Zapraszamy na drzwi otwarte dla kandydatów na studia niestacjonarne

Dnia 3 września (sobota) w sali 207 (II piętro) odbędzie się spotkanie dla kandydatów na niestacjonarne studia licencjackie i
magisterskie. Uczestnicy obejrzą prezentację na temat oferty Instytutu, programu studiów oraz zasad rekrutacji. Będą mieli też
możliwość zadania pytań.
Kontakt: