Informacje o lektoracie

Na mocy uchwały senatu Uniwersytetu Wrocławskiego student kończący studia licencjackie powinien wykazywać się znajomością nowożytnego j. obcego na poziomie B2, zaś student kończący studia magisterskie na poziomie B2+ (według ESOKJ). Na studiach licencjackich jest 180 godzin lektoratu, a na studiach magisterskich 120. Ten wymóg wyklucza możliwość zaczynania nauki j. obcego od podstaw bądź kontynuowania na poziomie niższym niż B2. Student ma obowiązek przystąpić do testu kwalifikacyjnego i powinien zaczynać naukę od poziomu nie niższego niż B1 (60 godzin w semestrze 1 – poziom wyrównawczy). Na studiach II stopnia student powinien zaczynać naukę drugiego j. obcego na poziomie nie niższym niż B1+ (60 godzin w semestrze 1 – poziom wyrównawczy).

W ofercie IFA jest lektorat z j. niemieckiego i francuskiego. Studenci, którzy uczyli się innego drugiego j. obcego, mogą kontynuować jego naukę w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, przystępując najpierw do testu kwalifikacyjnego w Studium. Oznacza to, że osoby, które drugi j. obcy opanowały w stopniu niższym niż wymagany na wstępie, powinny indywidualnie nadrobić zaległości.

Certyfikaty zwalniające z uczestnictwa w lektoracie z j. francuskiego

Certyfikaty zwalniające z uczestnictwa w lektoracie z j. niemieckiego