Program

STUDIA STACJONARNE LICENCJACKIE
I. PROGRAM STUDIÓW DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2019/20
1. Program studiów licencjackich

2. Moduł nauczycielski

3. Opis pracy dyplomowej

II. PROGRAM STUDIÓW DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2018/19

1. Program studiów licencjackich

2. Opis pracy dyplomowej

III. PROGRAM STUDIÓW DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2017/18

1. Program studiów licencjackich

2. Opis pracy dyplomowej

STUDIA STACJONARNE MAGISTERSKIE
I. PROGRAM DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2019/20

1. Program studiów magisterskich

2. Moduł nauczycielski

II. PROGRAM DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2017/18 i kolejnych
1. Program studiów magisterskich

1. Uchwała 322/2019 Rady WF w sprawie szczegółowych warunków ukończenie studiów I i II stopnia oraz prac i egzaminów dyplomowych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego
2. Komunikat nr 4/2019 Dziekana WF z dn 12 XI 2019 w sprawie zasad składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD)