Program

STUDIA STACJONARNE LICENCJACKIE
I. PROGRAM STUDIÓW DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2019/20
1. Program studiów licencjackich

2. Opis pracy dyplomowej

II. PROGRAM STUDIÓW DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2018/19

1. Program studiów licencjackich

2. Opis pracy dyplomowej

III. PROGRAM STUDIÓW DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2017/18

1. Program studiów licencjackich

2. Opis pracy dyplomowej

STUDIA STACJONARNE MAGISTERSKIE
I. PROGRAM DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2019/20

1. Program studiów magisterskich

II. PROGRAM DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2017/18 i kolejnych
1. Program studiów magisterskich

1. Uchwała 61-2018 Rady WF w sprawie szczegółowych warunków ukończenie studiów.pdf
2. Komunikat nr 6 Dziekana WF z dn 2 XII 2016 w sprawie zasad składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD)