ramach możliwości organizacyjnych Studium.

Certyfikaty zwalniające z uczestnictwa w lektoracie z j. francuskiego

Certyfikaty zwalniające z uczestnictwa w lektoracie z j. niemieckiego