Program

STUDIA LICENCJACKIE

Programy studiów dla rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/20 i w latach następnych

Program studiów licencjackich niestacjonarnych

Programy studiów dla rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/19
Program studiów licencjackich niestacjonarnych

Programy studiów dla rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/18

Program studiów licencjackich niestacjonarnych

STUDIA MAGISTERSKIE

Programy studiów dla rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/20 i w latach następnych

Program studiów magisterskich niestacjonarnych


Programy studiów dla rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/19 i w latach następnych

Program studiów magisterskich niestacjonarnych

1. Uchwała 61-2018 Rady WF w sprawie szczegółowych warunków ukończenie studiów.pdf
2. Komunikat nr 6 Dziekana WF z dn 2 XII 2016 w sprawie zasad składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD)